Zonnepark bij Emmen kan gebouwd worden

21-07-2017

 

                  

 

Persbericht

110.000 zonnepanelen en voor ca. 9.000 huishoudens groen stroom 

Zonnepark Oranjepoort bij Emmen kan gebouwd worden

De bouw van Zonnepark Oranjepoort tussen Emmen en Klazienaveen gaat door. Het Rijk heeft de voor de realisatie benodigde SDE-subsidie afgegeven, waarmee een begin kan worden gemaakt met de voorbereidingen van de bouw van het park. De start van de bouw is voorzien in de loop van 2018. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de stroomvoorziening in de regio. Langs de weg van Emmen naar Klazienaveen ontstaat in 2018 één van de grootste zonneakkers van Nederland; 38 hectare groot, met 110.000 zonnepanelen en goed voor stroom voor 9.000 huishoudens.

Het zonnepark is een initiatief van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en wordt gerealiseerd door GroenLeven zonne-energie uit Heerenveen. De gemeente Emmen steunt het project ten volle en binnen een jaar na het eerste idee voor het zonnepark zijn alle noodzakelijke procedures voor de bouw afgewikkeld. Voor de ontwikkeling van een grootschalig zonnepark is dit een recordtempo. De ervaring van GroenLeven in het ontwikkelen van zonneparken en de zeer constructieve rol van de VPB, de gemeente Emmen en omwonenden hebben dit mogelijk gemaakt. GroenLeven gaat het park bouwen en exploiteren en gaat ook de stroom zelf verhandelen aan de bedrijven in de regio.

Streven naar verduurzaming

De aanleg van het Zonnepark Oranjepoort is een uitvloeisel van het door de gemeenteraad van Emmen in 2015 vastgestelde beleid ten aanzien van zonneakkers. De gemeente wil duurzame energie uit zon namelijk zoveel mogelijk stimuleren. Het project past ook in het streven van de VPB, met meer dan 300 leden binnen het Emmense bedrijfsleven, om te helpen waar mogelijk de bedrijven en bedrijventerreinen rond Emmen te verduurzamen. 

Zonnestroom voor waterstof

Naast het feit dat een deel van de stroom straks geleverd kan worden aan bedrijven en de inwoners van Oranjedorp, wordt de zonnestroom ook gebruikt voor de productie van waterstof op Bedrijvenpark A37. Daar wordt door het in Hoogezand gevestigde bedrijf Holthausen Clean Energy Solutions een installatie gebouwd die waterstof gaat produceren en een tankstation waar auto’s en vrachtwagens waterstof kunnen gaan tanken. De vergunningaanvraag hiervoor is inmiddels bij de gemeente Emmen in behandeling. 

Met de combinatie van één van de grootste zonneakkers van ons land en een productielocatie voor waterstof, zet Emmen een duidelijke stip op de kaart daar waar het gaat om de toekomstige duurzame energievoorziening, niet alleen voor huishoudens en bedrijven, maar ook voor mobiliteit. 

Ruimte om te testen

Het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen op verschillende niveaus, worden de komende tijd via de VPB en de gemeente betrokken bij de realisatie en het gebruik van het Zonnepark Oranjepoort. Zo zal er onder meer een gebied met een oppervlakte van bijna 1 hectare worden ingeruimd voor een zogenaamd Fieldlab, een locatie die geschikt is voor proefopstellingen, het testen van opslagtechnieken voor elektriciteit en het gebruik van nieuwe materiaalvormen zoals bio-composiet.  De inrichting van het Fieldlab is de laatste schakel in de uitvoering van het project Zonnepark Oranjepoort, dat in de loop van 2018 concreet vorm moet krijgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht