Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 6, Editie 7

Beste Ondernemers,

De VPB Nieuwsbrief Editie 7 staat weer vol nieuws over activiteiten die wij deze en volgende maand organiseren zoals de inloopbijeenkomst betreffende het Groenonderhoud op Bargermeer I op 24 april en de Banenmarkt op 9 mei. Ook onze halfjaarlijkse Leden Vergadering komt er weer aan op 27 mei. Er zijn weer verschillende vacatures binnen en ook onze leden hebben van alles te melden. 
 

HRM Netwerk bij Stenden

Afgelopen dinsdag waren we met het HRM Netwerk te gast bij Stenden .
Het onderwerp was “Coaching gesprekken voeren hoe doe je dat?” Lynn Coleman van Skyhook Projects had verschillende gespreksvormen voorbereid. In een rollenspel kon je duidelijk zien wat de verschillende manieren van het voeren van gesprekken met een persoon doen en op welke wijze je de juiste informatie toch uit de medewerker kon krijgen.
 
Het opvallende was dat door open vragen te stellen en de gesprekspartner op zijn gemak te stellen deze meer informatie los laat dan wanneer je direct en to the point bent. Tips en trucs werden aan het eind van de sessie meegegeven, hierbij een opsomming;
stel vooral open vragen
Oprechte interesse tonen
Korte gesprekken voeren bij o.a. koffiezetapparaat wekt vertrouwen
Uitnodigen voor een gesprek over prestaties kan afschrikken
De verschillende 'lagen' in een gesprek (gevoel en inhoud) moeten bij elkaar kloppen, anders wekt dit verwarring
De eigen openheid heeft een groot invloed op de openheid van een ander
 

 
Klik hier voor de presentatie van Skyhook Projects

Mocht u nog vragen hebben, of aanvullende informatie wensen? Dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Horstmann, l.horstmann@vpb-emmen.nl  De volgende HRM bijeenkomst is op 17 juni a.s. bij FID Uitzendbureau en als onderwerp hebben we dan de "Flexibele schil".

Inloopbijeenkomst PPS Groenonderhoud Bargermeer I

Op donderdag 24 april a.s. van 16.00 tot 17.30 uur organiseert de VPB een inloopbijeenkomst betreffende de PPS Groenonderhoud Bargermeer I.

Alle ondernemers die gevestigd zijn op Bargermeer I ( tussen de Draka en meubelboulevard Cornelis Houtmanstraat). zijn van harte uitgenodigd : 
 

“Groenonderhoud door ondernemers, praat mee!”

Locatie:
Wever Totaaltransport
Abel Tasmanstraat 9
7821 AN  Emmen
 
Wat wordt er nu gedaan, wat vindt u ervan en hoe kunnen we er nog meer uithalen? Kortom een bijeenkomst waar uw mening telt!! 
 
U kunt zich opgeven via office@vpb-emmen.nl o.v.v. bijeenkomst 24 april.

Broodje Bahco bij Broekmann Personeeldiensten

Het volgende Broodje Bahco wordt op dinsdag 6 mei a.s. gehouden bij Broekmann Personeelsdiensten, Olivier van Noortstraat 8, Emmen. Thema: Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Werken met Wajongeren! Dit zal worden toegelicht in samenwerking met Guido Rink van de Studystore waar inmiddels een project is gestart met 12 Wajongeren. Indien u graag aan wilt schuiven kunt u zich nu al aanmelden via office@vpb-emmen.nl

                              

Uitnodiging 'Mantelzorg binnen kleine bedrijven'

Geachte ondernemer,
 
Steeds vaker is er aandacht in de pers voor Mantelzorg. Wat is dat 'Mantelzorg' en waarom is daar zoveel aandacht voor? Op dit moment is 1 op de 8 werknemers Mantelzorger, de verwachting is dat dit aantal in 2020 is gestegen naar 1 op de 4. Gezien de tendens van een terugtrekkende overheid, ouderen die langer thuis moeten blijven wonen en bezuinigingen in de algehele thuiszorg komt er steeds meer druk op de naasten. Dit kunnen kinderen, vrienden, buren zijn, gewoon mensen zoals u en ik. Kortom het kan iedereen overkomen!! Ook ú en uw medewerkers.

Wat kunt ú doen? U heeft een klein bedrijf, tot 25 medewerkers, op welke wijze vangt u een meewerkende zorgende op?

