Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 6, Editie 11

Beste ondernemers,

Voor u heeft u de VPB Nieuwsbrief Jaargang 6, Editie 11. De ondernemers zijn volop aan de gang. Er worden veel leuke en interessante bijeenkomsten georganiseerd, zowel door ons als door anderen. Informatie hierover kunt u vinden in de activiteitenkalender op onze website. Verder doen wij u verslag van het Zakendoen met Duitsland en van de bijeenkomst bij de Brandweerkazerne onder de noemer `Brand, hoe kunt ú dat voorkomen?"  Ook onze vaste rubriek; "Wat doet de VPB voor ú?" komt aan bod.
 

HRM Netwerk bij FID

Op dinsdag 17 juni jl. vond de laatste HRM netwerkontbijtbijeenkomst van de VPB plaats voor de vakantie. We waren te gast bij FID Uitzendbureau aan de Nautilusstraat 1C in Emmen. Thema; "Flexibele schil risico's en kansen". Aan de hand van een verhelderende presentatie liet Ciska van Huizen, directeur van FID Uitzendbureau, zien welke flexibele schillen er voor de werkgever er zijn.


Ciska van Huizen

Enkele voorbeelden zijn Interne flexibele contracten (eigen contracten voor bepaalde tijd), Uitzendkrachten, zzp’ers, maar ook outsourcing is een mogelijkheid.
Daarbij werd vooral de nieuwe wet Werk en Zekerheid (zie artikel verderop in deze nieuwsbrief) onder de aandacht gebracht. Meer informatie is te vinden op www.vpb-emmen.nl/hrm-netwerk-vpb


Een deel van de aanwezigen
 

"Brand, hoe kunt ú dat voorkomen?"

Op woensdag 18 juni jl. werd de bijeenkomst "Brand, hoe kunt ú dat voorkomen?" gehouden. De bijeenkomst is goed bezocht en men was enthousiast over de informatie die men kreeg. Na een welkomstwoord gehouden door Herman G. Idema (directeur VPB) werd door Annet Hulshof (Brandweer Veiligheidsregio Drenthe) een checklist gepresenteerd. Na dit alles werd door Jan Rozeboom en door Annet Hulshof (Brandweer Veiligheidsregio Drenthe) een rondleiding gegeven door de kazerne.


Een deel van de aanwezigen tijdens de rondleidingTijdens de rondleiding

Grensoverschrijdende bezoeken ondernemers leidt tot resultaat

Grensoverschrijdende bezoeken ondernemers leiden tot  concrete samenwerking rond project beroepsonderwijs

Emmense en Emsländische ondernemers slaan de handen ineen om samen een project op te zetten rond grensoverschrijdend beroepsonderwijs. De komende maanden moet daarvoor samen met onderwijsinstellingen het fundament worden gelegd. Het initiatief komt van het Wirtschaftsverband Emsland, samen met de Vereniging Parkmanagement in Emmen, de VPB. 
Het onderwijsproject moet aansluiten bij een aantal activiteiten waarmee in het Emsland al succesvol is begonnen, zoals echte partnerschappen tussen een aantal bedrijven en (technische) onderwijsinstellingen op verschillende niveaus. Daarvan zijn er inmiddels al een kleine 20. Ook een project als MinT, Meisjes in Techniek, biedt kansen om het grensoverschrijdend door te ontwikkelen, stellen beide organisaties. In het Emsland doen momenteel 165 meiden tussen de 13 en 16 jaar mee aan het project en stromen de eersten dit jaar uit naar technische opleidingen.
 
Vergrijzing te lijf
De vertegenwoordigers van de twee ondernemersorganisaties richten hun blik ook gezamenlijk op de vergrijzing van de arbeidsmarkt in Zuidoost Drenthe en  het Emsland en mogelijke oplossingen. VPB-voorzitter Jelle Dokter is erg blij met de ontwikkelingen. “Zo ingewikkeld is het allemaal niet om met elkaar aan de slag te gaan. Gewoon aanpakken en doen, zoals wij dagelijks gewend zijn. We hebben duidelijk een aantal gelijkluidende uitdagingen in de regio Emmen en het Emsland. Laten we die samen te lijf gaan.”
 
