Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 6, Editie 8

Beste lezers,

Voor u heeft u alweer de 8e editie van de VPB Nieuwsbrief in 2014. Er valt weer een heleboel te melden voor en door de leden. Vermeld wordt een verslag van het Broodje Bahco dat gehouden is bij Broekmann Personeelsdiensten op dinsdag 6 mei jl. Ook is er aandacht voor onze Algemene Leden Vergadering op 27 mei a.s. en wordt meer verteld over het Banenfestijn op vrijdag 9 mei bij de Studieboekencentrale. Kortom weer een volle nieuwsbrief.

 

Broodje Bahco bij Broekmann Personeeldiensten

Op dinsdag 6 mei jl. is het Broodje Bahco gehouden bij Broekmann Personeelsdiensten aan de Olivier van Noortstraat 8, met als thema: Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Werken met Wajongeren. Dit thema is toegelicht in samenwerking met Guido Rink van de Studystore, waar onlangs een project is gestart met 12 Wajongeren. Onder het genot van een heerlijke broodmaaltijd werd een verhelderende presentatie hierover gegeven. Namens Wanda Wever van Broekmann vindt u onderstaand de regels betreffende de voordelen vanuit de overheid voor de werkgever: Klik hier om dit te lezen Voor eventuele nadere informatie kunt u contact met haar opnemen via tel.  0591 – 65 88 87 of mobiel 06 - 46 75 06 38
 

  
De aanwezigen.

Het volgende Broodje Bahco wordt gehouden bij InBusiness Telecom, Nijbracht 154 in Emmen op maandag 2 juni a.s. Het thema is dan: "Hoe ga je als bedrijf om met WiFi met betrekking tot gebruik en veiligheid?"

Voor deze bijeenkomst kunt u zich nu al aanmelden via office@vpb-emmen.nl

Banenfestijn Jeugdwerkloosheid

Komende vrijdag, 9 mei, is het zover het “Banenfestijn” wordt georganiseerd!! Dit festijn wordt georganiseerd door Studystore (voorheen Studieboekencentrale), VPB Emmen, het UWV en de gemeente Emmen. Dit alles om de jeugdwerklozen aan een baan te helpen. Er zijn een aantal deelnemende bedrijven die zich op deze middag presenteren;
 
Studieboekencentrale/Studystore     
Defensie
DTS
Jong Business Award
Asus
De VPB, met vacatures van diverse VPB leden
AB Oost Emmen
Carrière Uitzendbureau Emmen
FID Emmen
Olympia Emmen
Bikkel Dienstverlening
Paraat Uitzendbureau
Job Direkt Emmen
Werk & Vakmanschap Emmen
 
Datum:                vrijdag 9 mei
Locatie:               Studystore, Nieuwe Amsterdamsestraat 40
Tijd festijn:           13.00 – 17.00 uur             
 
Het Banenfestijn is een informele bijeenkomst voor ca 400 jongeren met allerlei opleidingsniveaus. Er is een tent met catering en muziek, er zijn verschillende statafels en er is onder meer een vorkheftruckparcours uitgezet.
Heeft u vacatures en wilt u deze delen met de aanwezige jongeren? Geef ze aan ons door!! We gaan proberen voor u een match te maken. Mocht u zelf als bedrijf deel willen nemen, dat kan! Mail  per omgaande naar l.horstmann@vpb-emmen.nl  en wij reserveren een tafel voor u.
 
Tevens zijn er diverse financiële regelingen voor u als ondernemer die het aantrekkelijk maken om een jeugdwerkloze aan werk te helpen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Herman Idema h.idema@vpb-emmen.nl
 
 
 
               


                                                  

Algemene Leden Vergadering bij Buurtsupport

Onlangs heeft u van ons de uitnodiging ontvangen voor de Algemene Leden Vergadering van de VPB op 27 mei a.s. bij Buurtsupport. De eerste aanmeldingen komen reeds binnen.Tijdens deze vergadering zal penningmeester Tinus Eisen afscheid nemen. Hij heeft twee termijnen als penningmeester zitting gehad en is niet meer herkiesbaar. Tijdens de vergadering zal er een nieuw bestuurslid worden gekozen. Eventuele kandidaten kunnen zich tot 13 mei a.s. hiervoor aanmelden via office@vpb-emmen.nl . Door het bestuur zal de heer Roy Posthuma van Adbeco Accountants worden voorgedragen.
 
 U kunt zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl  Meer informatie over het programma kunt u vinden op onze website www.vpb-emmen.nl/activiteiten


De aanwezigen op de ALV van 19 november 2013

Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?

