Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 6, Editie 20

Beste Ondernemers,

Het jaar vordert gestaag en 2015 is in zicht. Daarom informeren wij u graag over de collectieve verzekering van Univé en Zilveren Kruis Achmea voor VPB-leden in onze rubriek "Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB". Ook doen we verslag van de nieuwe mantelzorgpas en onze rubriek "Wajongere in beeld" wordt weer vermeld. Verder heten we een nieuw lid welkom. Vandaag, donderdag 27 november, vindt onze Algemene Leden Vergadering plaats. U bent nog steeds welkom vanaf 15.30 uur bij Bidvest Deli XL. 

 

Broodje Bahco bij Staples

Het laatste Broodje Bahco van 2014 wordt gehouden bij Staples Office Centre aan de Westerbracht 1 in Emmen. Op dinsdag 2 december a.s. is voor het thema "Ergonomie" gekozen. Er zijn geen stoelen meer vrij, u kunt dus niet meer aanschuiven. We beginnen zoals gebruikelijk om 12.00 uur met deze lunchbijeenkomst. Mocht u meer willen weten over het programma dan kunt u dit vinden op onze website www.vpb-emmen.nl/activiteiten         

 

 

In februari 2015 gaan we verder met het Broodje Bahco. Mocht het u nu ook wat lijken om zo'n Broodje te houden voor uw collega-ondernemers en heeft u een leuk thema, dan kunt u zich melden bij Jeanette Otter via office@vpb-emmen.nl of 0591 - 65 34 54.

Mantelzorgpas doet zijn intrede in Emmen

In Hotel Emmen is op 10 november de Week van de Mantelzorg, die van 10 t/m 14 november plaatsvond, officieel geopend. Greet van Heusden, manager Sedna, en wethouder Jan Bos maakten van deze gelegenheid gebruik om de mantelzorgpas te introduceren in Emmen: een pas die de mantelzorger bij zich draagt, waarop de naam en contactgegevens van de plaatsvervangende mantelzorger geschreven staan.  Lees meer ... >

Klik hier voor informatie over de mantelzorgpas!

Klik hier voor informatie over de partnerpas!

 

Jonge werkzoekenden verkopen zichzelf op de Meubelboulevard

Verkoop je giftcard, dan verkoop je ook jezelf. Onder dat motto trok een groep jonge werkzoekenden uit Emmen onder leiding van Liesbeth Horstmann en Herman G. Idema van de VPB 18 november jl. de stoute schoenen aan en bezocht een aantal potentiële werkgevers en leden van de VPB aan de Meubelboulevard in Emmen. Op de giftcard worden de subsidiemogelijkheden uitgelegd die er zijn voor het in dienst nemen van een jonge werkzoekende. ‘Zet in op talent’ is onderdeel van het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid van de gemeente Emmen en het UWV. In dit geval gaat het om commerciële talenten, die maar al te graag de kans aangrepen om met de werkgevers in contact te komen. Meer weten over giftcards? Neem contact op met h.idema@vpb-emmen.nl 

actieplan jeugdwerkloosheid


Klik hier voor het artikel met foto in het Dagblad van het Noorden.

Pakket Dienstverlening

 

Zoals u van ons gewend bent krijgt u elk jaar een Pakket Dienstverlening van ons. De laatste 2 jaren is deze meegegeven aan de bezoekers van de Emmense Ondernemersbeurs. Deze vindt in 2015 op woensdag 25 maart plaats. Ook op deze avond zijn we weer van plan om een Pakket Dienstverlening mee te geven aan de bezoekers. U weet het pakket is van ondernemers voor ondernemers! met als doel om het onderlinge zakendoen te bevorderen. Wij hopen dat u ook weer mee wilt doen. U kunt uw interesse kenbaar maken via office@vpb-emmen.nl  Het duurt nog even, maar om alles goed te kunnen coördineren zien wij graag nu al uw reactie tegemoet. Indien mogelijk horen wij ook graag op welke manier u deel gaat nemen. Alvast bedankt. 

