Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 5, Editie 15

Beste lezers,

En alweer is het tijd voor de nieuwsbrief van de VPB. We hebben weer genoeg te melden. We zijn met zijn allen volop aan het ondernemen. In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor het Broodje Bahco van dinsdag 3 september en voor de HRM Netwerkontbijtbijeenkomst bij Hotel van der Valk op dinsdag 10 september. We hebben er sinds kort een nieuwe contractpartner bij die wij graag aan u voorstellen in deze nieuwsbrief. En natuurlijk stellen we ook graag onze nieuwe leden aan u voor.

 

Broodje Bahco 3 september bij Media Sign

Het eerste Broodje Bahco na de vakantie werd gehouden op dinsdag 3 september jl. bij Media Sign aan de Kapitein Nemostraat 1 in Emmen. De lunchbijeenkomst was vol deze keer en heel wat leden die zich hadden aangemeld moesten helaas teleurgesteld worden. Het thema "Reclame, zin of geen zin voor ondernemers?" sprak blijkbaar veel ondernemers aan. Na een korte voorstelronde van alle aanwezigen werd hierover een leuke presentatie gegeven door Robert van Noort. Later was er nog gelegenheid om hier verder over te discussiëren.


Robert van Noort

                                                                                                 
    
Het volgende Broodje Bahco vindt plaats bij Autobedrijf van Boven aan de Phileas Foggstraat in Emmen op maandag 7 oktober a.s. Dan is het thema; "Elektrisch Rijden" met de mogelijkheid van een proefrit aan het einde van het programma. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit Broodje Bahco kunt u zich opgeven via office@vpb-emmen.nl

VPB sluit contract met PanterGroep

Laat ons u helpen bij uw gezondheidsmanagement ...


PanterGroep is een landelijk opererende, gecertificeerde arbodienst. Per 1 juli 2013 zijn we contractpartner geworden van de VPB met o.a. een spreekuurlocatie aan de Ullevi 7 in Emmen. Speciaal voor de leden van de VPB hebben we een aantal aantrekkelijke verzuimpakketten samengesteld. Lees meer ... >li: Jacqueline Hoge (PanterGroep) en re: Herman G. Idema (VPB)NIEUW, inlog op website speciaal voor VPB-leden
Ook in deze nieuwsbrief vragen wij nogmaals uw aandacht voor de mogelijkheid om zelf in te loggen op onze website. Via de nieuwe inlog van de VPB website, rechts bovenin, kunt u inloggen op de VPB website. Hiermee heeft u onder andere toegang tot uw eigen Ledenboekpagina. http://www.vpb-emmen.nl/login/vergeten.

Het digitale ledenboek is voor alle bezoekers van de website toegankelijk. We hebben er hard aan gewerkt om alle bedrijfsgegevens in te voeren en logo's toe te voegen. Mocht dit niet zo zijn als u dat graag ziet, kunt u dit eenvoudig aanpassen aan de achterzijde van de website, via bovengenoemde inlog. Tevens kunt u hier uw activiteiten, zoals een opening, kenbaar maken. Er zijn al veel leden die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en we krijgen hierop veel positieve reacties.

HRM Netwerk ; Personeelsbeleid kleine organisaties

Op dinsdag 10 september jl. heeft de VPB een informatieve HR bijeekomst gehad bij Hotel van der Valk. Het onderwerp deze keer was HR beleid binnen kleine organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd er aandacht besteed aan de wet op de Poortwachter, hoe kun je voorkomen dat je medewerker uitvalt. Het vervolg was de aandacht voor de modernisering van de Ziektewet (BeZeVa).

De modernisering van de Ziektewet gaat in per 1 januari 2014, maar werkt met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2012! Doel van de modernisering van de Ziektewet is het terugdringen van het aantal Flexwerkers die in de WIA/WGA of IVA terecht komen, of te wel ervoor zorgdragen dat er zo min mogelijk Flexwerkers uitvallen. Flexwerkers, uitzendkrachten, maar ook werknemers met een tijdelijk contract of werknemers waarbij het dienstverband is beëindigd, en die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en binnen 28 dagen ziek worden, komen te vallen onder de laatste werkgever!

Dit houdt in dat wanneer er iemand binnen uw organisatie uit dienst treedt en deze persoon binnen 28 dagen geen andere arbeidsovereenkomst heeft gesloten of nog geen uitkering (daadwerkelijk uitbetaald) heeft genoten en ziek wordt, bij u in de premie van het UWV wordt meegerekend. Dit geldt voor personeelsleden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Klik hier voor de BeZeVa test

Hoe weet u of iemand waar u afscheid van heeft genomen ziek is? U kunt in een beëindingsovereenkomst aangeven dat men zich bij u meldt indien men ziek is geworden en dat men te allen tijde bereid is om deel te nemen aan een re-intregatietraject. Verder is het van belang dat men te allen tijde de overzichtsstaten van het UWV goed controleerd. Uit ervaring van de aanwezigen bleek dat in 30 tot 35% van de staten fouten zijn geslopen. Om hier dieper op in te gaan heeft het UWV samen met de VPB een bijeenkomst georganiseerd op 17 september. Kunt u dan niet maar heeft wel belangstelling MELDT u dan ook aan! Dan wordt er een extra avond georganiseerd.

