Nieuwsflits VPB

Beste ondernemers,

Wij willen u op de valreep van 2013 nog graag op de hoogte brengen over de geslaagde bijeenkomst op 12 december jl. betreffende de aftrap van het "Actieplan Jeugdwerkloosheid". Ook willen we u nog laten weten hoe wij zelf te bereiken zijn tijdens de laatste weken van het jaar 2013.
 

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid een probleem van ons allemaal, dat is de conclusie die getrokken kan worden na de aftrapbijeenkomst "Actieplan Jeugdwerkloos" van donderdag 12 december jl. De Studieboekencentrale aan de Nieuw-Amsterdamsestraat was de locatie, het UWV, de verschillende gemeenten, provincie Drenthe, ondernemers uit de verschillende gemeenten, onderwijsinstellingen EN de jeugdwerklozen zelf, de aanwezigen. Na het welkomstwoord van wethouder de heer Henk Jumelet nam Herman Idema het woord. Door een paar pittige stellingen te lanceren kwamen de reacties los uit de zaal.Opleiden is een deel van de toekomst van de jeugd, maar hoe krijgen we iedereen weer aan een betaalde baan? Dat vergt inzet van ons allemaal. Daarom heeft Herman Idema de gezamenlijke ambitie uitgesproken om in 2014 300 jeugwerklozen aan een baan of opleiding te helpen. Hiervoor gaat de VPB een intentie-overeenkomst afsluiten met zowel de gemeente als het UWV. Kortom ook hier geldt; #Samenwerkenloont!

De werkzoekenden zijn MBO+ geschoold en zijn breed inzetbaar. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Herman Idema, h.idema@vpb-emmen.nl 

Afsluitend werd er ook door de Studieboekencentrale afgesproken om in 2014 een vervolgbijeenkomst te organiseren en gaan we ons inzetten voor behoud van een volgende generatie met een mooie CV!


Wat doet de VPB voor ΓΊ?

De VPB heeft de leegstand op Bargermeer in kaart gebracht en deze informatie gedeeld met de gemeente Emmen. Leegstand is niet alleen een probleem voor de eigenaar/belegger maar ook voor de overheid. Leegstand zorgt voor verloedering en waardedaling en daarom gaan we gezamenlijk met de gemeente Emmen onderzoeken hoe om te gaan met leegstand, welke kansen zijn er alles onder het motto dat samenwerkenloont. heeft u overigens ideeën hoe om te gaan met leegstand, dan kunt u dit mailen naar h.idema@vpb-emmen.nl 

Bereikbaarheid VPB tijdens de feestdagen

Zoals gebruikelijk zijn wij in de weken van Kerst en Oud en Nieuw bereikbaar. In de week van Kerst 23 december t/m 27 december kunt u in dringende gevallen mailen met Herman Idema, h.idema@vpb-emmen.nl

In de week van Oud en Nieuw 30 december t/m 3 januari kunt u in dringende gevallen mailen met Liesbeth Horstmann, l.horstmann@vpb-emmen.nl

Wij danken u  voor uw vertrouwen in 2013 en hopen op een prettige samenwerking in 2014!

 

Namens het bestuur en het team van de VPB wensen wij u allen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2014!


Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag terug zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl. Dan zorgen wij dat dit in orde komt.
kalender
20
Jun
Open Coffee Emmen
20
Jun
Gas 2.0 samenwerken loont - op naar de volgende stap
21
Jun
Emmer Haringparty
24
Jun
Label C: wat moet (of kunt) u ermee?
info@vpb-emmen / 0591 653454