Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 6, Editie 19

Beste ondernemers,

De VPB Nieuwsbrief staat weer vol nieuws en verslagen. Er worden diverse bijeenkomsten die binnenkort plaatsvinden gemeld. Ook geven wij u een verslag van een zeer geslaagde Open Bedrijvendag Emmen. Deze vond voor de 3e keer alweer plaats bij de ondernemers in de gemeente Emmen. Verder schenken wij aandacht aan de start van het bedrijventerreinteam van Buurtsupport en de VPB. Wij nodigen u uit voor de Algemene Leden Vergadering later deze maand en delen u de datum mee van de Emmense Ondernemersbeurs in 2015!

 

VPB en Buurtsupport starten op Bargermeer 1 Bedrijventerreinteam

De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en de Stichting Buurtsupport starten met een bedrijventerreinteam. Het Buurtsupport VPB-team is een werkervaringsproject waar mensen met een zeer grote afstand tot werk ervaring kunnen opdoen rondom en binnen bedrijven in Emmen. Het team start met werken op bedrijventerrein Bargermeer 1.
 
VPB
De VPB werkt aan de ruimtelijke en economische verbetering van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen. Daarnaast bevordert de VPB het onderling zakendoen door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden.De VPB heeft geconstateerd dat het zwerfvuil op Bargermeer 1 veel irritatie en onvrede oproept bij ondernemers. De aanpak hiervan is de eerste prioriteit van het Buurtsupport VPB-team.
 
Buurtsupport
Stichting Buurtsupport werkt aan de leefbaarheid van de wijken en dorpen van Emmen. Dit werk is een middel om mensen met een afstand tot werk nieuwe kansen te bieden op werk of in ieder geval een zinvolle bijdrage aan de samenleving te geven. De samenwerking met de VPB biedt voor Buurtsupport nieuwe kansen. De dienstverlening wordt uitgebreid van wijken en dorpen naar bedrijventerreinen. Medewerkers van Buurtsupport werken daardoor dichterbij de bedrijven waar ze hopelijk later aan het werk kunnen. Het Buurtsupport VPB-team kan in algemene zin ingezet worden voor alle handmatige werkzaamheden waarvoor fysieke inzet nodig is, benodigde gereedschappen eenvoudig te bedienen zijn en geen opleiding noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opruimwerk, groenonderhoud, eenvoudig onderhoud aan panden, verhuizingen en koerierswerk.
 
Perspectief
Het Buurtsupport VPB-team start met zwerfvuil, maar wil ook graag snel doorschakelen naar andere activiteiten. Bedrijven zullen worden benaderd voor extra werkzaamheden in en rond hun bedrijfsvestigingen. VPB en Buurtsupport anticiperen hiermee op de nieuwe ontwikkelingen rond de Participatiewet. Hiermee ontstaan meer mogelijkheden om mensen met een afstand tot werk op een respectvolle manier binnen bedrijven aan het werk te helpen. De begeleidingstructuur van Buurtsupport wordt ingezet om de extra begeleiding over te nemen van ondernemers.
 
Start
Het Buurtsupport VPB-team is op 1 november 2014 gestart met werken. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan hesjes en de auto met de logo’s van beide partijen.
 
Voor meer informatie over het over het Buurtsupport VPB-team kunt u contact opnemen met
Joop Einhaus, directeur Buurtsupport, M (06) 29 55 20 02, E j.einhaus@buurtsupport.nl
Herman G. Idema, directeur VPB, M (06) 20 34 66 56, E. h.idema@vpb-emmen.nl  
 
                                                
                              

Open Bedrijvendag Emmen geslaagd!

Zaterdag 1 november jl. vond de Open Bedrijvendag Drenthe plaats. Meer dan 75.000 mensen kwamen hierop af. Ook in de gemeente Emmen werd voor de derde keer de Open Bedrijvendag Emmen gehouden. Ook hier kwamen tot groot plezier en grote tevredenheid van de deelnemende ondernemers duizenden mensen op af. De spectaculaire opening vond dit jaar niet plaats bij het ondernemersplein zoals voorgaande jaren, maar aan de Nijbracht. De opening werd wederom verricht door Wethouder Economische Zaken de heer Bouke Arends. Hij kwam met gillende sirene's aan in een brandweerauto en na een korte toespraak vertrok hij met een helicopter van Heli Holland.

Vertrek Bouke Arends

Op 24 oktober tijdens Technics4you voor de basisschoolkinderen van groep 7 en 8 werden deze kinderen gestimuleerd om op 1 november bedrijven te gaan bezoeken. Hier is goed gevolg aan gegeven. 

Bij de ruim 70 deelnemers van de Open Bedrijvendag Emmen werden leuke dingen georganiseerd. Op de Nijbracht werd met een rode loper de bedrijvenroute in dit gebied aangegeven. Bij Drentea en Emmlight werd bijvoorbeeld van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe showroom te presenteren. Bij McDonald's kon het publiek een kijkje in de keuken nemen. Hier werd door veel mensen gebruik van gemaakt.