8 mei 2014 geven we u handreikingen én….het levert u meer op!

Locatie: Achmea Health Center, Bislett 11, Emmen

zie voor programma en tijden www.vpb-emmen.nl/activiteiten
 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, u kunt zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl  
 

Actieplan Jeugdwerkloosheid; Banenmarkt

Op 9 mei a.s. wordt er een banenmarkt gehouden bij de Studieboekencentrale in Emmen in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen, het UWV en de gemeente Emmen hebben de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk, maar tenminste 300 jeugdige werklozen aan een baan te helpen. Wilt u ook deelnemen aan deze banenmarkt, omdat u ook vacatures heeft? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Herman G. Idema (VPB) h.idema@vpb-emmen.nl Tevens zijn er diverse financiele regelingen voor u als ondernemer die het aantrekkelijk maken om een jeugdwerkloze aan werk te helpen. Klik hier om deze regelingen te zien

                

 
                                                                              
 

VPB en Hondsrugcollege werken samen aan de toekomst!

Graag willen wij nogmaals de aandacht vestigen op het volgende:

Het Hondsrug College streeft ernaar om hun technische onderwijsprogramma in het VakCollege Techniek zoveel als mogelijk af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven. Door middel van een enqûete wil de school erachter komen welke kennis en kunde uw toekomstige vakmensen nodig hebben om goed te functioneren binnen uw bedrijf.
 
Wij zouden het erg op prijs stellen als u onderstaande enqûete voor 15 mei a.s. zou willen invullen. Maak gebruik van een unieke kans om als werkgever het onderwijsprogramma mede te bepalen!

Klik hier om de enqûete in te vullen!

 
Bij voorbaat dank,
 
 
Rolf Mulder, directeur VakCollege Hondsrugcollege         
 
Rh.mulder@hondsrugcollege.nl  
 
Herman G. Idema, directeur VPB
 Algemene Leden Vergadering bij Buurtsupport

Op dinsdag 27 mei a.s. wordt onze halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze keer zijn we te gast bij Buurtsupport aan de Jacob le Mairestraat 289 in Emmen. Tijdens deze vergadering zal penningmeester Tinus Eisen afscheid nemen. Hij heeft twee termijnen als penningmeester zitting gehad en is niet meer herkiesbaar. Tijdens de vergadering zal er een nieuw bestuurslid worden gekozen. Eventuele kandidaten kunnen zich tot 13 mei a.s. hiervoor aanmelden. Door het bestuur zal de heer Roy Posthuma van Adbeco Accountants worden voorgedragen.

Agenda en tijden kunt u vinden op onze website www.vpb-emmen.nl/activiteiten
 
De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort. U kunt zich ook nu al aanmelden via
office@vpb-emmen.nl


Aanwezige leden ALV 19 november 2013

Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?

Wat kan  de VPB voor u betekenen?

Dankzij de VPB en haar contractpartner PM Energie hebben aangesloten VPB-leden inmiddels € 175.000,= besparing op hun energierekening weten te realiseren. Ook willen besparen op uw energierekening? Gewoon even contact leggen met Herman G Idema h.idema@vpb-emmen.nl  of Huub Punte van PM Energie h.punte@pmenergie.nl. Ook hier geldt dat samenwerkenloont!

Nieuwe vacatures te vinden op de website van de VPB

Sinds kort hebben wij een nieuwe pagina op onze website en wel de pagina "Vacatures".  Ook deze keer hebben wij namens ons lid FID Uitzendbureau diverse vacatures te bieden. Kijkt u snel op onze website Klik hier om deze vacatures te zien

Uw bedrijfspand op slot bij overtreding Opiumwet???

De gemeente Emmen hanteert de volgende regels indien men constateert dat de Opiumwet overtreden wordt.


Artikel 13b Opiumwet maakt de gemeente bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang indien in lokalen een middel als bedoeld in lijst I of Ii wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt danwel daartoe aanwezig is.

Het gemeentelijk drugsbeleid 'Geen drugs in bedrijven, woningen en horeca'  is na raadpleging van de raad vastgesteld op 4 september 2012 en vervolgens gepubliceerd. De laatste wijziging (aanpassing criteria coffeeshops) dateert van 6 mei 2013, is op 21 mei 2013 officieel bekend gemaakt en heeft daarmee algemene gelding gekregen. Het gemeentelijk beleid is erop gericht teelt, gebruik, verstrekking en handel in (soft-) drugs tegen te gaan.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van bedrijfspanden houdt het volgende in:
Verkoop van drugs, danwel aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs in een lokaal (bedrijfspand):
Bij eerste overtreding: bestuursdwang (sluiting) op basis van artikel 13b Opiumwet voor de duur van 6 maanden.
Bij een tweede overtreding: sluiting voor de duur van 12 maanden.