Aan het eind van de bijeenkomst hebben we informatie uitgewisseld over het opbouwen van een dossier. Daarin komt naar voren dat men vooral functioneringsgesprekken moet houden en deze bevestigd naar de werknemer, dit kan al per mail. Tevens is het aan te raden van te voren te bedenken hoe men de gesprekken aangaat. Wellicht dat we in het nieuwe seizoen hier meer aandacht aan gaan besteden.

                                                                                                    

Nieuwe Ziektewet, welke gevolgen heeft dit voor ondernemers?

Wij vragen graag nogmaals aandacht voor onderstaande uitnodiging! In de tekst staat dat u zich aan moet melden voor 6 september 2013. Maar bij interesse kunt u zich ook nu nog aanmelden voor deze bijeenkomst op 17 september a.s. via rianne.kasper@uwv.nl


Datum Algemene Leden Vergadering VPB bekend!

De datum voor de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VPB is bekend. Noteert u deze datum alvast in uw agenda; op dinsdag 19 november a.s. zal deze plaatsvinden bij Hotel Ten Cate aan de Noordbargerstraat 44 in Emmen. Nadere informatie over het programma volgt zo spoedig mogelijk en de uitnodiging valt binnenkort bij u in de bus.


Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?

Telefonie & Glasvezel
Iedereen wil bereikbaar zijn, maar niet tegen de hoogste prijs! Bereikbaarheid is niet alleen meer de telefoon die op het bureau staat, maar ook de mobiele telefoon en snel internet!! De VPB heeft voor haar leden een Telefonie contract met:
1. eilie- Leegstra,
2. InBusiness Telecom

Kortom als ondernemer wilt u bereikbaar zijn en een partij die bij u past? Neem dan contact op met één van de volgende partijen;

Eilie - Leegstra

                                      

Inbusiness Telecom

                                                                         

Wat doet de VPB voor รบ?

Zoals u weet beheert de VPB de industriële bewegwijzering op de bedrijventerreinen in de gemeente Emmen. Na overleg met de gemeente is besloten dat ondernemers die niet op een bedrijventerrein zitten en toch graag deel willen nemen aan de industriële bewegwijzering, dit aan kunnen vragen bij de VPB. Wij zorgen dan voor de verdere aanvraag naar de gemeente Emmen toe. Dit brengt buiten de gebruikelijke kosten voor de bewegwijzering geen extra kosten met zich mee.


                           

Verhuisbericht Bedrijfsveiligheidsadvies


Namens VPB-lid Bedrijfsveiligheidsadvies geven wij u graag het volgende door:

Sinds 12 augustus werkt Gerard Kruiter, eigenaar van Bedrijfsveiligheidsadvies, vanaf een andere werkplek vlakbij het centrum van Emmen. Noodgedwongen heeft hij deze stap helaas moeten maken door de bedrijfssluiting van het pand waar hij kantoorruimte had. Vanuit een prachtige werkplek aan het Westeind 54b (naast Utopolis) helpt Bedrijfsveiligheidsadvies al haar klanten met de uitvoering van de Arbo-wet, van “a tot z”. Mocht u deze nieuwe locatie eens willen bewonderen onder het genot van een kopje koffie, dan maakt hij daar graag tijd voor vrij.
Mail dan even naar info@bedrijfsveiligheidsadvies.nl  a.u.b.

B.v.d.

Met vriendelijke groet,

Gerard Kruiter
Bedrijfsveiligheidsadviseur
M: 06 - 21 21 69 87
www.bedrijfsveiligheidsadvies.nl 

    


Open Bedrijven Dag Emmen

Afgelopen maandag 9 september heeft de Open Bedrijvendag Emmen werkgroep een informatiebijeenkomst gehouden.Tijdens de bijeenkomst werd er uitgelegd wat de bedoeling is van deze dag; het zoveel mogelijk mensen trekken naar de bedrijven, zodat het MKB kan laten zien waar ze goed in zijn.
Vanuit de werkgroep, bestaande uit de gemeente Emmen, VPB, IKS, OKE en MKB-ZOD, worden zoveel mogelijk bedrijven benaderd om deel te nemen aan deze dag. Tevens zijn alle scholen benaderd om deze dag onder de aandacht te brengen bij hun leerlingen. Op deze manier kan men laten zien wat er daadwerkelijk binnen een bedrijf gebeurt.Of men deelneemt met acties en wat men op een bedrijf wil laten zien is afhankelijk van de deelnemers zelf.

