Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 5, Editie 20

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief hebben we allerlei nieuws voor u. Onder meer een verslag van de Algemene Leden Vergadering die dinsdag 19 november jl. is gehouden. Ook een verslag van de nationale Arbeid- en Zorgtop in Den Haag waar de VPB voor is uitgenodigd. Aandacht voor onze vaste rubrieken en ook onze leden hebben verschillende dingen te melden. Kortom weer een goed gevulde nieuwsbrief deze keer.
 

Algemene Leden Vergadering bij Hotel ten Cate namens McDonald's

De Algemene Leden Vergadering bij Hotel ten Cate is dinsdag 19 november jl. geslaagd verlopen. Om 15.00 uur waren de leden aanwezig die graag deel wilden nemen aan de rondleiding door McDonald's. Met een bus ging men die kant op. Trots liet Reinier Hiddink het bedrijf zien, waarbij hij vertelde dat er reeds ca. 150 mensen in dienst zijn om dit bedrijf geolied te laten draaien.


De belangstellenden voor de rondleiding bij McDonald's

Onderwijl arriveerden bij Ten Cate de leden die niet aan de rondleiding wilden deelnemen. Om 16.00 uur gaf Reinier Hiddink een toespraak over zijn bedrijf, dat inmiddels alweer 20 jaar gevestigd is in Emmen en over 10 jaar VPB, waarna voorzitter Jelle Dokter de vergadering opende en het woord gaf aan wethouder Bouke Arends. Hij hield een boeiende presentatie die liet zien hoe ondernemend Emmen bezig is met de centrumplannen en de economische ontwikkelingen in Emmen. 


Wethouder B. Arends


Na deze presentatie werd de officiële vergadering geopend. Het verslag van de vorige vergadering op 4 juli jl. werd doorgenomen en goedgekeurd. Door penningmeester Tinus Eisen werd de begroting gepresenteerd. De begroting en de 2% indexering over de contributie werden goedgekeurd door de leden. Herman Idema, directeur van de VPB, vertelde de leden over de lopende projecten en de nieuwe projecten die op stapel staan. Van de rondvraag werd door 2 leden gebruik gemaakt en wel door dhr. G. Misker van Garage Misker en door de heer E. Bies namens Westhart Brandbeveiliging. De heer Misker hield een korte presentatie over het reddingsplan van Handbalvereniging E & O. Hij wilde met name weten of hiervoor draagvlak is onder de ondernemers. Klik hier voor het reddingsplan E & O De heer Bies presenteerde een nieuwe brandblusser, waarvan Westhart de enige leverancier is. Hierna werd de vergadering afgesloten door voorzitter Jelle Dokter en onder het genot van een drankje en hapje werd door de ondernemers nagepraat. We kunnen terugkijken op weer een zeer geslaagde bijeenkomst met dank aan Hotel ten Cate en met dank aan Reinier Hiddink van McDonald's.


Een deel van de leden in de zaal

Broodje Bahco 3 december bij EHP Saunabouw

Het volgende en laatste Broodje Bahco van 2013 vindt op 3 december bij EHP Saunabouw aan de Marco Polostraat 4 in Emmen plaats. het thema is deze keer "Participatie". Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen kunt u zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl Het volledige programma kunt u vinden op onze website www.vpb-emmen.nl onder de activiteiten.
HRM Netwerk

Geachte leden,

Vanuit het HRM Netwerk is het volgende naar voren gekomen. Is er belangstelling voor een HR loket welke wordt beheerd door VPB-leden en met een vast spreekuur? Zodat u één op één met uw HR vraagstukken terecht kunt?
Indien er een loket wordt geopend, wat is dan het beste tijdstip? Zou u gebruik maken van een dergelijk loket?

Daarnaast is de vraag naar voren gekomen of er belangstelling is voor een HRM Netwerkbijeenkomst met als onderwerp “Veiligheid op de werkvloer” en dan in de breedste zin van het woord. Waar loopt u tegenaan als werkgever? Welke wet- en regelgeving zijn voor u niet uitvoerbaar of heeft u vragen hoe u de wet kunt toepassen op uw eigen specifieke situatie. Laat het ons weten en geef uw reactie door via Liesbeth Horstmann; 0591-65 34 54 of l.horstmann@vpb-emmen.nl

Hercertificering KVO-B Bargermeer

Nogmaals willen we uw aandacht vestigen op het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). In december 2011 heeft de VPB dit keurmerk voor het bedrijventerrein Bargermeer behaald. Dit keurmerk heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, vandaar dat we nu met een nieuwe hercertificering zijn begonnen.

Het KVO-B certificaat levert u direct geld op! Daarvoor vragen wij u eens in de twee jaar de enquête in te vullen! Deze enquête staat nu online en kunt u hier invullen.  Dit neemt circa 10 minuten van uw tijd in beslag. Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om deze enquête zo spoedig mogelijk in te vullen.  Wij danken u hiervoor alvast hartelijk.


Nieuwe pand Broekmann Personeelsdiensten feestelijk geopend!

Sinds april dit jaar is VPB-lid Broekmann Personeelsdiensten verhuisd naar de Olivier van Noortstraat 8 in Emmen (industrieterrein Bargermeer). Dit pand biedt de mogelijkheden om onze toekomstplannen te verwezenlijken. Zo hebben we ruimte voor sociale activering. Sociale activering is bedoeld om mensen voor te bereiden op een traject richting een betaalde baan. Daarnaast is Broekmann Flex aan onze dienstverlening toegevoegd. Broekmann Flex is onze uitzendtak/detacheringstak, opgericht in het verlengde van ons re-integratiebedrijf en om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen bedienen. Daarnaast beschikt dit pand over een ruime werkplaats waar o.a. diverse houtwerkzaamheden worden verricht.
 
Afgelopen zaterdag was de officiële opening van ons pand. Dit hebben we op feestelijke  wijze gevierd, onder muzikale begeleiding van Melissa Meewisse (finaliste van The Voice Kids 2012), met onze relaties en opdrachtgevers. Bennie Broekmann (eigenaar) heeft alle genodigden welkom geheten en verteld hoe Broekmann Personeelsdiensten 5 jaar geleden begonnen is. Hierna kwam Geert van der Wal, manager werkgeversdienstverlening en AG dienstverlening bij het UWV, aan het woord. Hij benadrukte m.n. de kwalitatief goede samenwerking tussen het UWV en Broekmann Personeelsdiensten. Het was een geslaagde dag en we bedanken alle aanwezigen heel hartelijk voor hun komst.

     
Bennie Broekmann heet de aanwezigen welkom.   
                                                                                                 

Door het oplaten van ballonnen werd het pand officieel geopend

Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?U en uw medewerkers kunnen ook dit jaar weer flink besparen op de Zorgverzekering.Ook dit jaar kunnen u en uw medewerkers weer maximaal profiteren van de kortingsafspraken die VPB Emmen heeft gemaakt met Zilveren Kruis Achmea. Zilveren Kruis is één van de grootste zorgverzekeraars en biedt naast een goede en volledige zorgverzekering ook veel extra handige services.

- De collectieve zorgverzekering kost u niets en is een goede aanvulling op uw arbeidsvoorwaarden;

- Hoge collectiviteitkorting op de basis én de aanvullende verzekering

- Zilveren Kruis helpt uw medewerkers een verzekering te kiezen die bij hem/haar past: een handig online hulpmiddel dat hen helpt de risico’s beter in te schatten

Heeft u al een collectiviteit?
Heeft u al een collectiviteit bij Zilveren Kruis, dan kunt u uw medewerkers die nog niet bij Zilveren Kruis verzekerd zijn laten profiteren van de voordelen op de collectieve zorgverzekering. Om uw medewerkers optimaal te informeren kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis om aan te geven op welke manier u hen wenst te informeren. Zilveren Kruis kan hierin maximaal ondersteunen door het verstrekken van brochures, informatie voor op de intranet omgeving van uw bedrijf, standaard E-mails, etc.


Nog geen collectiviteit?
De collectieve zorgverzekering biedt u de mogelijkheid om voor uzelf, uw medewerkers en hun gezinsleden te profiteren van hoge kortingen op de basisverzekering en de aanvullende- en tandartsverzekering. Het enige dat u hoeft te doen is een collectiviteitnummer aanvragen bij Zilveren Kruis Achmea. Met dit nummer kunnen u en uw medewerkers zich eenvoudig aanmelden. Het aanvragen van het collectiviteitnummer verplicht u overigens tot niets, er is geen minimale deelnameverplichting en u kunt op ieder moment het nummer weer sluiten.

Vraag vandaag nog een collectief aan via www.zilverenkruis.nl/bedrijven

Wat doet de VPB voor รบ?

Na ontvangst van een persoonlijke uitnodiging van minister Asscher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn op maandag 18 november Herman Idema en Liesbeth Horstmann afgereisd naar Den Haag. Dit alles om deel te nemen aan de nationale Arbeid- en Zorgtop over hoe combineer je je zorgtaken met werk.

Na een welkomstwoord door Minister Asscher en een korte presentatie door Joop Schippers (Hoogleraar arbeidseconomie Universiteit Utrecht) werden de aanwezigen verdeeld over deelsessies. Herman nam deel aan de sessie combinatie arbeid en zorg bij de heer Asscher. Tijdens deze sessie heeft hij goed de standpunten van u als werkgever kunnen verwoorden. Door juist niet nog meer wetten en regels te verzinnen en niet alle risico's bij de werkgever neer te leggen.

Liesbeth nam deel aan de sessie met staatssecretaris Van Rijn over de combinatie Mantelzorg en Werk en hoe doen we dat nu in Emmen. Hierbij heeft ze aangegeven dat deze combinatie helemaal geen probleem hoeft te zijn als je als werkgever maar weet dat je mantelzorgers in dienst hebt en dat je met elkaar communiceert. Iedere afspraak is in te plannen er zijn genoeg verlofmiddelen en soms kun je met een andere functie geholpen zijn. Maar het begint met bewustwording! Weet wat mantelzorg inhoudt. De projecten zoals die in Emmen zijn uitgevoerd werden als voorbeeld en Best Practice aan gedragen. Zowel Dokter Schoonmaakorganisatie als De Groot Installatiegroep werden met naam en toenaam genoemd.

