Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 5, Editie 14

Beste ondernemers,

Deze week is ook het voorgezet onderwijs begonnen en alle ondernemers zijn weer volop aan de slag. Na deze vakantieperiode worden er allerlei activiteiten georganiseerd door ons en door anderen. Informatie hierover kunt u vinden in onze activiteitenkalender www.vpb-emmen.nl/activiteiten Tevens zullen wij u in onze nieuwsbrief hierover informeren. Verder geven we graag nogmaals aandacht aan onze nieuwe rubrieken ;  "Hoe haal ik nog meer, voordeel, uit de VPB?" en  "Wat doet de VPB voor u?" Er is dus genoeg te melden en u bent weer volledig op de hoogte.

 

Broodje Bahco 3 september bij Media Sign

Volgende week vindt voor de eerste keer na de vakantie het Broodje Bahco plaats. Deze keer zijn we te gast bij Media Sign aan de Kapitein Nemostraat 1 in Emmen. Zij hebben als thema gekozen; Reclame, zin of geen zin voor ondernemers! U kunt zich zich hiervoor helaas niet meer aanmelden, want dit Broodje is reeds VOL!

Het volgende Broodje Bahco wordt op maandag 7 oktober a.s. gehouden bij Autobedrijf van Boven. Het thema is dan "Elektrisch Rijden". Hiervoor kunt u zich wel alvast opgeven via office@vpb-emmen.nl

Het programma voor deze lunchbijeenkomst kunt u vinden op www.vpb-emmen.nl/activiteiten Wij hopen u te mogen begroeten.
 
                                                 "Personeelsbeleid bij kleine ondernemingen" HRM Netwerk

Bij de HRM Netwerk ontbijtbijeenkomst op dinsdag 10 september a.s. staat het onderwerp "Personeelsbeleid binnen kleine organisaties" op de agenda. Deze ontbijtbijeenkomst wordt deze keer gehouden bij Hotel van der Valk. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich al opgeven via office@vpb-emmen.nl  Informatie over het programma kunt u vinden op onze website www.vpb-emmen.nl/activiteiten 

                                                                                  
NIEUW, inlog op website speciaal voor VPB-leden
Nogmaals vragen wij uw aandacht voor de mogelijkheid om zelf in te loggen op onze website. Via de nieuwe inlog van de VPB website, rechts bovenin, kunt u inloggen op de VPB website. Hiermee heeft u onder andere toegang tot uw eigen Ledenboekpagina. http://www.vpb-emmen.nl/login/vergeten

Het digitale ledenboek is voor alle bezoekers van de website toegankelijk. We hebben er hard aan gewerkt om alle bedrijfsgegevens in te voeren en logo's toe te voegen. Mocht dit niet zo zijn als u dat graag ziet, kunt u dit eenvoudig aanpassen aan de achterzijde van de website, via bovengenoemde inlog. Tevens kunt u hier uw activiteiten, zoals een opening, kenbaar maken.

OPROEP; Informatiebijeenkomst inzake SEPA

Tijdens het  Broodje Bahco van 4 juni jl. gehouden bij de ABN-AMRO Bank, was het thema: SEPA het nieuwe betaalformaat voor al uw nationale betalingsverkeer binnen de SEPA area vanaf 1 februari 2014. Wij vragen ons af of er onder de leden behoefte bestaat om deel te nemen aan een nieuwe bijeenkomst met uitleg hierover. Indien u interesse heeft kunt u dit melden bij office@vpb-emmen.nl Bij voldoende belangstelling gaan wij in overleg met de ABN-AMRO over een nieuwe datum en tijd. Wij horen graag van u.

Informatiebijeenkomst Open Bedrijvendag Emmen

Voor belangstellenden wordt een informatiebijeenkomst over de Open Bedrijvendag Emmen (2 november 2013)gehouden op maandag 9 september a.s van 19.00 tot 21.00 uur op het Ondernemersplein, Van Schaikweg 94 te Emmen.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de werkwijze van Open Bedrijvendag Drenthe en Emmen. Verder vertellen we over het promotiemateriaal en is er natuurlijk de mogelijkheid om uw ideeën te spuien en die van anderen te horen.

In verband met de catering, graag aanmelden voor vrijdag 6 september door middel van een mail naar jb.snippe@emmen.nl
 Nieuwe Ziektewet, welke gevolgen heeft dit voor ondernemers?!

Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?

In deze nieuwe rubriek belichten we iedere keer één van de manieren waarmee u op een eenvoudige wijze voordeel kunt halen uit uw lidmaatschap van de VPB. Deze keer "Afvalinzameling"

Via SITA, biedt de VPB haar leden de mogelijkheid om voor een voordelig tarief, afval in te zamelen.
Hoe vaak wilt u uw afval laten ophalen? Wat voor soort afval heeft u? Kortom met een contract met SITA en een lidmaatschap van de VPB haalt u voordeel uit uw afval.

SITA zamelt het afval op een duurzame wijze in. Er rijdt een vrachtwagen op aardgas. Hiermee helpt u als ondernemer om de CO2 uitstoot te verminderen.       


                    


Wilt u hierover meer informatie? Neem gerust contact met ons op via office@vpb-emmen.nl
of tel. 0591 - 65 34 54


                             

Wat doet de VPB voor ΓΊ?

1) Het bestemmingsplan van de Werkas Emmen zal opnieuw moeten worden vastgesteld door de Raad van Emmen. De VPB heeft middels gesprekken aangegeven aan de voorkant betrokken te willen worden inzake de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan; ondernemers moeten kunnen (blijven) ondernemen. De VPB zal derhalve de rol op zich nemen om tezamen met haar ondernemers te komen tot een toekomstbestendig bestemmingsplan wat de huidige ondernemers en toekomstige ondernemers voldoende ruimte zal bieden om te kunnen blijven ondernemen.


2) In nauw overleg met de vastgoedeigenaar van de 3 panden aan de Nijbracht en de Gemeente Emmen wordt er op dit moment de laatste hand gelegd aan 2 nieuwe voetgangersoversteekplaatsen. Deze oversteekplaatsen zullen ervoor zorgen dat bezoekers makkelijker de diverse panden kunnen bereiken.                                                

Unica geeft energie tijdens DGBW 2013

Namens VPB-lid en MKB Green Deal deelnemer Unica vragen wij graag uw aandacht voor het volgende:                                                                                                                 
Tijdens de Dutch Green Building Week, van 16 tot en met 20 september, deelt Unica haar kennis om bestaand vastgoed te verduurzamen via energie-efficiëntie en duurzame energie. Het thema van deze week is ‘Green Means Business’. De activiteiten zullen inspiratie opleveren om te komen tot duurzame winst voor iedereen.

17 september 2013
Financiering én realisatie van renovatie
Voor bestuurders van woningbouwverenigingen is er op dinsdag 17 september een symposium in de duurzaam gerenoveerde Watertoren te Bussum over de (financiële) realisatie van duurzame renovaties. De organisatie is in handen van Saint-Gobain Isover, Manesco en Unica Ecopower. Met praktijkvoorbeelden krijgen de aanwezigen antwoord op vragen als: hoe renoveer je duurzaam, waar liggen de ambities en uitdagingen van een woningcorporatie en hoe realiseer je een integrale businesscase met financiering en juridische kaders. Deelname is kosteloos.

19 september 2013
Ontwikkelingen rondom energiecontracten
Voor exploitanten van vastgoed vindt op donderdag 19 september, Duurzame Donderdag, het jaarlijkse NeVaP-congres plaats bij Eneco in Rotterdam. NeVaP staat voor het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform. Speciale aandachtspunten zijn de ontwikkelingen en trends rondom energiecontracten. Unica Ecopower presenteert praktijkcases en gaat in op zowel de exploitatie-, juridische als technische aspecten. Aan deelname zijn kosten verbonden.

20 september 2013
Goed geregeld Energieprofiel
Voor energieadviseurs, installateurs, gebouweigenaren, eindgebruikers en overheden organiseren Uneto-VNI, Gemeente Amsterdam en Unica Ecopower een seminar over energiebesparing en energieprofielen van klimaatinstallaties in de bestaande bouw. Het seminar vindt plaats op vrijdag 20 september in het Museon in Den Haag en staat in het teken van de vele gebouwen waar eenvoudig, snel en transparant energie kan worden bespaard door het optimaal inregelen van de binneninstallaties met behulp van energieprofielen. Het resultaat is duurzame winst voor de eindgebruiker én het milieu. Deelname is kosteloos.

Relaties kunnen voor meer informatie en aanmelden contact opnemen met:
Marian Kos, Unica Ecopower, via mkos@unica.nl  / tel. 033 - 247 80 80.

Met vriendelijke groet,

Gert Horstmann
Werkvoorbereider Technisch Beheer

Unica Installatietechniek BV                            

Vestiging Noord        

Thriantaschool VSO stelt zich voor!


Thriantaschool VSO
Zuidlaarderbrink 3
7812 GE Emmen

Graag stellen wij ons aan u voor in deze nieuwsbrief.
Wij zijn een school voor zeer moeilijk lerenden.
Op onze VSO-afdeling zitten jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar.
Het is de bedoeling dat deze leerlingen vanaf hun 16e jaar praktijkervaring gaan opdoen in verschillende sectoren. Dit gebeurt dan in de vorm van stages voor één of meerdere dagen in de week. Om de leerlingen een zo breed mogelijk aanbod te kunnen bieden, zoeken wij bedrijven die bereid zijn hen daarin te begeleiden. Het spreekt voor zich dat alleen leerlingen die een zekere mate van zelfstandigheid aankunnen hiervoor in aanmerking komen. Onze wens is dat zij kennis maken met bedrijven die volop in de maatschappij staan. Daarmee leren zij dat er buiten arbeidsmatige dagbesteding en sociale werkvoorziening  een wereld vol mogelijkheden ligt. Juist dit kan heel motiverend werken. Onze ervaring is dat zij zich volop inzetten en zich binnen hun mogelijkheden aanpassen aan de werkomgeving. Aan de andere kant vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht is voor jongeren die (net) niet kunnen aansluiten bij de soms hoge eisen die het bedrijfsleven aan hun werknemers stelt.  Onze opdracht is dan ook om bedrijven uit te nodigen om eens contact met ons op te nemen en kijken waar wij elkaar kunnen vinden.
Met vriendelijke groet,

Nico van der Poel
Roos Berndt
Tel.: 0591-652190
E-mail: administratie@zml-thriantaschool.nl

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl.  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.
  

                                                                                                                   


              

kalender
21
Jun
Emmer Haringparty
24
Jun
Label C: wat moet (of kunt) u ermee?
25
Jun
Tweedaagse training - Praktisch leiding geven op de werkvloer
25
Jun
Broodje Bahco
info@vpb-emmen / 0591 653454