Zonne-akker locatie Oranjepoort te Emmen

13-06-2016

De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen B.V.  (VPB) wil graag een zonne-akker realiseren op de locatie Oranjepoort met een oppervlakte van 38 Ha. De bedoeling is om met dit zonnepark ca 23 Megawatt aan energie op te wekken. De gronden zijn in eigendom van de gemeente Emmen. Het college van burgemeester en wethouders wil hieraan meewerken. De VPB wil bij het ontwikkelen van de zonne-akker lokale bedrijven de kans geven om hieraan mee te werken. Ook worden voor het onderhoud van en toezicht op de zonne-akker lokale partijen benaderd. Nu de ondernemersvereniging toestemming heeft van de gemeente voor het gebruik van de gronden, gaat zij verder onderzoeken, gesprekken voeren met eventuele ontwikkelaars en maken de gemeente en VPB nadere afspraken over voorwaarden.  

 

De VPB, bij monde van directeur Herman G. Idema, hanteert niet voor niets de leus dat samenwerken loont. Wethouder René van der Weide wil graag meewerken aan de plannen: “Enige tijd geleden hebben wij met een structuurvisie Zonne-akkers bepaald waar in de gemeente ruimte is voor velden met zonnepanelen. Deze locatie past daarin. Bovendien zegt VPB ons toe om dit lokaal op te pakken en ook voor het onderhoud en toezicht te werken met mensen uit de omgeving. Ik kan geen betere manier bedenken om een mooie slag te maken in de verduurzaming van onze gemeente.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht