Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 6, Editie 3

Beste lezers,

U heeft de VPB Nieuwsbrief Editie 3 van 2014 voor u. Ook deze keer weer vol met nieuws over diverse onderwerpen. Vol trots kunnen we u laten weten dat we voor het industrieterrein Bargermeer voor de 4e keer in successie het 'Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen' (KVO-B) behaald hebben. Een verslag hierover vindt u hieronder. We hebben van alles te melden over de succesvolle bijeenkomst 'VPB leden hebben een streepje voor' op 4 februari jl. bij het Dierenpark Emmen en ook onze leden willen u graag van één en ander op de hoogte stellen.

 

KVO-B certificaat voor Bargermeer binnen!

We hebben hem!! De audit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) is prima verlopen. De audit werd afgenomen door KIWA in het bijzijn van de gehele werkgroep.

KVO-B werkgroep VPB Emmen 
 
Na een rondgang over het bedrijventerrein werd er op kantoor van de VPB het Plan van Aanpak doorgenomen en de maatregelen besproken. Gezien de resultaten die behaald zijn en de plannen voor de toekomst is de hercertificering glansrijk behaald.

Plannen die er in de toekomst zijn;
Zwerfvuil aanpakken op Bargemeer I
Publiek Private Samenwerking verder uitbouwen
Rotonde zuid ingang Emmtec terrein (ingang vrachtwagens)
 
Binnenkort zal het certificaat worden uitgereikt, hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.
Mocht u zelf nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, mail ons; l.horstmann@vpb-emmen.nl


De bespreking van het Plan van Aanpak

Artikel Werk & Mantelzorg in Trouw

In de 'Trouw' van woensdag 12 februari jl. staat een door journaliste Maaike van Houten geschreven artikel over Werk & Mantelzorg. Hierin wordt door De Groot Installatiegroep B.V. verteld hoe zij willen meedenken met de mantelzorgers die zij in dienst hebben, want zoals vermeld wordt in de inleidende alinea van het artikel: 'als het thuis lekker loopt, gaat het werk ook beter'. Ook Liesbeth Horstmann, Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen, vertelt hoe zij en de VPB zich hard maken voor dit onderwerp. 

Lees hier het artikel over Werk & Mantelzorg in Trouw!

Broodje Bahco bij DTS Veiligheidsopleidingen zeer geslaagd

Het eerste Broodje Bahco van 2014 op maandag 3 februari jl. is zeer succesvol verlopen. Het broodje is weer goed bezocht en zat vol. Het vond deze keer plaats bij DTS Veiligheidsopleidingen aan de Phileas Foggstraat 52 in Emmen. De deelnemers zaten weer ouderwets in de schoolbanken bij de presentatie van het thema 'Veiligheid op de werkvloer'


De deelnemers in de schoolbanken

Na een interessante presentatie werd er gezamenlijk van een heerlijke lunch genoten. Daarna werd nog een boeiende rondleiding gegeven aan de deelnemers door het bedrijf. Na deze dynamische bijeenkomst keerde iedereen rond 13.30 uur weer terug naar zijn of haar bezigheden.


De lunch

Het volgende Broodje Bahco vindt plaats bij Novae, Boermarkeweg 46N in Emmen. Deze keer is gekozen voor het thema 'Alcohol en werk; slechte combinatie'. U kunt zich hiervoor opgeven via office@vpb-emmen.nl  Wat doet de VPB voor รบ?

Op dinsdag 4 februari werd het nieuwe BeLEVENspark aan de leden van de VPB gepresenteerd. Frankwin van Beers, directeur Dierenpark Emmen, hield een enthousiaste presentatie over het nieuwe dierenpark, aan de hand van de maquette kregen de leden een kijkje in de keuken van het in aanbouw zijnde park. Het wordt een uniek belevenspark waar de dieren de hoofdrol spelen!

   
                 
 Na de presentatie kwam Jan Dobben, directeur VolkerWessels aan het woord. De aannemer van het nieuwe dierenpark is al drukdoende met het grondwerk. De kabels, buizen etc worden nu gelegd. En gezien de grote zandbulten is er al veel werk verzet. Toch zal er nog heel veel gedaan moeten worden voordat VolkerWessels derde kwartaal 2015  het park oplevert en in maart 2016 de poorten van het park open kunnen…..en daar kunnen VPB leden in meewerken! Heeft u een expertise die van belang kan zijn voor het nieuwe park, laat het ons weten en mail ons! De VPB clustert de reacties en gaat ermee aan de slag met de betrokken partijen!
 
Meer foto’s zien? Kijk ook eens op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/pages/VPB-Emmen/316249258420474?sk=wall
 
 
 

Kick Off HRM Netwerk, een informatieve ochtendsessie!

De eerste bijeenkomst van het HRM Netwerk is een feit, afgelopen dinsdag 11 februari is de kick off bijeenkomst gehouden. De aanwezigen werden eerst op de hoogte gebracht door Mariska Harbers van de wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarbij werd ook kort stil gestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe Ziektewet (BeZaVa). Dit kan voor ondernemers nog gevolgen hebben, zo wordt er in de UWV premie gekeken naar de zieke werknemers die al uit dienst zijn, met terugwerkende kracht vanaf 2012. Controleer de staten dus goed. Daarna gingen de aanwezigen in drie groepen in gesprek over welke onderwerpen hen bezig houden, waar loopt men tegenaan en waar wil men meer informatie over in de komende bijeenkomsten. 
Er zijn heel wat ideeën naar voren gekomen zoals;
Actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht iedere bijeenkomst even aanstippen
Coaching, opbouwende coachgesprekken
Omgaan met conflict situaties, motiveren medewerkers/ triggeren
Gezondheid & welzijn personeel – Regie werkgever op gebied van Duurzame inzetbaarheid van personeel
Concurrentiebeding/boeteclausule/Intellectueel eigendom – uitdiepen Kennis Flexschil; kansen en risico’s zoals        uitzending en payrolling zzp
Ouderenbeleid, levensfasebeleid
1e en 2e sporenbeleid, dossier opbouw
Participatie arbeidsgehandicapten, 5% regeling 
 
De data voor de volgende HRM Netwerkontbijtbijeenkomsten in 2014 zijn als volgt  vastgesteld;
15 april, 17 juni, 16 september en 18 november.
 
Tevens hebben enkele aanwezige deelnemers aangegeven dat zij graag hun onderneming als locatie beschikbaar willen stellen. Daarbij gaan we kijken of de locatie en het onderwerp raakvlakken hebben.
 
Naar aanleiding  van de uitnodiging zijn er zelfs vanuit leden, die niet aanwezig konden zijn, nog ideeën aan gedragen, deze worden meegenomen in het jaarprogramma en waren een prima aanvulling op de door de aanwezigen naar voren gebrachte thema’s.

Voor een ieder die geïnteresseerd is; u bent van harte welkom op de volgende HRM Netwerk bijeenkomst op 15 april a.s.

 

 
 

Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?

Mantelzorg in bedrijf                               

 
Jong en Veer is een expertisebureau in het thema ‘Werk en Mantelzorg in bedrijven’. Het bureau stuurt actief op de combinatie werken en mantelzorgen bij werknemers en verlaagd het risico op verzuim en uitval.
Nu combineren 1 op de 8 werknemer hun werk met mantelzorgtaken. Gezien het huidig overheidsbeleid met een terugtredende overheid en het stimuleren van de ‘participatie-samenleving’ wordt de druk op werknemers in de privésfeer verhoogd en is de prognose dat 1 op de 4 werknemer in 2020 werk met mantelzorg combineert.  
 
Hoe kunnen werkgevers anticiperen op deze ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werknemers borgen?
 
 
‘Mantelzorg in uw bedrijf’
 
Werkgevers richten zich op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en een goede werk-privé van hun medewerkers. Daarmee geven zij inhoud aan goed werkgeverschap. Met als doel dat het personeel optimaal presteert.
Werkgevers vragen zich wel eens af waarom medewerkers….
 
*     regelmatig verzuimen?
*     minder uren willen werken?
*     er de kantjes van af lijken te lopen?
*     vaak eerder naar huis gaan of later komen?
 
… dan kan het zijn dat medewerkers mantelzorgtaken hebben. Door de combinatie werk en mantelzorg kan de balans van de werknemers verstoord raken.
 
Hoe is het in uw bedrijf gesteld met het thema werk en mantelzorg? Herkent u de medewerkers met mantelzorgtaken onder uw personeel?  Zo ja, hoe maakt u hun privé-situatie bespreekbaar en wat heeft u deze groep te bieden? Welke oplossingen zijn er mogelijk, naast de wettelijke verlofregelingen?
 
Jong en Veer is hét expertisebureau op het gebied van werk en mantelzorg en werkt samen met de VPB Emmen voor het agenderen en uitrollen van deze thematiek bij bedrijven. In de uitvoering is Sedna Welzijnsorganisatie in Emmen een belangrijke partner in het concreet ondersteunen van werkgever en werknemer. 
 
Bekijk ook eens het informatiefilmpje op You-tube; 
 
 

Emmense Ondernemersbeurs 26 maart 2014

De datum van de Emmense Ondernemersbeurs nadert en wij als werkgroep hebben de beurs al aardig vorm gegeven. Het thema is dit jaar; Méditerranée. Daar horen natuurlijk  muziek en lekker eten bij in die sfeer. Samen met de studenten van Stenden International Hospitality Management wordt er hard aan het menu gewerkt. Ook de muziek is reeds vastgelegd en dit belooft veel goeds.


