Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 5, Editie 21

Beste lezer,

In deze gure tijden hebben wij weer voor u de Nieuwsbrief van de VPB Emmen met daarin nog veel te melden zo aan het einde van het jaar. Onze vaste rubrieken komen voorbij. Onze contractpartners Univé en Zilveren Kruis Achmea laten van zich horen. We hebben nieuws over Werk & Mantelzorg en een verzoek aan u betreffende de veiligheid op onze bedrijventerreinen. Kortom na het lezen van deze nieuwsbrief bent u weer helemaal op de hoogte.

 

Mededeling Ledenboek

Als lid van de VPB bent u gewend om elk jaar een ledenboek van ons te ontvangen. Wij willen dit ledenboek vanzelfsprekend graag zeer zorgvuldig en goed samenstellen. Door de vele mutaties de afgelopen maand in ons ledenbestand is dit tot op heden nog niet gelukt en willen wij ook graag onze meest recente leden meenemen in het boek. Om kwaliteit te kunnen garanderen hebben wij besloten om uitgave en verspreiding van ons nieuwste ledenboek uit te stellen tot eind januari, begin februari 2014. Wij zijn ervan overtuigd u dan een goed en compleet ledenboek te kunnen presenteren. 

Hercertificering KVO-B Bargermeer

Nogmaals willen we uw aandacht vestigen op het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). In december 2011 heeft de VPB dit keurmerk voor het bedrijventerrein Bargermeer behaald. Dit keurmerk heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, vandaar dat we nu met een nieuwe hercertificering zijn begonnen.

Het KVO-B certificaat levert u direct geld op! Daarvoor vragen wij u eens in de twee jaar de enquête in te vullen! Deze enquête staat nu online en kunt u hierinvullen.  Dit neemt circa 10 minuten van uw tijd in beslag. Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om deze enquête zo spoedig mogelijk in te vullen.  Wij danken u hiervoor alvast hartelijk.


                                                                                     

Mantelzorg & Verzekeraars

Wat doen zorgverzekeraars voor uw mantelzorgers?

Univé, Zilveren Kruis Achmea en de VPB Emmen maken zich sterk voor de werkende mantelzorger. Heeft u een mantelzorger in dienst? Hij kan ondersteund worden door Univé en Zilveren Kruis Achmea, zie bijgaande tabel of www.unive.nl of www.zilverenkruisachmea.nl 

Weet u niet of u mantelzorgers in dienst heeft en bent u benieuwd naar de onsteuningsmogelijkheden? Vraag de nul-meting aan. Hiermee verdient u een premiekorting op uw verzuimverzekering en zorgt u voor een mantelzorgwerkklimaat. Hiermee behoort grijsverzuim (de aandacht niet bij het werk hebben en daardoor fouten maken) en onnodig verzuim tot het verleden.

 

Goed werkgeverschap begint ook in 2014 bij de VPB.


Klik hier voor de tabellen van Univé en Zilveren Kruis Achmea

Beveiliging; Maak het vandalisten niet al te gemakkelijk!

Vanuit de gemeente Emmen, de politie en particuliere beveiligers, zijn we geattendeerd op het volgende. Er zijn nog steeds ondernemers die goederen buiten laten liggen of auto’s buiten de poort laten staan, waardoor iedereen erbij kan. Om tijdens de winterperiode te voorkomen dat er vandalisme met deze goederen wordt gepleegd of dat men zelfs goederen in brand gaat steken, verzoeken wij u om alle losliggende goederen veilig binnen op te ruimen en auto’s binnen de hekken te zetten. Dit geeft minder aanleiding om rottigheid uit te halen.

 

Voorbeeld


Daarnaast willen we u attenderen op uw buitenverlichting, doet deze het nog? Hoe meer uw pand in de (led) verlichting staat hoe minder kans dat criminelen uw pand komen bezoeken. Licht schrikt af!

Mocht u onverhoopt ongewenst bezoek hebben gehad, geef dit te allen tijde door aan de politie! Mail: kor.evertse@politie.drenthe.nl   hij is de wijkagent en helpt u graag op weg!  

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!


