Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 5, Editie 16

Beste ondernemers,

Voor u heeft u de VPB Nieuwsbrief Editie 16 met daarin aandacht voor de bijeenkomst betreffende de nieuwe ziektewet, de diverse activiteiten worden genoemd en natuurlijk is er aandacht voor onze vaste rubrieken; wat doet de VPB voor ú? en Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB? Verder attenderen wij u graag nogmaals op de Open Bedrijven Dag en De week van de Veiligheid. Zoals u wellicht weet heeft de VPB deze zomer tijdens de Algemene Leden Vergadering een bestuurswisseling ondergaan. Daarom stellen wij in deze nieuwsbrief onze huidige bestuursleden aan u voor! Wij wensen u veel leesplezier!

 

Graag stellen we het bestuur van de VPB aan u voor

Voorzitter


Jelle Dokter, directeur eigenaar van Dokter Schoonmaakorganisatie en Dokter thuiszorg. Leeftijd 54 jaar getrouwd met Anna Maria Fuhler en vader van een zoon en twee dochters.  Ben maatschappelijk betrokken en vervul meerdere bestuursfuncties. Voorzitter VPB, bestuurslid OSB (ondern.organisatie schoonmaak), voorzitter RAS (Raad voor arbeidsomstandigheden in de schoonmaak) en voorzitter plaatselijke voetbalclub in Valthe.
Dokter schoonmaakorgansiatie is een familiebedrijf opgestart door mijn vader en waarin inmiddels de derde generatie werkzaam is. Eén van onze belangrijkste doelstelling is continuïteit, dit wil ik graag mee helpen bewerkstelligen voor de VPB. De VPB is een goed georganiseerde en aantrekkelijke vereniging voor haar leden en ik ga mij inzetten dit ook voor de toekomst veilig te stellen.
Secretaris


Mijn naam is Han Venema, sinds kort secretaris van het VPB.
Sinds 1998 woon ik in Emmen. Ik ben getrouwd met Judith en heb twee kinderen, Lies en Kees van 12 respectievelijk 10 jaar. Sinds 2003 ben ik mede eigenaar van Houkes Advocaten. Vanuit die praktijk kwam ik al vrij snel in aanraking met de VPB. De betrokkenheid van de VPB bij de ondernemers in Emmen, de betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling en de doelstellingen van de VPB spraken mij zeer aan. Als lid van de VPB meen ik dat je iets moet doen om mee te mogen praten. Betrokkenheid. Dat kan door actief aan bijeenkomsten en/of vergaderingen deel te nemen of –zoals in mijn geval- zitting te nemen in het bestuur. Na meerdere jaren algemeen bestuurslid te zijn geweest heb ik dit jaar de functie secretaris aanvaard. Op dit moment zijn we als VPB druk doende met het uitstippelen van het beleid van de VPB voor de komende vijf jaar. Een beleidsplan met de titel “ondernemers aan zet” ligt inmiddels bij de leden. Na het einde van het gesubsidieerde revitaliseringsproject Bahco zal de VPB een meer prominentere plaats moeten gaan innemen om een brug te slaan tussen de ondernemers op de bedrijventerreinen en de overheden. Dat kan door een goed werkend parkmanagement, een brede oriëntatie en goede banden met deze overheden. 
Ik twijfel niet aan het bestaansrecht van de VPB; dat heeft zich al bewezen. Uitdaging nu is de leden even betrokken te houden als in de afgelopen jaren, het ledenaantal te laten groeien en de leden te laten participeren.


 

Penningmeester
 


Tinus Eisen, penningmeester sinds april 2004. In het dagelijks leven als belastingadviseur verbonden aan Adbeco Accountants en Belastingadviseurs te Emmen/Coevorden/Hoogeveen.