Onderling informatie uitwisselen
VPB-voorzitter Dokter en Norbert Verst van het Wirtschaftsverband Emsland delen hun enthousiasme over de onderlinge bezoeken. “Er wordt veel praktische informatie uitgewisseld door de deelnemers en je kijkt bij elkaar als ondernemers binnen.” In Emmen werd een bezoek gebracht aan het Techniekplein, waar een aantal zelfstandige technische bedrijven nauw met elkaar samenwerken op het gebied van materiaal en mensen. Ondernemer JD Pompen start vanaf het techniekplein na en onderzoek door de Stenden Hogeschool deze maand zelfs met activiteiten in het Emsland.
 
Belangenbehartigers
De VPB is de belangenbehartiger voor het bedrijfsleven richting de diverse overheden en vertegenwoordigt ruim 300 bedrijven in Emmen en directe omgeving, met samen meer dan 12.000 arbeidsplaatsen. Collega organisatie Wirtschaftsverband  Emsland heeft ruim 350 leden en vertegenwoordigt 45.000 arbeidsplaatsen in de hele Landkreis Emsland. 

 
De heer Norbert Verst, Wirtschaftsverband Emsland 

Wat doet de VPB voor ú?

Bedrijfsleven wil dubbele N34 naar Coevorden en Rundedal geschikt maken als recyclingpark

Het bedrijfsleven in Emmen en Coevorden maakt zich bij Provinciale Staten van Drenthe opnieuw sterk voor de verdubbeling van de autoweg N34 tussen Holsloot en Coevorden en eventueel tot aan Hardenberg. Een optimale bereikbaarheid van de regio is van groot belang voor het bedrijfsleven. Niet alleen om nieuwe bedrijven aan te trekken, maar ook om bestaande bedrijven te laten floreren. De ondernemers pleiten verder voor verdubbeling van de weg Emmen-Klazienaveen, een hoofdverbinding voor het bedrijventerrein Bargermeer bij Emmen. Vanuit het bedrijfsleven wordt er bij de Provincie ook voor gepleit om in het voormalige tuinbouwgebied Rundedal grootschalige recyclingbedrijven mogelijk te maken. Onder andere om een aantal ingeklemde recyclingbedrijven vanuit Emmen daar naartoe te kunnen verplaatsen.
 
Het pleidooi namens het bedrijfsleven van Emmen en Coevorden kwam uit de mond van directeur Herman G. Idema van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en werd gehouden tijdens de behandeling van het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan door Provinciale Staten.
 
Verdubbeling N34
Verdubbeling van de N34 naar Coevorden en eventueel tot aan Hardenberg is volgens de ondernemers belangrijk vanwege de groeiende logistieke activiteit in de regio door de zogenaamde Dryport ontwikkeling. De gemeenten Hardenberg, Coevorden, Hoogeveen en Emmen ontwikkelen zich bovendien steeds meer tot één arbeidsmarktregio, waarbij een goede, gelijkwaardige bereikbaarheid van de daar gelegen bedrijventerreinen van groot belang is.
 
Het pleidooi voor de verdubbeling van de weg Emmen – Klazienaveen is ingegeven door de visie dat voorkomen moet worden dat het verkeer steeds vaker vastloopt op de belangrijkste toegangsweg voor de grote Emmer bedrijventerreinen. Daarom moeten maatregelen genomen worden voor er echt een probleem ontstaat.
 
Rundedal Klazienaveen
VPB-directeur Herman G. Idema stelde verder dat het voormalige tuinbouwgebied Rundedal bij Klazienaveen door de Provincie moet worden aangemerkt als locatie voor de vestiging van grootschalige recyclingbedrijven. Die kunnen daar dan vanaf verschillende andere bedrijventerreinen in Emmen worden geconcentreerd. 