                   

HRM Netwerk

Geachte leden, 

Vanuit het HRM Netwerk is het volgende naar voren gekomen. Is er belangstelling voor een HR loket welke wordt beheerd door VPB-leden en met een vast spreekuur? Zodat u één op één met uw HR vraagstukken terecht kunt?
Indien er een loket wordt geopend, wat is dan het beste tijdstip? Zou u gebruik maken van een dergelijk loket?

Daarnaast is de vraag naar voren gekomen of er belangstelling is voor een HRM Netwerkbijeenkomst met als onderwerp “Veiligheid op de werkvloer” en dan in de breedste zin van het woord. Waar loopt u tegenaan als werkgever? Welke wet- en regelgeving zijn voor u niet uitvoerbaar of heeft u vragen hoe u de wet kunt toepassen op uw eigen specifieke situatie. Laat het ons weten en geef uw reactie door via Liesbeth Horstmann; 0591-65 34 54 of l.horstmann@vpb-emmen.nl

Zilveren Kruis houdt spreekuur voor werknemers en werkgevers

Voor de werknemers en werkgevers van de VPB houdt Zilveren Kruis een spreekuur te Emmen. Zie ook hoe u via de VPB honderden euro's per gezin kunt besparen.

Het spreekuur voor u is op donderdag 19 december van 09.30 tot 12.00 uur. De locatie is het Achmea Health Center, Bislett 11, 7825 SB  Emmen. Uw contactpersoon Jan Blokzijl (06-53 41 50 58) staat u dan graag te woord.Wat doet de VPB voor ú?

Zoals Herman Idema in zijn presentatie op de Algemene Leden Vergadering op 19 november jl. al heeft aangegeven, kunnen wij u nu de definitieve datum namelijk 4 februari 2014 doorgeven betreffende een bijeenkomst bij Dierenpark Emmen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de plannen over het nieuwe dierenpark gepresenteerd worden en ook de maquette zal dan te zien zijn. Doel van deze bijeenkomst is dat bij de aanbesteding VPB-leden een streepje voor krijgen. Hierover zal u op 4 februari alles verteld worden. Inloop vanaf 15.30 uur, beoogde eindtijd 18.00 uur. Noteert u deze datum dus alvast in uw agenda! Nadere informatie over het programma zal zo spoedig mogelijk op onze website vermeld worden op de activiteitenkalender.Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?Univé verlaagt de zorgpremie met € 275,00 per gezin.
 
Zoals alle zorgverzekeraars heeft ook Univé haar premies voor 2014  verlaagd. In de laatste nieuwsbrief heeft het VPB hier aandacht aan besteed.Door onder andere de zorg beter te organiseren en slimmer in te kopen is ze in staat om een forse premieverlaging te realiseren voor haar verzekerden.
 
Uiteraard komt deze verlaging ook ten goede aan de werknemers die via het collectieve zorgcontract van het VPB zijn verzekerd. In combinatie met uw andere verzekeringen is er al een basisverzekering voor € 81,93 per maand mogelijk met  het standaard (verplicht) eigen risico van € 360,00.
 
Univé heeft als één van de weinige zorgverzekeraars de dekking voor de aanvullende verzekeringen vrijwel ongemoeid gelaten. Hierdoor is er bijvoorbeeld in de aanvullende polis “Goed”  al  € 1.000,00 beweegzorg meegenomen, waarbij het niet uitmaakt of de zorg wordt verleend door en fysiotherapeut, manueel therapeut, chiropractor etc. etc.
 
Voordelen voor werkgever én werknemer
Het collectieve zorgcontract via het VPB biedt tal van extra’s voor zowel werkgever als werknemer. Fysiotherapie op de werkplek, vergoeding taxikosten woon-werkverkeer ten behoeve van terugdringen verzuimlasten, wachtlijstbemiddeling zijn enkele voorbeelden. Ook is gekeken naar preventie.  Zo is er in het verlengde van de werkgroep Werk - en Mantelzorg vanaf 1 januari 2014 extra aandacht voor de werkende mantelzorger. Met de slogan: “U vindt het gewoon, wij vinden het bijzonder” introduceert Univé ondersteunende diensten voor de (werkende) mantelzorger.
 