BestuurslidGoedendag leden van de VPB. Mijn naam is Peter Kuyper en ik ben sinds een kleine 6 jaar werkzaam als Hoofd Facilitaire Dienst bij het Drenthe College. Hier ben ik Drenthe breed verantwoordelijk voor o.a. alle zaken op gebied van Huisvesting, Arbo&Milieu, Inkoop, Drukkerij, Veiligheid, Post&Archief, Telefoon/Infoteam etc. Daarnaast zijn we als Facilitaire Dienst ook erkend leerbedrijf voor zowel de Ecabo als Kenwerk. Binnen dit leerbedrijf proberen we jaarlijks zoveel mogelijk studenten, zowel eigen MBO studenten als HBO studenten, een goede stage of afstudeerplek te bieden. Mijn standplaats is Stadionplein 5 op de Meerdijk. Vanuit de Meerdijk ben ik ook betrokken bij de Taskforce Meerdijk wat een initiatief is van de VPB. Als gebruikers trekken we hier gezamenlijk op om o.a. het bedrijventerrein netjes te houden, openbaar vervoer beter te regelen, verkeeroverlast aan te pakken etc. Behaald resultaten zijn bv. het Keurmerk Veilig Ondernemen wat recent is behaald en het realiseren van bushalte aan Stadionplein.
Waarom ben ik toegetreden tot bestuur VPB? Hiervoor zijn een aantal redenen. Wat voor mij misschien de belangrijkste reden is dat ik vanuit mijn huidige positie cq, functie intermediair kan zijn tussen onderwijs en ondernemers. Beide partijen hebben er belang bij dat het aanbod onderwijs en de vraag naar nieuwe personeelsleden beter op elkaar wordt afgestemd. Hier denk ik een bijdrage aan te kunnen leveren. Verder hoop ik dat ik met mijn kennis en ervaring een bijdrage kan leveren in de verdere ontwikkeling van de VPB.
 


Bestuurslid
Graag wil ik mij voorstellen aan u, Sanne Koops, mede-eigenaar van Point S Bandenservice Emmen, direct gelegen naast het VPB-kantoor. Verder eigenaresse van Bandenhotel Nederland, werkzaam dus in een echte mannenwereld. Maar naast de "mannenbusiness" heb ik ook nog een prachtig bedrijf wat alleen gericht is op vrouwen, namelijk Female Fit; dé enige vrouwensportschool in Emmen met beauty- en massagesalon. Female Fit is gevestigd aan de Weerdingerstraat 232K (boven Jumbo).

Mijn achtergrond: ik ben getrouwd met Paul Koops, 27 jaar oud en sinds 2009 gevestigd in Emmen. Ik ben geboren in Drenthe, maar heb gestudeerd en gewoond in Utrecht en Groningen. Vorig jaar heb ik mijn studies Fiscaal Recht en Accountancy afgerond. Met mijn passie voor het ondernemerschap heb ik niet gewerkt in de branche waarvoor ik heb gestudeerd, maar ik kan mijn kennis natuurlijk goed gebruiken in het ondernemerschap.

Waarom heb ik gekozen voor een bestuursfunctie bij de VPB?
De VPB is voor mij persoonlijk in 2009 de eerste vereniging waarvan ik lid ben geworden in Emmen. Ik kende vrijwel niemand en door de VPB (en later andere clubs) is mijn netwerk gegroeid tot een groot netwerk. Ik heb veel kunnen leren en voelde mij vanaf het begin betrokken bij de VPB. Daarom was het voor mij een logische keuze om bestuurslid te willen worden van deze professionele organisatie. Ik hoop dan ook dat ik mijn enthousiasme, positiviteit en heldere blik op het ondernemerschap kan uiten in deze functie. U zult mij regelmatig tegenkomen op de bijeenkomsten van de VPB en ik wil u graag beter leren kennen om naast de andere bestuursleden en de medewerkers van de VPB, een betrouwbaar gezicht te worden van de VPB!Contactgegevens van ons bestuur kunt u vinden op onze website http://www.vpb-emmen.nl/over-vpb

 

Groenonderhoud door VPB een feit

Met het zetten van een handtekening is het definitief geworden, de VPB gaat het groenonderhoud op Bargermeer I verzorgen. Niet dat we als kantoor nu zelf met de grasmaaier rondlopen, maar in samenwerking met onze leden BTL en Emco gaan we het komende jaar het groenonderhoud hier verzorgen. Dit pilotproject is om te kijken of we het groenonderhoud efficiënt kunnen uitvoeren.


                                                          

                                             Voorzitter VPB Jelle Dokter en wethouder Nynke Houwing

Tevens gaat de VPB kijken of de ondernemers gevestigd op dit deel van het industrieterrein Bargermeer mee willen doen door hun eigen tuin ook door ons te laten verzorgen. Hierdoor wordt er een extra efficiëntieslag gemaakt en zal het uiteindelijke onderhoud goedkoper zijn. Medio 2014 wordt de balans opgemaakt en, indien het project naar ieders tevredenheid is uitgevoerd, gaan we kijken of we dit ook op andere delen van het industrieterrein kunnen uitrollen.AanwezigenDefinitieve handtekening

Mocht u zelf willen deelnemen in dit project of wilt u meer informatie, dan kunt u ons bellen: 0591 - 65 34 54 of een mail sturen: l.horstmann@vpb-emmen.nl. Tevens kunt u bij ons terecht voor klachten over het openbaar gebied. Dit geldt voor alle terreinen.

Broodje Bahco 7 oktober bij Autobedrijf van Boven

Ook in oktober wordt er weer een Broodje Bahco georganiseerd en wel op maandag 7 oktober a.s. We zijn dan te gast bij Autobedrijf van Boven aan de Phileas Foggstraat in Emmen. Als thema is gekozen; Electrisch Rijden. We kunnen onder het genot van een lunch een presentatie tegemoet zien hierover. Aan het einde van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om een proefrit te maken. Er zijn nog stoelen vrij, dus indien u aan wilt schuiven kun u zich opgeven via office@vpb-emmen.nl
 
 Voor meer informatie en programma zie  http://www.vpb-emmen.nl/activiteiten                                                                              
                                                              

Bijeenkomst UWV en VPB over BuZaVa druk bezocht

Dinsdag 17 september jl. heeft de VPB samen met het UWV een bijeenkomst georganiseerd over de BuZaVa, de nieuwe ziektewet. Welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer? In een boeiende presentatie werd de wet zoveel mogelijk uitgelegd, tevens was er alle ruimte voor het stellen van vragen. De BuZaVa is in gegaan per 1 januari 2013, en kijkt naar medewerkers die ziek uit dienst zijn getreden. Het gaat hierbij om de zogeheten "Vangnetters", medewerkers met een tijdelijk contract. Flexwerkers die ziek uit dienst zijn getreden bij een opdrachtgever vallen onder de verantwoording van het uitzendbureau. Deze wordt gezien als hun werkgever en niet de inlenende partij.

Mocht er in 2012 een kracht met een tijdelijk contract zijn uitgevallen en na afloop van het contract nog steeds ziek zijn, dan komt deze bij de werkgever terug in zijn premie over 2014. Dit geldt ook voor medewerkers die uit dienst zijn getreden, geen WW uitkering hebben aangevraagd en zich vervolgens bij het UWV ziekmelden. Kortom er zijn vele haken en ogen waarmee u rekening moet houden als u een werknemer heeft die uitdienst treedt. Dit alles wordt ook omschreven in de presentatie van het UWV.

Doordat de materie vrij complex is en het maatwerk is per bedrijf kunnen wij u zo geen voorbeelden geven in hoeverre uw premie verandert. Graag verwijzen wij dan ook door naar de site van belastingdienst en de presentatie van het UWV of u kunt bellen met de werkgeverstelefoon van het UWV 0900-9295.

Wilt u dat we nogmaals een bijeenkomst over dit onderwerp organiseren? Dat kan, geef het door via office@vpb-emmen.nl
 
    


Wat doet de VPB voor รบ?

VPB-leden gaan een streepje voor krijgen bij het nieuwe Dierenpark Emmen.


In een gesprek afgelopen week met de directeur van Dierenpark Emmen de heer F. van Beers, de directeur van Kondor Wessels de heer J. Dobben en de VPB hebben beide partijen aangegeven dat zij gaarne bereid zijn tot een dialoog met leden van de VPB om te onderzoeken of VPB-leden een preferente positie kunnen krijgen bij het aanbesteden van werkzaamheden en diensten.Eind januari 2014 zal er een bijeenkomst plaatsvinden voor alle VPB-leden waarbij de maquette en het plan van het nieuwe Dierenpark Emmen gepresenteerd zal worden. Nadere informatie hierover zal te zijner tijd bekend worden gemaakt via de website en onze digitale nieuwsbrief.


Belastingdienst blijft in Emmen


Zoals onlangs in de diverse media gemeld werd, zijn wij er toch wel trots op u te mogen melden dat mede dankzij gezamenlijke inspanningen het gelukt is om de Belastingdienst te behouden voor Emmen. Op 24 juni jl. hebben wij mede namens de diverse andere ondernemersverenigingen namelijk MKB Zuidoost Drenthe, De Koepel, Vlinderstad Emmen, Commerciële Club Emmen, Ondernemerskring Emmen, Industriële Vereniging Coevorden, Industriekring Schoonebeek en de Kamer van Koophandel een brief gezonden aan de woordvoerders Wonen en Rijksdiensten van de Tweede Kamer. Deze moeite heeft dus duidelijk geloond en in ieder geval meegeholpen aan de besluitvorming om de Belastingdienst voor Emmen te behouden.

Brief behoud Belastingdienst Emmen

Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?

Interne vervoermiddelen


Eén van de VPB leden, MSC, onderhoud al uw interne transportmiddelen. Denk daarbij onder andere aan vorkheftrucks, in alle soorten en maten...

MSC, Materieel Service Coevorden B.V., is een universeel onafhankelijk reparatie- en onderhoudsbedrijf voor bedrijfswagens, opleggers en intern transport materieel.

Meer informatie? Bel met M.S.C.

M.S.C. vestiging Emmen
Michael Strogoffstraat 4a
7821 AL  Emmen
0524 - 59 65 84
     

                                           


Samenwerken loont, ook in de techniek!

Op 26 september gaat een groot aantal bedrijven vanuit de elektro-/ installatietechniek en werktuigbouwkunde samen met deze opleidingen van Drenthe College het beroepspraktijkvormingsprotocol tekenen. Hierin leggen bedrijfsleven en onderwijs hun onderlinge afspraken vast. Om aan te geven aan welke criteria de stages van de studenten in het bedrijfsleven moeten voldoen. Het doel is om de theorie van het onderwijs en de praktijk in het bedrijfsleven nauwer op elkaar af te stemmen. Die middag geven we ook een aanzet om het bedrijfstakoverleg in de regio Emmen nieuw leven in te blazen. Er is een stuurgroep geformeerd onder leiding van Drenthe College, Hondsrug College, Esdal College, Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB), Techniek Talent en hoeder Technet-kring.

Het uiteindelijke doel is om meer leerlingen te werven voor techniek-onderwijs. De stuurgroep komt met concrete voorstellen na raadpleging van het bedrijfsleven. Een eerste actie is de Technic4U-happening die plaatsvindt op vrijdag 1 november in het gebouw Anna Paulownalaan Drenthe College. We nodigen 400 leerlingen uit van basisscholen om kennis te maken met de techniek. De leerlingen krijgen oa een voucher die  ze op 2 november op de bedrijvendag kunnen inleveren voor een stuk gereedschap.

                                          .