Met één van onze leden, GGN Tijhuis & Partners, heeft de VPB een contract afgesloten om u te kunnen ondersteunen bij openstaande posten. Heeft u debiteuren die maar niet de facturen willen voldoen? Wellicht kan GGN Tijhuis & Partners u een dienst bewijzen. Hoe? Neem contact op met Bernd Bouma van GGN Tijhuis & Partners. Zie www.vpb-emmen.nl

 

Artikel Werk & Mantelzorg in ledenmagazine VNO NCW Noord

Zoals u allen waarschijnlijk wel weet maakt de VPB zich sterk voor het thema Werk & Mantelzorg. Dit begint ook andere organisaties op te vallen. Het gevolg is onder meer een interview in het ledenmagazine van VNO NCW Noord waarin door Herman G. Idema en Liesbeth Horstmann uitgelegd wordt wat het voor werkgevers inhoudt als ze met werknemers te maken krijgen die mantelzorger zijn. 

Klik hier om dit artikel te lezen!

De Marktplaats van de VPB

Sinds enige tijd kunt u op de website van de VPB de pagina 'Marktplaats' vinden. Heeft u als lid iets te verkopen, wilt u een dienst aanbieden of bent u op zoek naar iets, dan kunt u dit op deze pagina kwijt. Reeds meerdere leden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Dus als u dit wilt kunt u dit aangeven via office@vpb-emmen.nl  dan zorgen wij dat dit geplaatst wordt.

Klik hier om naar de Marktplaats van de VPB te gaan.

Samenwerking VPB-leden Van Rossum Advocaten en RooBeek Advies

Sinds kort is er een samenwerking tussen 2 leden van de VPB: Marcel Beek en Henry de Roo (RooBeek Advies) en Van Rossum Advocaten. 

De missie van Van Rossum Advocaten is het volledig ontzorgen van particulieren en bedrijven met betrekking tot juridische, financiële en fiscale diensten op het gebied van Vastgoed, Bouwen & Wonen, Ondernemen en Familiezaken.

Ons Vastgoed- en Bouwteam is uitgebreid met Marcel Beek en Henry de Roo, beiden zeer ervaren op het gebied van algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, vergunningmanagement, bouwregelgeving, ruimtelijke ordening en planologie.
 
Met een uitgebreid netwerk en de jarenlange kennis en ervaring zetten zij onze missie kracht bij. Hiermee is dan ook het specialistische dienstenpakket van Van Rossum Advocaten uitgebreid, zodat wij onze cliënten nóg beter van dienst kunnen zijn. Deze samenwerking zien wij met veel vertrouwen tegemoet, niet in de laatste plaats vanwege de betrokkenheid en het enthousiasme van beide heren. Lees meer ... 
 

Verhuurders - Pandeigenaren Let op!

Wederom zijn er bedrijfspanden gesloten in verband met de aanwezigheid van hennepkwekerijen. Pandeigenaren blijf kritisch kijken naar je huurder! Indien er sprake is van illegale activiteiten dan is de gemeente Emmen bevoegd om uw pand voor minimaal 6 maanden te sluiten: in deze periode heeft u dus geen inkomsten vanuit de verhuur!

Zie ook op de VPB startpagina het artikel 'Gemeente sluit twee bedrijfspanden' 

Sectorplan Procesindustrie, kansen voor de toekomst

In het Sociaal akkoord (11 april 2013) hebben Kabinet en Sociale partners in de Stichting van de Arbeid afspraken gemaakt over een structurele aanpak van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt, met als doel zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans te geven op werk en economische zelfstandigheid. Hierbij staat het bieden van werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid centraal. Op korte termijn betekent dit het overbruggen van de crisis. Op langere termijn is het als gevolg van de vergrijzing noodzakelijk dat alle mensen die kunnen werken op de arbeidsmarkt ook ingezet worden. Dit onder andere door te zorgen voor gezonde en goed geschoolde werknemers. Het kabinet stelt 600 miljoen euro beschikbaar om maatregelen vervat in een sectorplan te co-financieren die een bijdrage leveren aan het behoud van werkgelegenheid en het voorkomen van werkeloosheid. Lees meer ... > 

Nieuwe leden!

Als nieuwe leden mogen wij begroeten:

Kruidhof-Kremer Advocaten
Nijbracht 146
Postbus 2219 
7801 CE  EMMEN
Tel. 0591-71 47 27
E-mail info@kruidhofkremer.nl
Website www.kruidhofkremer.nlVan Oerle Organisatie Advies
Nautilusstraat 3
7821 AG  EMMEN
Brinkstraat 36
7901 LA  HOOGEVEEN
Tel. 06-402 70 20 32
E-mail dirk@dirkvanoerle.nl
Website www.dirkvanoerle.nlYspeert VWL Advocaten
Westeinde 54A
Postbus 2224 
7801 CE  EMMEN
Tel. 0591-74 50 60
E-mail r.klarus@yspeertvwl.nl
Website www.yspeertvwl.nlWij heten hen van harte welkom bij de VPB en hopen op een prettige samenwerking!

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag terug zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

                                                                   

kalender
21
Jun
Emmer Haringparty
24
Jun
Label C: wat moet (of kunt) u ermee?
25
Jun
Tweedaagse training - Praktisch leiding geven op de werkvloer
25
Jun
Broodje Bahco
info@vpb-emmen / 0591 653454