Met het collectieve zorgcontract via het VPB heeft u als werkgever een instrument in handen om verzuim bij mantelzorgers te voorkomen. Vergoed wordt bijvoorbeeld het volgen van (online) cursussen over het combineren van werk en zorgtaken. En via een mantelzorgmakelaar of via zorgbemiddeling wordt ondersteuning geboden bij al het regelwerk. Dit met het doel duurzame inzetbaarheid van de werknemers te bevorderen en werkgevers te ontlasten.
 
Meer weten? De Unive Zorgadviesdagen
Op zaterdag 14 en 28 december organiseert Univé op al haar vestigingen de zorgadviesdagen. Uw werknemers kunnen bij Univé  terecht voor alle vragen over de zorg. Of het nu over de collectieve zorgpolis gaat, over algemene zorgvragen of over vergoedingsproblematiek. Wellicht zijn er vragen over de zorgaanbieding voor het nieuwe jaar. Het maakt niet uit welke polis of verzekeraar uw werknemer heeft, kom gerust langs op een van onze vestigingen of neem telefonisch contact met ons op. De vestigingen zijn deze dagen geopend van 9 tot 16 uur. Wij bieden graag praktische hulp en advies.
 
Overtuigd?
De tijd dat gezondheid alleen een privéaangelegenheid van medewerkers was, ligt al een tijdje achter ons. Dat een werkgever zijn medewerkers stimuleert om gezond te blijven, is iets waar medewerkers veel minder moeite mee hebben dan vaak wordt gedacht.
In de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid binnen uw onderneming kunnen wij u uitgebreid adviseren. Met het collectieve zorgcontract via het VPB heeft u een prima instrument in handen om verzuim te voorkomen en de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten. U kunt er preventieve acties mee financieren om uw medewerkers aan het werk te houden. Meer weten? Daag ons eens uit voor een gezond advies!

J.G.J. (Hans) Berkhof
Register Adviseur Integraal Gezondheidsmanagement
Univé Drenthe - Overijssel

 

Wat kan de VPB voor ú betekenen?

Bargermeer I als proeftuin voor Publiek Private Samenwerking

De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) werkt samen met de gemeente Emmen om de bestaande ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein, waaronder Bargermeer I valt Klik hier voor de plattegrond van Bargermeer , nu en in de toekomst te behouden. De publieke openbare ruimte wordt daarbij onderhouden op een basiskwaliteit, waarbij de private ruimte (terreinen van de ondernemers) op diverse kwaliteiten onderhouden wordt. Om een continue en eenduidige kwaliteit te waarborgen heeft de VPB voorgesteld om over te gaan naar Publiek-Private Samenwerking (PPS) voor het industrieterrein Bargermeer I.   Lees meer ... >

 

Succesvol Broodje Bahco bij EHP Saunabouw

Het laatste Broodje Bahco van het jaar 2013 werd op 3 december jl. bij EHP Saunabouw aan de Marco Polostraat gehouden. Het was volgens de aanwezigen een geslaagde bijeenkomst met als thema; Arbeidsparticipatie. De deelnemers werden in groepjes verdeeld en kregen een aantal stellingen waarover ze moesten discusieren. Nadien was er een plenaire terugkoppeling. Dit alles onder het genot van een heerlijke lunch. Afsluitend werd er nog een interessante rondleiding gegeven. 


           
De deelnemers                                                                                                    De lunch

                                                     

                                                            Voorbeeld van een sauna


Het volgende Broodje Bahco is op dinsdag 4 februari 2014 bij DTS Veiligheidsopleidingen aan de Phileas Foggstraat 52 in Emmen.Dan is het thema;  Veiligheid op de werkvloer.  U kunt zich hiervoor opgegeven via office@vpb-emmen.nl

Fa. Westhart overhandigt waternevelblusser aan Brands Bouwgroep.