Ruime steun in de Eerste Kamer voor de Wet Werk en Zekerheid

Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die vandaag met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerste Kamer is aangenomen. 
 

Economielezing bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen; Van leegstand naar kans, van concurrentie naar samenwerking

Op dinsdag 17 juni jl. vond bovengenoemde lezing plaats bij metaalconserveringsbedrijf Venko in Hoogeveen. Deze economielezing werd georganiseerd door de provincie Drenthe in samenwerking met VNO-NCW MKB Noord, Marketing Drenthe en Libau. Op deze lezing waren de volgende inspirerende sprekers uitgenodigd; 1) Prof. dr. Jacques van Dinteren, productmanager Royal HaskoningDHV. Hij draagt binnen het adviesbureau zorg voor de markttechnische onderbouwing en uitwerking van gebiedsontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ook uiteenlopende werklocaties, waaronder bedrijventerreinen, vallen daar onder.


Prof. Dr. Jacques van Dinteren

2) Herman G. Idema, directeur Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en docent Economie en Ondernemerschap Bestuursacademie Nederland. Doelstelling van de VPB is het ondernemersklimaat in de gemeente Emmen zodanig te krijgen en houden dat het aangenaam ondernemen is in Emmen. Het motto is: Samenwerken loont!


Herman G. Idema

De lezing werd afgesloten met een netwerkborrel waarbij een ieder na kon praten over de gedeelde informatie.

Klik hier voor een verslag van deze lezing door de Provincie Drenthe

Klik hier voor een verslag van deze lezing  van RTV Drenthe


Doe mee aan de Open Bedrijven Dag Emmen Zaterdag 1 november 2014

 

Op zaterdag 1 november a.s. vindt opnieuw de Open Bedrijven Dag plaats binnen alle gemeenten van de provincie Drenthe. Ook de Gemeente Emmen zal dit jaar wederom haar ondernemers vragen om hun deuren te openen op de verschillende bedrijventerreinen.
 
De gemeente heeft samen met de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB), Industriekring Schoonebeek (IKS), MKB Noord en de Ondernemerskring Emmen (OKE) hiervoor een werkgroep ingericht. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de opening van de dag, de werving van deelnemers, het promoten van de Open Dag onder een brede doelgroep aan bezoekers, de financiering en de afstemming met de provinciale coördinatie van Marketing Drenthe.
 
In 2013 mochten we ruim 80 ondernemers als deelnemers verwelkomen.
 
Inmiddels is de werkgroep actief bezig om de editie van 2014 te organiseren. Hiertoe willen wij u als ondernemers enkele vragen voorleggen. Wij hopen op u medewerking, zodat we van deze editie van de Open Bedrijven Dag een voor u zo succesvol mogelijk evenement  kunnen maken.
 
Deelnemen aan dit onderzoek kan door op onderstaande link te klikken. Bij voorbaat dank voor u medewerking;
 
http://enquete.stenden.com/nq.cfm?q=d201b0c0-5056-8300-4b70-871337d123f8
 
Aanmelden kan via de website www.openbedrijvendagemmen.nl
Als u graag wilt deelnemen aan de Open Bedrijven Dag Emmen kunt u zich aanmelden via de website www.openbedrijvendagemmen.nl of www.obddrenthe.nl
 
Samen realiseren we graag opnieuw een succesvolle Open Bedrijven Dag Emmen!
 
Met vriendelijke groet,
Namens de organiserende partijen

                     


               
                              

Snoek Hoveniers wint Green Award

VPB-lid Snoek Hoveniers wint Green Award Stenden Hogeschool

Snoek Hoveniers in Nieuw-Dordrecht en een filiaal in het Friese Grou is winnaar geworden van de Green Awards 2014, een onderscheiding die jaarlijks door Stenden University en Educohof wordt uitgereikt aan het meest duurzame bedrijf in Drenthe. Donderdag 12 juni om 16.00 uur nam bedrijfsleider Berend Snoek de bokaal in ontvangst. De uitreiking vond plaats tijdens de GreenDrinks van het kennis- en informatiecentrum Educohof in het Hampshire Hotel in Emmen. De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Drentea Kantoormeubelen en Fuhler Wegenbouw, beide ook uit Emmen.
 