2 november Open Bedrijven Dag Emmen

Steeds meer ondernemers geven zich op voor deelname aan de Open Bedrijven Dag Emmen. De teller staat nu al op 39 deelnemers! De ondernemers worden zich er steeds meer van bewust dat het een unieke kans is om hun bedrijf op een zeer positieve manier op de kaart te zetten en te presenteren. Vorig jaar was deze dag door de grote publieke belangstelling een groot succes en daarom hopen we op nog meer deelnemers. Dus meld u aan, het kan nog steeds! Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op http://www.openbedrijvendagemmen.nl/

Tijdens de Open Bedrijven Dag kunt u:

• laten zien hoe uw producten/diensten tot stand komen
• uw bedrijf presenteren aan particulieren/scholieren/familie én aan uw relaties
• relatie met onderwijs zoeken
• de gevarieerde bedrijvigheid in deze gemeente laten zien
• rondleidingen in uw bedrijf geven
• business to business contacten leggen
• jongeren kennis laten maken met beroepen en opleidingsmogelijkheden

                                       Week van de Veiligheid

De week van 7 tot 12 oktober is de nationale week van de Veiligheid.

In het kader van de Week van de Veiligheid biedt de Veilig Ondernemen Nederland regeling (VON regeling) de mogelijkheid om een vrijblijvende introductiebijeenkomst te verzorgen voor geïnteresseerde ondernemers.
In de bijlage treft u informatie inzake deze actie.

In geval u interesse heeft in de actie van de VON regeling dan kunt u contact met ons opnemen middels e-mail (info@vkbadvies.nl ) of telefoon (088 888 21 42)

Voor meer informatie klik hier!Veiligheid; buitenverlichting!

In het kader van de veiligheid willen we u graag attenderen op het feit dat de donkere dagen weer naderen. Het is daarom zaak dat u nu de buitenverlichting van uw pand controleert om criminelen geen kans te geven. Hoe beter uw pand verlicht is, hoe minder gelegenheid u hen biedt om in te breken!


                                                                                                                                   Voorlichting over SEPA!

Van één van onze leden accon avm adviseurs en accountants in Emmen kregen wij door middel van een filmpje informatie betreffende het onderwerp SEPA (Single Euro Payment Area). De datum 14 februari 2014 nadert met rasse schreden en het is nog lang niet alle ondernemers duidelijk hoe ze zich hierop moeten voorbereiden. Daarom delen wij deze informatie graag met u!


Klik hier voor de informatie van accon/avm 


Nieuwe stagiaire VPB

                                        

Mijn naam is Irene Prins–Meyer en ik ben stagiaire bij de VPB voor de periode van 3 maanden.
Ik ben getrouwd en woon sinds 2004 met bijzonder veel plezier in Emmen.

Wat heb ik gedaan?:
• 20 jaar bij Bristol modewinkel als verkoopster
• Als 2e assistente bedrijfsleidster gewerkt.
• Stage bij de VPB

Welke opleidingen heb ik gevolgd
• LHNO
• OVB  (Opleiding Verzorgende Beroepen)
•  Avondschool: Engels, economie, geschiedenis en Nederlands.

Wat zijn mijn eigenschappen en vaardigheden .
• Betrouwbaar
• Positief ingesteld
• Leergierig
• Loyaal
• Flexibel
• Klant gericht
• Uitstekende verkoopster

Wat zoek ik?
Ik zoek een baan als;
• Administratie/ baliemedewerker,
• Medewerker bij een kunsthal, museum, theater of reisbureau

Wat kan ik de werkgever geven:
Ik kan goed samenwerken met anderen, ben een uitstekende verkoopster en creatieve uitdagingen zijn mij ook niet vreemd. Met mijn jarenlange werkervaring en een grote inzet voor het bedrijf ben ik een goede aanvulling voor uw team/ bedrijf.

Wat zou ik willen;
Gemotiveerd en enthousiast ben ik op zoek naar een baan en mocht mijn profiel u aanspreken en heeft u een interessante vacature, dan ben ik gaarne bereid om met u in gesprek te komen.

Met vriendelijke groet,
Irene Prins-Meyer
E-mail: info@vpb-emmen.nlZelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl . Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

                                                                 
                                           
kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454