In het geval van sluiting van een woning wordt deze maatregel genomen om teelt, gebruik, verstrekking en handel in (soft-) drugs tegen te gaan. Het toegangsverbod tot het pand heeft als doel om het bezoek aan het drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers te stoppen. Door tijdelijke sluiting wordt de drugscriminaliteit verminderd en dat is in het belang van de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving. Ook zorgen illegale hennepplantages geregeld voor brandgevaar en daarmee voor risico's voor de omliggende woningen.

De tijdelijke sluiting van een bedrijfspand heeft tot doel de verloedering van het bedrijventerrein ten gevolge van drugsgerelateerde activiteiten tegen te gaan, de loop naar een drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers te beëindigen en de omstandigheden ter plaatse te normaliseren. De tijdelijke sluiting draagt aldus bij aan de vermindering van de drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Nieuwe dienstverlening FID Uitzendbureau; FIDsupport

Een begrip in Emmen en omstreken: FID uitzendbureau. Al bijna twintig jaar zet FID haar kennis en ervaring in om werkgever en werknemer bij elkaar te brengen. “FID is een organisatie met ambitie en wil voor haar klanten altijd een stap meer doen naast het inzetten van personeel”, aldus Ciska van Huizen, directeur van FID uitzendbureau.

Golfbaan Green Meet*s mooiste 9-holes golfbaan van Drenthe

Een van onze leden 'Hampshire Hotel Zuid-Drenthe Green Meets Golf & Wellness' kan u vol trots mededelen dat de Golfbaan Green Meet*s verkozen is tot mooiste 9-holes golfbaan van Drenthe. Lees hier het persbericht! 

Klik hier om de Golf Weekly te zien

Uitnodiging BDO Circle Noord Nederland 2014

VPB-lid BDO nodigt u graag uit voor een nieuwe reeks bijeenkomsten van de BDO Circle Noord Nederland 2014. 

 
Wilt u in een ongedwongen sfeer kennis op doen en in contact komen met vak- en branchegenoten? Dan is de BDO Circle Noord Nederland wat voor u! 
Deskundige sprekers brengen u op de hoogte van ontwikkelingen binnen uw vakgebied en zorgen voor inspiratie door hun ervaringen met u te delen. Daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken met collega ondernemers, controllers en financieel managers.
 
Kortom, een middag waarin leren en elkaar leren kennen centraal staat!
 
Data en sprekers
Donderdag 5 juni
Bewust belonen - door drs. Sjoerd Oomen, senior adviseur Human Recources  BDO
De Willem Wortel methode - door drs. Jacob Paas, ondernemer en auteur
 
Donderdag 25 september
Insolventierecht - door Hans Silvius, De Haan Advocaten
Effectief en zorgeloos debiteurenbeheer - door Paul Otter, Incassade
 
Op onze website www.bdo.nl/circlenn   vindt u uitgebreide  informatie over het programma. 
 
Programma
15.30-16.00 uur – Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
16.00-16.10 uur – Welkom door dagvoorzitter
16.10-17.00 uur – Eerste deel spreeksessie
17.00-17.15 uur – Pauze
17.15-18.00 uur – Tweede deel spreeksessie
18.00-18.05 uur – Afsluiting
18.05-19.00 uur – Borrel & hapje
 
Locatie 
Van der Valk Hotel Assen, Balkenweg 1, 9405 CC Assen
 
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomsten, meld u kosteloos aan via het inschrijfformulier dat op de website staat www.bdo.nl/circlenn
 
PE-punten 
Per bijeenkomst wordt getracht u te voorzien van een bewijs van deelname waarin twee PE-punten worden toegekend voor het bijwonen van de bijeenkomst. 
 

Uitnodiging thema bijeenkomst MKB

Themabijeenkomst ‘Van afvalwater naar grondstoffen’ met workshops over nutriënten, bioplastics en cellulose op 29 april 2014


Klik hier om deze uitnodiging te lezen!

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag terug zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.


                                                  
kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454