Dat wat er besproken werd in de deelsessie werd teruggekoppeld in de plenaire ruimte, waarbij de vier aanwezige bewindspersonen konden reageren. Aanwezige bewindspersonen waren, Minister Asscher, Minister Bussemaker, Staatssecretaris Van Rijn en Staatssecretaris Dekker. Binnen twee weken wordt er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarbij de uitkomst van de top wordt meegenomen.

MSC start bandenservice

Ons lid en contractpartner M.S.C. heeft het volgende te melden:

MSC start bandenservice

Sinds 1 november 2013 heeft MSC haar dienstverlening uitgebreid met bandenservice voor zakelijke klanten. Ze richt zich op levering en montage van banden voor trucks, trailers, bestelwagens, intern transport materieel en landbouwvoertuigen. Ook hierin is MSC universeel en zijn alle merken leverbaar. Uiteraard bent u ook voor onderhoud en reparatie van uw materieel op het juiste adres bij MSC. Met vestigingen in Coevorden, Emmen en Nieuwe Pekela en een 24-uurs pechservice door geheel Europa is MSC dé universele servicespecialist voor bedrijfsmaterieel in Noord - Oost Nederland. De uitbreiding met bandenservice versterkt de visie van MSC:
· One stop shopping (complete service voor uw volledige wagenpark)

· Zeer sterke prijs-kwaliteitverhouding (ISO gecertificeerd)

· Duurzaam ondernemen met het oog op veiligheid, mens, maatschappij en mileu

· Haal- en brengservice voor alle materieel

Contactgegevens:
MSC vestiging Coevorden 0524-596 584
MSC vestiging Emmen 0591-647 500
MSC vestiging Nieuw Pekela 0597-530 530
M-Lease biedt maximaal voordeel tussen werkgever en werknemer

Namens ons lid en contractpartner M-Lease delen wij u graag het volgende mee:
 

Per 1 januari 2014 worden de regels aangescherpt, waardoor er behoorlijk wat auto’s van bijtellingscategorie zullen wisselen. Meer dan vijftig modellen zullen een overstap maken naar een hogere fiscale categorie. Het aantal auto’s dat in aanmerking komt voor 14% bijtelling wordt bijna gehalveerd. Daarnaast krijgen vrijwel alle nieuwe auto’s een prijsverhoging en een BPM verhoging. Ook worden de subsidieregelingen voor zuinige auto’s beperkt. Dat betekent dat auto’s die nu, anno 2013, nog BPM vrij zijn, duurder zullen worden. Lees meer ...>

Nieuw tijdelijk gezicht bij de VPB!

      

Beste VPB-leden,

Mijn naam is Linette Funke, 40 jaar en woonachtig in Emmen. Na ruim 12 jaar bij de Rabobank te hebben gewerkt heb ik begin dit jaar besloten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Sinds begin november loop ik stage bij de VPB, waar ik de collega's ondersteun met de samenstelling van het nieuwe ledenboek.

Voor ik bij de Rabobank kwam werken was ik werkzaam als productmanager bij Remark Groep en inkoper bij Diamond Soft. Hier heb ik samen een jaar of tien gewerkt. Omdat ik graag mijn horizon wou verbreden heb ik gesolliciteerd bij de Rabobank. De belangrijkste reden was de mogelijkheid om mijn studie verder op te pakken. In 2004 heb ik mijn HEAO-CE diploma behaald. Bij de Rabobank heb ik in diverse functies gewerkt. Mijn laatste functie was directiesecretaresse. Hier ondersteunde ik de directievoorzitter op alle mogelijke secretariële en administratieve gebieden. Dat over het verleden.

Nu het heden, omdat ik maar drie maanden stage kan lopen bij de VPB ben ik nog steeds op zoek naar een leuke baan, bij een leuk bedrijf en voor mij belangrijk, met leuke mensen.

Nu de vraag wat u zou krijgen als u mij aan het werk heeft. Ik ben een vlotte, spontane en sociale vrouw. Ik werk graag met mensen samen, toon initiatief en vind het fijn om als een spin in het web te werken. Waarden die ik belangrijk vind zijn o.a. respect, loyaliteit, integriteit, eerlijkheid, creativiteit en humor.

Ik zoek een parttime baan van maximaal 28 uur, vanuit mijn achtergrond op secretarieel/administratief gebied, maar ik ben breed inzetbaar. Dus... mocht u iemand nodig zijn of mocht iemand wat weten? Laat het mij weten. Ik ben te vinden op LinkedIn en mijn CV stuur ik graag toe.

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                     

Linette Funke
Stagiaire & Werkzoekend

VPB Emmen
Tel.    0591 - 65 34 54
Email binnendienst@vpb-emmen.nl

Mobiel privé 06- 11 64 64 97
Email privé   l.funke@hotmail.com

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl . Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

                                                          


kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454