Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 6, Editie 13

De zomer is nu echt begonnen, voor enkele leden houdt dit in dat er een zomerstop is, anderen gaan door. De VPB wil er voor haar leden zijn, ook tijdens de zomerperiode. We zijn en blijven ook in deze periode bereikbaar; mails worden gelezen en telefoontjes worden beantwoord. 
Hier treft u een nieuwsflits, met daarin vooraankondigingen van bijeenkomsten die na de zomer zullen plaatsvinden, maar die we u zeker niet willen onthouden. 
 

Innovatie komt uit Emmen! Vooraankondiging Project Hebi Hebi

Project Hebi Hebi? Ja u leest het goed! We zijn op zoek naar verschillende ondernemers, met verschillende disciplines die een spel willen gaan ontwikkelen. Hebi Hebi is een spel voor ouderen om hun motoriek en spierkracht op peil te houden. Het doel van deze serious games is om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. 
Het gehele product zal nog moeten worden ontwikkeld, hiervoor is men opzoek naar Emmer ondernemers die goed zijn in;
  • megatronica
  • kunststof verwerking
  • creatief denken gekoppeld aan vormgeving
  • ergonomie
Op 27 augustus van 16.45 uur - 20.30 uur (bijeenkomst is inclusief eten en drinken) wordt er in Groningen een bijeenkomst gehouden waarbij meer informatie wordt verstrekt over het verloop van dit project. Het project is ontstaan vanuit I-Age, een Europees project waarbij onderzoek wordt gedaan naar welke mogelijkheden er zijn om ouderen te ondersteunen met de moderne en innovatieve technieken.

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Stuur een mail naar l.horstmann@vpb-emmen.nl en u ontvangt een uitnodiging.


Uitnodiging bijeenkomst Vapro opleidingstraject

Vanuit het convenant tussen de gemeente Emmen en de VPB waar er is afgesproken om 300 jongeren aan een baan te helpen, willen wij u graag uitnodigen voor een informatie bijeenkomst. De gemeente Emmen heeft goed geluisterd naar de bedrijven binnen de VPB; de procesindustrie heeft behoefte aan nieuwe goed opgeleide mensen!


Voor de komende twee jaar geven wij kandidaten een opleiding voor VAPRO A of VAPRO B. Deze opleiding zal worden gegeven in een zogenaamde BBL -constructie. Om de ondernemer zoveel mogelijk te ontzorgen, zal de werkgeversrol worden ingevuld door de gemeente Emmen. De opleiding wordt verzorgd door VAPRO.NL in een samenwerking met het Drenthe College in Emmen.
Als u als ondernemer een jongere een werkplek aanbiedt,krijgt u als inlenend bedrijf tegen een sterk gereduceerd tarief die jongere, voor de hele opleidingsperiode, in uw bedrijf.


De VPB organiseert samen met de gemeente Emmen, VAPRO.NL een bijeenkomst op dinsdag 2 september, waar een toelichting wordt gegeven op het projectplan. Wij nodigen u van harte uit om hier bij aanwezig te zijn.

Locatie: Kantoor VPB, Nautilusstraat 3, 2e etage
Tijd :  2 september  van 16.00 uur tot 18.00 uur.

U kunt zich opgeven bij  Liesbeth Horstmann, projectleider VPB via het volgende email adres; l.horstmann@vpb-emmen.nl 

     

Duurzaam Inzetbaarheid Personeel

Op 25 september houdt de VPB een bijeenkomst over Duurzaam Inzetbaarheid Personeel.  Nederland en dus ook haar arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Er is een trend gaande dat de flexibele schil groter wordt  en de kwalitatieve instroom stagneert. Daarnaast vergrijst de arbeidsmarkt, de werknemer wordt ouder en zal langer moeten doorwerken.  Komt bij dat de overheid zich meer terugtrekt ofwel, we gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Wat houdt dit in voor ú als ondernemer, hoe kunt u zorgen voor uw medewerkers zodat ze inzetbaar blijven? Werken aan preventie, op voorhand de zaken goed regelen, maar hoe? Op welke wijze kunt ú er, zonder extra kosten, voor zorgen dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven.
Kortom er is veel veranderd en er gaat veel veranderen de komende maanden, enkele workshops die u kunt gaan volgen zijn;
  •     Personeel met schulden, hoe ga je daarmee om? Of hoe voorkom je dit? door Sedna
  •     Langer, maar wel gezond doorwerken? Hoe maak ik dit beleid? door Univé
  •     Personeel met mantelzorgtaken, nu nog 1 op de 8, in 2020 1 op de 4! Hoe te combineren? door Jong & Veer
  •    Gezond leven, Gezond ondernemen, Preventie. door Zilveren Kruis Achmea

Kortom een inspirerende middag waarbij u, kosteloos, aan de slag kunt!

Datum:  25 september 2014
Tijd:        15.00 - 18.00 uur
Locatie: Univé kantoor Emmen, Weerdingerstraat 20

Terug naar school na Last Minute Event

Ongeveer vijftig jongeren die komend schooljaar met een opleiding willen starten, maar zich nog niet hadden ingeschreven, kwamen in juni naar het Last Minute Event in het Werkplein.

Het Drenthe College, Noorderpoort College, AOC Terra en Stenden Hogeschool waren aanwezig om informatie te geven over opleidingen. Tien jongeren schreven zich tijdens het evenement in voor een MBO-opleiding en twee voor een HBO-opleiding. Ook werd er informatie gegeven over leren en werken, het volgen van een opleiding als jonge moeder, studiefinanciering en werken bij Defensie. Jongeren konden hun CV laten controleren en een competentietest maken.

Verloting schooltassen
Begin juli werden onder de jongeren die zich voor een opleiding hebben ingeschreven drie schooltassen verloot. De winnaars zijn Sharon Korte, die komend schooljaar start met de opleiding Bloem en Design aan het AOC Terra, Mike Colijn, die begint met de opleiding Zelfstandig werkend kok aan het Drenthe College in Emmen en Yvonne Koster, die de BBL- opleiding Detailhandel aan het Drenthe College in Emmen gaat volgen. De tassen werden gesponsord door StudyStore Emmen. Zie ook www.emmen.nl

kalender
21
Jun
Emmer Haringparty
24
Jun
Label C: wat moet (of kunt) u ermee?
25
Jun
Tweedaagse training - Praktisch leiding geven op de werkvloer
25
Jun
Broodje Bahco
info@vpb-emmen / 0591 653454