Vorige keer is de opening van de Emmense Ondernemersbeurs verricht door middel van het sabreren van een fles champagne. Ook in 2015 willen we een openingsmoment creëren. Heeft u als ondernemer hier een idee over? Laat het ons weten via office@vpb-emmen.nl 

Ook in 2015 bent u goed verzekerd bij Univé

Hoe haal ik meer, voordeel uit de VPB

Onze nieuwe premies voor 2015 zijn bekend. Bij deze e-mail vindt u de premietabel van uw collectieve zorgverzekering. U vindt hierop de premies van de Univé Zorg Vrij/Geregeld polis en de aanvullende verzekeringen. De premiekortingen voor uw collectiviteit zijn hier al in verwerkt.

 

Klik hier voor de premietabel

Klik hier voor het vergoedingenoverzicht

Univé heeft geen winstoogmerk. We streven ernaar goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen wij door de zorg slimmer te organiseren en door rekening te houden met de wensen van onze verzekerden. U ziet dit terug in de ruime vergoedingen van onze aanvullende verzekeringen. Ook bieden wij de beste service. Lees meer... >

 

 

 

Samenwerking VPB en Zilveren Kruis Achmea

Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB

Door een nauwe samenwerking tussen VPB Emmen en Zilveren Kruis Achmea kunt u een collectieve zorgverzekering aanbieden aan uw medewerkers. Uw medewerkers krijgen dan korting op de premie van hun zorgverzekering.

Financiële voordelen
● Korting op de premie van de basisverzekering en aanvullende pakketten.
● Het aanbieden van een collectieve zorgverzekering is een goede aanvulling op uw arbeidsvoorwaarden.
● Gezinsleden profiteren mee van de collectieve korting.

Lees meer ... >

 

 

 

Werk & Mantelzorg; cursus voor mantelzorgers

CURSUS “De Kunst van het zorgen en loslaten”

Datum: Start 6 januari 2014 tot en met 31 maart 2014, 9 dagdelen, zie voor data flyer
Locatie: Sedna, Parallelweg 36, Emmen
Voor wie: Werknemers die regie willen krijgen of houden in de combinatie werk en zorg
Omschrijving: Het coaching traject voor werkende mantelzorgers is een groepstraject voor medewerkers die naast hun baan zorg aan een naaste besteden. Het traject geeft werknemers gelegenheid naar hun eigen situatie en patronen te kijken. Werknemers met mantelzorgtaken leren effectief omgaan met de situatie, anders te plannen, kernkwaliteiten in te zetten en toch ook afstand te nemen. Ze kijken naar de twee banen die ze eigenlijk hebben, een betaalde en een onbetaalde, waar ze beide loyaal aan zijn.
Leiding: Stichting Informele Zorg Twente
Kosten: Kosteloos, mogelijk gemaakt door GAK subsidie


AANMELDING
Voor opgave kunt u contact opnemen met de VPB Emmen, Liesbeth Horstman, 0591-653454 of via mail; l.horstmann@vpb-emmen.nl 

Klik hier voor de flyer

12 december Gratis kaarten FC Emmen - FC Volendam

Van VPB-leden voor VPB-leden

Namens VPB-lid FC Emmen worden leden van de VPB uitgenodigd om de wedstrijd FC Emmen - FC Volendam bij te wonen op vrijdag 12 december a.s. Deze wedstrijd begint om 20.00 uur. Per bedrijf worden twee kaarten aangeboden. Deze kaarten geven toegang tot de businessclub op de 2e verdieping.

VPB-lid BDO Emmen houdt op deze dag een bijeenkomst "Fiscale eindejaarstips" met aansluitend een borrel met buffet. Indien u hiervoor belangstelling hebt kunt u zich aanmelden via het e-mailadres dat op bijgaande flyer vermeld wordt.

Klik hier voor de flyer van BDO

 

Mocht u 2 kaarten voor deze voetbalwedstrijd via de VPB willen ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via office@vpb-emmen.nl 

 

 

Voorkom stress en een burn-out!!!

Stress en burn-out

VPB-lid MWO geeft gratis Burn-out-Risico-Check gesprekken weg!  

In de maand november was er een “stressweek”
Er werd opnieuw aandacht gevraagd voor de toename en de gevolgen van werkstress. Minister Asscher geeft extra aandacht voor dit probleem. Hij wil dat werkgevers en werknemers zich bewust worden van het risico van te veel werkstress. En dat wil ik natuurlijk ook: vanuit www.mwo.nl  blijvende aandacht vragen voor dit onderwerp. Lees meer ... >

Wajongere in beeld!