Reinier Hiddink McDonald's


De rode loper aan de Nijbracht

Van VPB-leden door VPB-leden!

Namens VPB-lid FC Emmen worden leden van de VPB uitgenodigd om de wedstrijd FC Emmen - FC Volendam bij te wonen op vrijdag 12 december a.s..Deze wedstrijd begint om 20.00 uur. Per bedrijf worden twee kaarten aangeboden. Deze kaarten geven toegang tot de businessclub op de 2e verdieping. 

Graag wil de heer Henk Eising van FC Emmen aangeven dat het ook mogelijk is om eens een leuke rondleiding door het stadion te krijgen of voorafgaand aan een wedstrijd een 3-gangendiner te bespreken ad € 24,50 per persoon. Verder is er in het stadion altijd een ruimte beschikbaar om eventueel te vergaderen.

Mocht u graag twee kaarten willen hebben, dan kunt u zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl

NB. Let op! VOL = VOL
 

Algemene Leden Vergadering bij Bidvest Deli XL 27 november 2014

Op donderdag 27 november a.s. vindt de tweede Algemene Leden Vergadering van 2014 plaats. We zijn te gast bij Bidvest Deli XL aan de James Cookstraat 14 in Emmen. Er zal door hen een bedrijfspresentatie worden gegeven. Zij vertellen u graag hoe de gang van zaken bij dit bedrijf is. Ook Stichting Topsport Zuidoost Drenthe zal een presentatie verzorgen. U als ondernemer wordt van harte uitgenodigd om deze Algemene Leden Vergadering bij te wonen. De officiële uitnodiging is reeds bij u in de bus gevallen en veel ondernemers hebben zich al aangemeld. Indien ook u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl  Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
 

                                                        

Broodje Bahco 2 december bij Staples!

Het volgende Broodje Bahco wordt op dinsdag 2 december a.s. gehouden bij Staples Office Centre aan de Westerbracht 1 in Emmen. Als thema is deze keer gekozen voor : Ergonomie! Wilt u deze keer aanschuiven dan kunt u zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl  Het complete programma is te vinden www.vpb-emmen.nl/activiteitenEmmense Ondernemersbeurs 2015!

Ook in 2015 wordt er door de werkgroep weer een Emmense Ondernemersbeurs georganiseerd bij de Sligro. Voor de 8e keer alweer. U wilt dit netwerkfeestje toch ook niet missen? Noteert u dan alvast de datum voor dit evenement in uw agenda!

Woensdag 25 maart 2015!

We zijn alweer druk bezig om een leuk thema te bedenken en de beurs op een goede manier in te vullen. Zodra hierover meer informatie te melden valt, zult u dit kunnen lezen in onze nieuwsbrief. 


De werkgroep in overleg!

Actieplan Jeugdwerkloosheid > Talentenkrant

VOORWOORD Wethouder Bouke Arends
 
Beste ondernemer,
 
In de gemeente Emmen wonen veel gemotiveerde jongeren die graag aan het werk willen. Biedt u hen een kans? Iedereen aan het werk! Dat is waar wij ons als gemeente hard voor maken. Wij kunnen dat niet alleen voor elkaar krijgen. Wij hebben daarbij de medewerking van ons bedrijfsleven nodig. Ik wil u vragen om in te zetten op jong talent. En daarvoor wil ik graag een aantal jonge talenten uit onze gemeente bij u onder de aandacht brengen. In
deze krant vindt u de foto’s en profielen van de jongeren die tijdens de landelijke WerkWeek op de foto zijn gegaan met hun talent. Wist u al dat de gemeente giftcards beschikbaar stelt voor ondernemers die jongeren in dienst willen nemen? Er zijn vier varianten. U kunt een bijdrage krijgen wanneer u een jongere een BBL-plaats, een opleiding
of een reguliere baan aanbiedt, maar ook wanneer daar extra kosten aan verbonden zijn, zoals werkkleding of reiskosten. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.zetinoptalent.eu of neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of het UWV. 
 
Bouke Arends
Wethouder Economie, Werk en Sport
Gemeente Emmen
 
 

Veiligheid - ondernemers let op!

De donkere dagen zijn weer begonnen! Hoe is het met de buitenverlichting rondom uw pand? Doet deze het nog? Werkt de sensor, dat zodra iemand het pand benaderd er een lamp gaat branden? Denkt u eraan om geen pallets, containers, banden en dergelijke tegen uw pand aan te zetten? Dit kan leiden tot brandgevaar! Pallets kunt u beter in een afgesloten ruimte bewaren, deze kunnen ook worden gebruikt om bij anderen een pand of terrein binnen te dringen.

Mocht u ongewenst bezoek hebben gehad of schade hebben die door derden is aangebracht, meld dit te allen tijde! Dit kan bij onze wijkagent van het bedrijventerrein de heer Kor Evertse via
 

kor.evertse@drenthe.politie.nl  

 

Wat doet de VPB voor รบ?