De studenten editie 2013 Stenden en Praktijkschool

Evenals vorig jaar geven we ook dit jaar bij vertrek de bezoekers het 'Pakket Dienstverlening' mee. Dit Pakket is bedoeld om het onderling zakendoen te bevorderen. We hebben hiervoor al een mooi aantal aanbiedingen binnen, maar mocht u als lid van de VPB ook nog mee willen doen, dan kunt u zich nog aanmelden tot uiterlijk 17 februari a.s. via office@vpb-emmen.nlWij verzoeken u dan 400 aanbiedingen en/of gadgets aan te leveren.

Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging, we hebben ervoor gekozen om deze dit jaar digitaal te versturen en via Social Media. Zet u nu alvast de datum 26 maart 2014, aanvang 18.00 uur in uw agenda. We hopen op weer een net zo succesvolle editie als vorig jaar!

VDL Wientjes Emmen ontwikkelt prijswinnend elektrisch laadstatio

Ons lid VDL Wientjes Emmen heeft in samenwerking met Van Dijk 3DE voor Alfen een nieuw laadstation ontwikkeld voor elektrische voertuigen: de ICU EVe. Dit product is tevens bekroond tot “Innovator”  in de categorie Engineering & Design door de ESEF Awards. Lees meer ... >

Roona Expeditie behaalt NEN ISO-9001 certificatie!

Ons lid Roona Internationaal Expeditiebedrijf werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria van NEN ISO 9001:2008. Met dit kwaliteitssysteem willen wij op een gestructureerde wijze de klanttevredenheid verhogen. Voor u betekent dit dat wij het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening continu gaan bewaken en zo mogelijk verbeteren. We hebben het hier over bereikbaarheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en communicatie. Wij willen de hoogst mogelijke Customer Service !

Roona Int. Expeditiebedrijf 
Jan Peters
Directeur
jan@ronex.nl


 
 

Flynth Duitsland Desk > maandelijks gratis Duitsland spreekuur!

VPB- lid Flynth Emmen - de Duitsland Desk gaat op donderdag 20 februari  van start met het eerste gratis Duitsland spreekuur voor ondernemers. Met ingang van 2014 stoppen de Duitsland spreekuren bij de diverse Kamers van Koophandel. Om ondernemers met hun vragen over het ondernemen in en met Duitsland toch op weg te blijven helpen, neemt Flynth Duitsland Desk het stokje over. Het Duitsland spreekuur blijft bestaan en ondernemers kunnen met ál hun vragen iedere derde donderdag terecht bij de Duitsland experts van Flynth!
Wilt u als ondernemer met uw bedrijf de Duitse grens over en wilt u weten hoe en waar te beginnen? Wilt u hierbij optimaal profiteren van de fiscale- en juridische mogelijkheden? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld het uitzenden van uw personeel? Dan bent u van harte welkom op het Duitsland spreekuur van Flynth te Emmen. Kijkt u voor meer informatie en overige data op www.flynth.nl/DuitslandDesk. Deelname is gratis (voor 1 uur) wel moet u zich vooraf aanmelden.

Aanmelden kan via duitslanddesk@flynth.nl  of telefonisch op 0591 - 652 452. 
 
Flynth Duitsland Desk is een kerngroep van een tiental specialisten die Duitse en Nederlandse ondernemers adviseert en begeleidt bij het ondernemen in beide landen. De werkzaamheden lopen uiteen van juridische en fiscale advisering tot het verzorgen van de com-plete boekhouding, alle fiscale aangiften en loon- en personeelsadministraties. 

 

UWV kennisnieuwsbrief februari

Blijvend investeren in jonggehandicapten is nodig

Het kabinet bereikte deze week overeenstemming over de Participatiewet. Mensen die al in de Wajong zitten blijven bij UWV, gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de arbeidsparticipatie van nieuwe jonggehandicapten die kunnen werken. UWV doet ieder jaar onderzoek naar ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Uit de nieuwe Monitor Arbeidsparticipatie 2013 blijkt dat deze in 2012 door de ongunstige economie licht is afgenomen. Het aantal werkende Wajongers nam de afgelopen jaren toe maar daalt in 2012 voor het eerst. Eind 2012 werkten 53.000 Wajongers, 27.700 bij een reguliere werkgever. Dat ruim de helft van de werkende jonggehandicapten in dienst is bij een reguliere werkgever is goed nieuws. Dat moeten er meer worden.
Lees meer ... >

Nieuwe leden!

Als nieuw lid mogen wij begroeten;

Advocatenkantoor Mariska Harbers
Nautilusstraat 3K
7821 AG  EMMEN
tel. 0591 - 20 04 14
GSM 06 - 37 40 88 84
E-mail info@mariskaharbers.nl
Internet www.mariskaharbers.nl
Wij heten haar van harte welkom bij de VPB en hopen op een prettige samenwerking!


Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag terug zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl . Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

                                                             
kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454