Eens in de 2 maanden gaan we vanaf nu in onze nieuwsbrief aandacht schenken aan een Wajongere die een baan zoekt. Deze keer stelt Randy Jeuring zich graag aan u voor:

Hallo mijn naam is Randy Jeuring (geboren 30-03-1990) uit Emmen. 

Ik heb sport & recreatie gevolgd op het AOC Terra in Emmen, daarna heb ik een sportopleiding CIOS gevolgd in Heerenveen. Tijdens deze opleidingen kwam ik veel in aanraking met mensen, ik ben erg sociaal. Veiligheid vind ik belangrijk en daarom houd ik mijn werkplek opgeruimd en ordelijk. Verder heb ik een luisterend oor en ben ik flexibel.

Op het CIOS heb ik een ongeluk gehad waardoor ik verschillende operaties heb gehad aan mijn linkerhand. Door dit ongeluk en de operaties kan ik mijn linkerhand niet bewegen en geen fysiek en ééntonig werk doen. Ik zoek een afwisselende baan. Ik heb een Wajong uitkering maar buiten mijn pols om ben ik een gezond mens. 

Met vriendelijke groet,

Randy Jeuring

Wilt u meer weten van Randy dan mag u een e-mail sturen naar ida.homan@uwv.nl  en zij zal dan een afspraak met u maken om verdere details te bespreken en uitleggen hoe de verschillende regelingen met betrekking tot een Wajongere werken. Zij kan u ook een volledig cv toezenden.

Uitnodiging Techniek Sociëteit Emmen

Het ondernemersplein in Emmen is sinds 2013 ook de locatie voor de Techniek Sociëteit. Een plaats waar ondernemers in de techniek elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Kennis en ervaring omtrent uitdagingen in de bedrijfsvoering van technische bedrijven met elkaar delen en samen verbeteren en groeien is het motto. Dit jaar 2014/2015 worden er zes plenaire bijeenkomsten (met een bij het thema passende spreker) gepland die voorbereid worden door de programmacommissie. Lees meer ... >

Drenthe College vraagt werk- en stageplekken

De opleiding Media & ICT van het Drenthe College leidt studenten op voor het bedrijfsleven. Praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van de opleiding van studenten. We vragen u om aan te geven of u behoefte heeft aan extra ondersteuning in de vorm van een student / stagiair in uw bedrijf op Media & ICT gebied.Wij vragen om werkplekken/stageplekken voor de volgende opleidingen: Lees meer ... >

Nieuwsbrief Green PAC

 

Geachte lezer,

In deze nieuwsbrief van Green PAC staan de jonge ondernemers van het iLab centraal. Waar zijn ze mee bezig, wat ontwikkelen ze en met welke drijfveren? Op 2 december vindt op het Green PAC iLab in Zwolle ook de bijeenkomst 'MKB meets future talent' plaats. Een interactieve, inspirerende bijeenkomst waar innovatie in de maakindustrie centraal staat. Daarnaast nieuws over het 3D-printen van moleculen bij de Green PAC COCI in Emmen en over de promotie van een van onze onderzoekers Werner Timans. Door zijn promotie wordt het mogelijk voor bedrijven die met ons willen samenwerken om bezig te gaan met het implementeren van de Lean Six Sigma strategie. Een bewezen methodiek die door veel multinationals wordt gebruikt om het bedrijfsresultaat duurzaam te verbeteren. Lees meer ... >

Nieuwe leden!

Het volgende nieuwe lid mogen wij begroeten:

Transform B.V.
Waanderweg 26
7812 HZ  Emmen
Tel. 0591 - 67 82 82
E-mail annet@transform.nl
Website: www.transform.nl 

 

Transform

 

Wij heten hen van harte welkom bij de VPB en hopen op een prettige samenwerking!

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

 

kalender
20
Jun
Open Coffee Emmen
20
Jun
Gas 2.0 samenwerken loont - op naar de volgende stap
21
Jun
Emmer Haringparty
24
Jun
Label C: wat moet (of kunt) u ermee?
info@vpb-emmen / 0591 653454