De studenten van minor Green Logistics van Stenden Hogeschool onderzochten 15 bedrijven op hun duurzame bedrijfsvoering. Snoek Hoveniers scoorde hoog op zaken als het hergebruik van materialen, gebruik van milieuvriendelijke middelen en energiezuinigheid. Waardering oogstte Snoek Hoveniers ook voor haar filosofie, waarbinnen groen de cruciale factor is voor een duurzame en gezonde maatschappij.

People management
Opvallend hoog scoorde het bedrijf op het gebied van people management. Berend Snoek: “Wij zetten intensief in op de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Zo hebben we elke week een fysiotherapeut over de vloer waar onze medewerkers terecht kunnen met mogelijke vragen, problemen of klachten. Dat werkt heel vaak preventief en wanneer een medewerker een behandeling nodig heeft, wordt dat snel geregeld. Ook bieden wij onze medewerkers faciliteiten om te sporten. Medewerkers die goed in hun vel zitten zijn gelukkiger en productiever, dat zien wij direct terug in het lage ziekteverzuim.”
 
Groen Loont
Berend Snoek is erg blij met de prijs: “Het is een kroon op je werk. Het is een erkenning voor datgene waar wij en al onze medewerkers elke dag zo hard aan werken: een groene, gezonde en duurzame maatschappij.” Het aanwezige publiek kon via de korte film Groen Loont kennis nemen van de groene filosofie van Snoek Hoveniers, Groen Loont is ook te zien op www.snoekgroep.nl.


Berend Snoek


Vooraankondiging bijeenkomst Werk & Mantelzorg

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst inzake het project Werk & Mantelzorg met als thema "Duurzaam inzetbaarheid personeel" Nadere informatie over de locatie en het programma volgt.

U kunt zich opgeven via office@vpb-emmen.nl

Uitnodiging bijeenkomst Bèta Mentality

De wereld van bèta en techniek is meer dan witte jassen en schroevendraaiers.  Hoe gaan we jongeren boeien voor techniek????

 
Bèta Mentality is er voor iedereen die jongeren wil enthousiasmeren voor bètatechniek. Zowel professionals in het voortgezet en hoger onderwijs en u als werkgever in de bètatechnische sectoren krijgen met Bèta Mentality nieuwe inzichten voor uw onderwijs-, marketing- en communicatie-beleid.
 
Graag nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst Bèta Mentality.

Datum: donderdag 26 juni 2014
Tijd: 16.00 – 17.30 uur 
Locatie: Teijin Aramid, 1e Bokslootweg 17 te Emmen.
 
Programma:
16.00 uur Opening door Herman Idema van VPB en Marchel Arling van Drenthe College
16.10 uur Presentatie: nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.
16.30 uur Workshop: “Hoe communiceren wij met jongeren” door Young Works
17.30 uur Afsluiting met hapje en fris
 
 
Wilt u aanwezig zijn bij deze interessante bijeenkomst? Dan kunt u zich tot  20 juni 2014 aanmelden bij Romy Mooy via email:
r.mooy@drenthecollege.nl
 
Wij hopen u op 26 juni te kunnen begroeten!
 
Met vriendelijke groet,
 
Herman Idema
Directeur VPB
 
Marchel Arling
Projectmanager Drenthe College

Oordeel studenten over Drenthe College verbeterd.

Oordeel studenten over Drenthe College verbeterd. Positief over stageplekken. DC-opleidingen scoren gemiddeld een ‘7,1’ 

De studenten van Drenthe College beoordelen hun opleiding en hun school beter dan in de voorgaande jaren. Over de afgelopen vier jaar is een duidelijke stijgende lijn te zien op vrijwel alle onderzochte onderdelen.
 