AANBOD

DUURZAAM INZETBAAR DOOR BETER BALANS WERK EN MANTELZORGTAKEN

Werk & Mantelzorg; Training één werknemer, twee banen, hoe voorkom ik een burn-out

 
In samenwerking met Jong en Veer en Sedna Welzijnsorganisatie organiseert de VPB een training. Deze training is kosteloos aangezien deze door Instituut GAK gesubsidieerd worden.
 
 
          


     

Publicatie Staatscourant parkeerverbod vrachtwagens terrein A37

Reeds sinds jaar en dag hebben de ondernemers last van fout geparkeerde vrachtwagens op het bedrijventerrein A37. Liesbeth Horstmann van de VPB Emmen heeft als projectleider van het Keurmerk Veilig Ondernemen deze kwestie aangekaart bij de gemeente Emmen. Zij hebben nu een verkeersbesluit genomen dat een parkeerverbod voor vrachtwagens op dit terrein wordt ingesteld. Dit verkeersbesluit wordt sinds 4 november jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Klik hier!  U kunt hier op reageren.


Week van de Mantelzorg; 9 t/m 17 november 2014

Van 9 tot en met 17 november is het weer de Week van de Mantelzorg. Mantelzorgers van jong tot oud kiezen kunnen deze week meedoen aan allerlei activiteiten, zoals workshops, lezingen en verwenmomenten.
 
Welzijngroep Sedna, de Contactpunten Mantelzorg in Barger-Compascuum, Emmen en Schoonebeek, de WMO-raad, verzorgingshuizen, kerken en de gemeente Emmen hebben hiervoor weer een afwisselend programma samengesteld. Mantelzorgers kunnen gratis aan deze activiteiten meedoen. 
 
 

Symposium Internationaal in 1 dag

Op 27 november a.s. organiseert de Kamer van Koophandel in samenwerking met diverse partners het symposium Internationaal in 1 dag! Een symposium waar alles aan de orde komt rondom internationaal ondernemen en richt zich zowel op de startende als ervaren exporteurs

Klik hier voor de uitnodiging!

Talenten bij u in de basis net als bij FC Emmen

Een elftal trainees- een product van de voetbalschool

U herkent ongetwijfeld de volgende situatie. Uw bedrijf zit in de groei en eigenlijk is uw organisatie aan uitbreiding toe en moet er een jong talentvol iemand op aanwas bij. dit om met de totale organisatie een volgende stap te kunnen maken. Lees meer ... >

MKB Fonds Drenthe, financiering voor ondernemers.

Wij verstrekken financiering in de vorm van leningen en aandelenkapitaal aan innovatieve ondernemers en ondernemers die willen groeien.


De provincie Drenthe stelt via het MKB Fonds Drenthe kapitaal beschikbaar voor kansrijke initiatieven in Drenthe en wil daarmee een extra stimulans geven aan de groei van de Drentse werkgelegenheid.
 
Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen. Financiering uit het fonds heeft de vorm van een (achtergestelde) lening en participaties.
 
Het MKB Fonds Drenthe bestaat uit twee fondsen. Een fonds gericht op Innovatie en een fonds gericht op Ontwikkeling en Groei. Hierbij gelden de volgende investeringsbedragen:

Innovatie
Microkredieten € 10.000 – € 50.000
Innovatiekrediet € 50.000 – € 250.000

Ontwikkeling en Groei
Ontwikkelkrediet vanaf € 100.000

Geïnteresseerd? Meer informatie is hier te vinden!

Regiovisie Drenthe ING Economisch Bureau

Drentse economie in 2016 weer terug op niveau 2008

0,8% groei in 2015; werkloosheid daalt nu al


De Drentse economie groeit in 2014 nauwelijks ten opzichte van 2013 (+0,1%).  Voor volgend jaar ligt 
een economische groei van 0,8% in het verschiet. Deze groei versterkt in 2016, zodat na acht jaar de regionale economie weer terug is op het niveau van 2008. De regionale groei blijft achter bij de voor volgend jaar verwachte landelijke groei (1,4%). Dit komt onder meer door aanhoudende krimp bij de overheid en in de zorg. Lees meer ... >
 

Zij kiezen voor techniek!

Duitsland, Papenburg

Die Meijer Werft Akademie GmbH begroet in het nieuwe schooljaar 64 nieuwe studenten in 13 verschillende beroepen. Lees meer ... >Nieuwe leden!

De volgende nieuwe leden mogen wij begroeten

Faciliteiten Beveiliging Nederland
Pioniersweg 18
7826 TA Emmen
tel. 0591 - 76 41 41
e-mail info@fbt-security.nl
website www.fbn-security.nl
Rentmaster B.V.
Westerbracht 20
7821 CH  Emmen
tel. 085 - 760 60 10
e-mail w.teravest@rentmaster.nl
website www.rentmaster.nlWij heten hen van harte welkom bij de VPB en hopen op een prettige samenwerking!

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl .  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.
kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454