De aanwezige ondernemers grepen de gelegenheid ook aan om zichzelf op de kaart te zetten en hielden een elevatorpitch met daarbij de acties die op de Open Bedrijvendag worden gehouden. Na afloop werd er nog druk genetwerkt en kwamen er nog allerlei ideeën en samenwerkingen op tafel. Kortom een geslaagde bijeenkomst!
Voor meer informatie zie www.openbedrijvendagemmen.nl
 

                 

Overleggen en tot een samenwerking komen, ook dat is de Open Bedrijvendag Emmen!Harwig Installatiegroep behaald ISO-14001 milieucertificaat

Namens VPB-lid Harwig Installatiegroep delen wij graag het volgende mede:

Vanaf 26 augustus is Harwig Installatiegroep ISO-14001 gecertificeerd. Met deze wereldwijd geaccepteerde norm voor milieubeleid worden milieurisico's van bedrijfsvoeringen beheerst en verminderd. Harwig Installatiegroep  grijpt de ISO-14001 norm aan om structureel en meetbaar te investeren in de verduurzaming van haar eigen bedrijfsproces én dat van haar opdrachtgevers en leveranciers. 

Omdat ISO-14001 in basis ontworpen is voor productiebedrijven was de implementatie bij Harwig een uitdagend proces. Naast de verduurzaming van de eigen bedrijfsprocessen kan Harwig Installatiegroep vooral veel milieueffect realiseren door verduurzaming bij opdrachtgevers en leveranciers.

Substantiële energiebesparingen

Middels de realisatie van duurzame installaties is het voor opdrachtgevers mogelijk om een substantiële energiebesparingen te behalen. Hierbij valt te denken aan energiezuinige verlichting, zonnepanelen, warmtepompinstallatie, uitgekiende ventilatiesystemen en op afstand uitleesbare installaties. Middels een energiescan kunnen er diverse duurzame maatregelen inzichtelijk gemaakt worden. 

Hoe vaker wij duurzame installaties realiseren des te meer invloed wij kunnen uitoefenen op de milieuprestaties aldus Friso Ypma (Commercieel Manager). Al eerder plaatste Harwig de eerste elektrische laadpaal in de gemeente Emmen.

Harwig Installatiegroep maakt al meer dan 100 jaar technische installaties middels dit certificaat willen wij extra benadrukken dat wij als organisatie milieubewustheid dus het milieu hoog in het vaandel hebben staan.

Opdrachtgevers verlangen steeds meer een duurzame installatiepartner die ontzorgt, aldus Friso Ypma die de toekomst in de installatietechniek rooskleurig tegemoet ziet. De orderportefeuille van Harwig is goed gevuld maar uiteraard is altijd nog wel ruimte voor een mooi (duurzaam) project! 

                             
              
                               Friso Ypma (Commercieel Manager) Harwig
                               (foto Theo Drent Fotografie)

Nieuwsbrief Arbeidsmarktinformatie augustus 2013

Afgelopen maand kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met belangrijke macro-economische cijfers. De Nederlandse economie krimpt en het aantal banen daalt verder. We zien ook historisch hoge cijfers van het aantal door UWV verleende ontslagvergunningen, veel WW-uitkeringen en een recordhoogte aan faillissementen. Economie en arbeidsmarkt staan er dus slecht voor. Maar we zien in de media ook regelmatig wat meer positieve geluiden. Hoe moeten we deze tegenstrijdige informatie duiden? Lees meer ... >

Nieuwe leden!

In de afgelopen periode hebben wij maar liefst vijf nieuwe leden bij de VPB mogen begroeten! Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Het gaat om de volgende ondernemers:

WerkMax Professionals B.V.
Phileas Foggstraat 62
7825 AL  EMMEN
Tel. 0591 - 56 27 30
Website: www.werkmax.nl                                                                                 Perspectief Groep B.V.
                                                                                 Nijbracht 116
                                                                                 7821 CE  EMMEN
                                                                                 Tel. 06- 39 88 06 46 (dhr. G. Verheij)
                                                                                 Website: www.perspectief.eu
 
                                                                                  

Autobedrijf Ferdy Snijders
Robert Scottstraat 15
7825 AR  EMMEN
Tel. 0591 - 31 21 11
Website: www.ferdysnijders.nl
                                                                                       StudieBuddy
                                                                                       Nautilusstraat 3
                                                                                       7821 AG  EMMEN
                                                                                       Tel. 0591 - 71 48 12
                                                                                       Website: www.studiebuddy.nl

                                                                                   


Indiv Solutions
Waanderweg 64
7812 HZ  EMMEN
Tel. 0591 - 79 40 20
Website : www.indivsolutions.nlWij heten hen allen van harte welkom bij de VPB en hopen op een prettige samenwerking!
 

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl.  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.
 
                                            
                                                  
kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454