In het voorjaar van 2014 heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) haar tweejaarlijkse onderzoek naar tevredenheid onder studenten van het MBO gehouden. De uitkomsten daarvan zijn vandaag bekend gemaakt en zijn voor Drenthe College positief te noemen.
Aan het onderzoek heeft 56 procent van alle DC-studenten deelgenomen (was 53 procent in 2012). 
 
Eerste bevindingen 
Het algemene oordeel van de studenten over de school is positief en ten opzichte van voorgaande onderzoeken sterk gestegen: het rapportcijfer dat DC krijgt is een 6,5. In 2012 was dat 6,4 en in 2010 een 6,1. 
De waardering voor de opleiding laat een vergelijkbare stijgende lijn zien. Dit jaar gaven de studenten hun opleiding een rapportcijfer van 7,1. In 2012 was dat een 7,0 en in 2010 een 6,8. 
 
Stageplekken
Opvallend is verder dat 77% van de DC studenten tevreden is over hun leerwerkplek (BBL) tegenover een landelijk gemiddelde van 69% en 63% van de DC studenten zegt tevreden te zijn over hun stage (BOL), tegenover een landelijk gemiddelde van 57%. Ook zijn meer DC studenten tevreden over hun loopbaanbegeleiding dan het landelijk gemiddelde (51% tegenover 47%).
 
Drenthe College is tevreden met deze uitkomsten en ziet daarin de bevestiging dat de verbeteracties die op basis van het onderzoek 2012 zijn ingezet, hun vruchten beginnen af te werpen. Gelijktijdig maakt met name het rapportcijfer voor de school duidelijk dat er nog ruimte voor verbetering lijkt. 
 
Gezien de omvang van het onderzoek maakt Drenthe College de komende weken nadere analyses over hoe alle DC scores zich verhouden tot het landelijk gemiddelde en tot  de uitkomsten van het onderzoek 2012.  Daarmee brengt Drenthe College in detail per sector, team en locatie in kaart  waar verbeterpunten liggen.
 
//////////Over het Drenthe College////////////
Drenthe College is een mbo en opleidingencentrum. Elk jaar volgen ruim 8.300 studenten een opleiding aan Drenthe College, dichtbij huis op één van de vele locaties in de provincie Drenthe. Kernlocaties zijn Assen, Emmen en Meppel.

Vergroot uw omzet met export

In onze vorige nieuwsbrief hebben we hier aandacht aan besteed. Concreet aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van uw exportplannen. Het Drentse bedrijfsleven exporteert jaarlijks voor miljoenen euro’s. Deze export biedt de bedrijven allerlei mogelijkheden om nieuwe afzetmarkten te vinden en meer omzet te behalen. Op initiatief van een aantal noordelijke ondernemers en de provincie Drenthe bieden de Kamer van Koophandel en Stenden Hogeschool
exporterende mkb’ers die nieuwe kansen willen creëren, de mogelijkheid om deel te nemen aan de Exportcarrousel. Grenzeloos Groeien Met Export. Tijdens dit project vergroot u in zes maanden uw kennis van nieuwe markten, krijgt u praktische informatie en staat ons netwerk voor u klaar. Lees meer ... >

Nu zijn ook de data van de Export carrousel bekend.   Klik hier voor deze data 

Nieuwe leden!

Als nieuw lid mogen wij begroeten:

Marloes Levelink Gerechtsdeurwaarder en Incasso
Hoenderkamp 40
7812 VX  EMMEN
Tel. 0591- 70 80 90
E-mail info@marloeslevelink.nl
Website www.marloeslevelink.nlWij heten haar van harte welkom bij de VPB en hopen op een prettige samenwerking!

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag terug zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl   Dan zorgen wij dat dit in orde komt.


                                                 

kalender
21
Jun
Emmer Haringparty
24
Jun
Label C: wat moet (of kunt) u ermee?
25
Jun
Tweedaagse training - Praktisch leiding geven op de werkvloer
25
Jun
Broodje Bahco
info@vpb-emmen / 0591 653454