Ons VPB-lid de fa. Westhart uit Klazienaveen is als enige in Nederland leverancier van waternevelblussers zoals door de heer Bies tijdens de Algemene Leden Vergadering al kenbaar is gemaakt. Brands Bouwgroep uit Emmen heeft deze waternevelblussers afgenomen. Op onderstaande foto ziet u hoe een waternevelblusser overhandigt wordt door de heren Westerhof en de Jalving van de fa. Westhart aan de heer Brands van Brands Bouwgroep.


li dhr. Brands, mi dhr. Westerhart, re dhr. Jalving

Ondertekening contract Jong en Veer

Met het zetten van de handtekening is de samenwerking beklonken tussen Jong en Veer en de VPB. Met Jong en Veer heeft de VPB een contractpartner die de leden kan begeleiden op weg naar een Duurzaam Personeelsbeleid. Jong en Veer heeft de kennis en expertise in huis om er zorg voor te dragen dat uw medewerkers niet uitvallen, mantelzorgondersteuning vanuit werkgeversoptiek is één van de speerpunten.vlnr: Gretha van der Veer, Herman Idema en Heidi de Jong

De Marktplaats; nieuw op de website van de VPB

Nogmaals willen wij u wijzen op de "Marktplaats", nieuw op de website van de VPB. Op deze pagina kunnen onze leden hun aanbiedingen, produkten en/of diensten plaatsen. De eerste leden namelijk DTS Veiligheidsopleidingen en Houkes c.s. Ondernemers Advocaten hebben nu van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dus ga snel naar de "Marktplaats" om te zien wat onze collega-ondernemers te melden hebben. Wilt u ook iets plaatsen, misschien heeft u een leuke aanbieding zo aan het begin van 2014, laat het ons dan weten, u kunt mailen naar office@vpb-emmen.nl

Imabo Die Twee gaat verder onder de naam BouwCenter Die Twee

 

 
 

Imabo Die Twee gaat verder onder de naam BouwCenter Die Twee…

Imabo Die Twee wordt BouwCenter Die Twee. Aan het eind van dit jaar en begin volgend jaar ondergaat ons bedrijf geleidelijk een naamswijziging.
 
In 2006 zijn Imabo en BouwCenter al samengegaan in de inkoopcombinatie Veris. De Veris leden hebben samen besloten dat het tijd is om één gezamenlijke merknaam te voeren namelijk BouwCenter.
 
Met 86 vestigingen in Nederland wordt BouwCenter één van de grootste spelers op de hout- en bouwmaterialenmarkt. BouwCenter heeft een sterke voorraadpositie en heeft een goede logistiek hoog in het vaandel staan.
 
Voor Imabo Die Twee verandert er, behalve de naamswijziging helemaal niets. Wij blijven een zelfstandige onderneming en we blijven met ons team graag voor u klaar staan.
 
We hebben in verband met de kosten gekozen voor een geleidelijke overgang. Dat betekent dat de BouwCenter- en Imabo logo’s tijdelijk door elkaar heen worden gebruikt.
Het kan zijn dat u een BouwCenter huismerkproduct vanuit een Imabo Die Twee vestiging ontrvangt en andersom is ook mogelijk dat een Imabo huismerkproduct gefactureerd wordt op Bouwcenter Die Twee briefpapier.
Het uiteindelijk doel is om op een nog hoger serviceniveau te komen en dat toch tegen een zeer concurrerend
Prijsniveau.
 
Ook wordt tegen het eind van 2013 de nieuwe BouwCenter webshop gelanceerd met de meest uiteenlopende producten. Deze producten kunnen online besteld worden en afgehaald op onze vestiging, maar uiteraard ook afgeleverd worden op de bouwplaats of bij u thuis.
 
Wij hopen u te mogen begroeten in onze vestiging.
 
Imabo Die Twee    Pioniersweg 7    Emmen/Barger Oosterveld     T. 0591-629430    E.  info@imabodietwee.nl  
 

 

UWV Kennisnieuwsbrief

Meer informatie in een nieuw jasje

UWV beschikt over veel kennis en cijfers, op veel gebieden. Wij willen u daar graag over informeren. Daarom bundelen we onze krachten en ontvangt u in het vervolg iedere maand deze geheel vernieuwde UWV Kennisnieuwsbrief. Zo bent u steeds op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en kennispublicaties van UWV.

Wat kunt u van deze nieuwsbrief verwachten? Uiteraard vindt u er alle vertrouwde arbeidsmarktinformatie zoals u die kent uit de Nieuwsbrief Arbeidsmarktinformatie. We hebben deze keer goed nieuws te melden: volgens cijfers van het CBS is de werkloosheid in oktober gedaald. Lees meer ... >


Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag terug zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl. Dan zorgen wij dat dit in orde komt.


                                                                  
kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454