Nieuwsbrief VPB Emmen jaargang 6, Editie 21

Beste lezer,

Voor u heeft u de laatste VPB Nieuwsbrief van 2014, Editie 21 alweer. Wij hebben u het hele jaar graag op de hoogte gehouden van alles wat zich heeft afgespeeld onder de ondernemers en van de activiteiten welke wij en de ondernemers in deze regio hebben georganiseerd. Het jaar is bijna ten einde, maar ook voor volgend jaar staan er diverse projecten en bijeenkomsten op stapel, waar we ons weer met onze kennis voor in gaan zetten. We gaan bijvoorbeeld volop door met het Actieplan Jeugdwerkloosheid en met Werk & Mantelzorg. We hebben hiermee al mooie resultaten behaald. Ook de bij de leden populaire lunchbijeenkomst het Broodje Bahco gaat in februari 2015 weer van start. Meer daarover, net als een verslag van het broodje gehouden in december, vindt u onderstaand in de nieuwsbrief. Verder schenken we graag aandacht aan iemand die een baan zoekt en stellen we onze nieuwe stagiair aan u voor. Tot slot kunt u nog lezen hoe het zit met de bereikbaarheid van de VPB tijdens de feestdagen.

 

Algemene Leden Vergadering bij Bidvest Deli XL

Op donderdag 27 november jl. vond de tweede Algemene Leden Vergadering van de VPB plaats bij Bidvest Deli Xl waarbij een groot aantal leden aanwezig was. We zijn daar zeer gastvrij ontvangen door de heer Sander Kuipers en collega's. Hij was ook degene die een boeiende presentatie over het bedrijf gaf. Klik hier voor deze presentatie. Voorzitter Jelle Dokter heette iedereen welkom en bedankte directeur Marco van de Land (die helaas was verhinderd) voor de ontvangst.

 

Opening Jelle Dokter

 

Vervolgens kreeg de Stichting Topsport Zuidoost Drenthe het woord bij monde van voorzitter Henk Kuhl en Dennis Schomaker. Deze stichting heeft als doelstelling; het verbinden van het bedrijfsleven met sport om daarmee de topsport in onze regio ook in de komende jaren van voldoende financiële middelen te voorzien, zodat topsport hier kan worden behouden. Klik hier voor deze presentatie
Na het presenteren van de begroting door penningmeester Roy Posthuma waaraan de leden goedkeuring verleenden, kreeg Herman Idema het woord. Hij bracht de leden weer helemaal op de hoogte over de projecten van 2014 en van 2015. Hij vertelde onder meer over het project Zwerfvuil dat de VPB samen heeft opgepakt met Buurtsupport. Ook de projecten Werk & Mantelzorg, Groenonderhoud Bargermeer I, het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het Actieplan Jeugwerkloosheid kwamen aan bod. Na een laatste rondvraag werd de vergadering afgesloten en was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door het bedrijf. Daarna werd onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat over de onderwerpen. In het voorjaar zal de volgende Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Indien de datum hiervan bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

 

 

 

Broodje Bahco bij Staples

Het was volle bak bij het Broodje Bahco bij Staples aan de Westerbracht 1 in Emmen. Er was volop belangstelling voor de presentatie over het thema ergonomie. Deze werd gepresenteerd onder het genot van een heerlijke biologische lunch die verzorgd was door Bread & Break. 

 

De aanwezigen      

De aanwezigen bij Staples

Klik hier voor de presentatie over Ergonomie

 

Na een korte winterstop in januari gaan we op 9 februari 2015 weer verder met het organiseren van het Broodje Bahco. We zijn te gast bij Jellice Pioneer Europe B.V. aan de Kapt. Antiferstraat 31, Emmen. We noemen het voor deze ene keer een Broodje Bahco plus; de lunchbijeenkomst gaat deze maandag langer duren, want na de presentatie, waarvan het onderwerp nog bekend wordt gemaakt, volgt een rondleiding door het bedrijf. U kunt zich nu al aanmelden via office@vpb-emmen.nl Let op! het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol!  Zie ook www.vpb-emmen.nl/activiteiten 

 

Wij zoeken voor 2015 nog leden die een Broodje Bahco willen houden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jeanette Otter via office@vpb-emmen.nl 

 

Werk & Mantelzorg; cursus voor mantelzorgers

CURSUS “De Kunst van het zorgen en loslaten”

Datum: Start 6 januari 2014 tot en met 31 maart 2014, 9 dagdelen, zie voor data flyer
Locatie: Sedna, Parallelweg 36, Emmen
Voor wie: Werknemers die regie willen krijgen of houden in de combinatie werk en zorg
Omschrijving: Het coaching traject voor werkende mantelzorgers is een groepstraject voor medewerkers die naast hun baan zorg aan een naaste besteden. Het traject geeft werknemers gelegenheid naar hun eigen situatie en patronen te kijken. Werknemers met mantelzorgtaken leren effectief omgaan met de situatie, anders te plannen, kernkwaliteiten in te zetten en toch ook afstand te nemen. Ze kijken naar de twee banen die ze eigenlijk hebben, een betaalde en een onbetaalde, waar ze beide loyaal aan zijn. 

Door deze training te volgen leren mantelzorgers grenzen te stellen. Dit komt ten goede aan hun productiviteit en inzet bij hun werkgever

Kosten: Kosteloos, mogelijk gemaakt door GAK subsidie

 


AANMELDING
Voor opgave kunt u contact opnemen met de VPB Emmen, Liesbeth Horstmann, 0591-65 34 54 of via mail; l.horstmann@vpb-emmen.nl 

Klik hier voor de flyer

MKB Energie Estafette; duurzaamheid en ondernemerschap

Op 10 oktober jl. de Dag van de Duurzaamheid werd de MKB Energie Estafette gepresenteerd. U kunt laten onderzoeken of er energiebesparende maatregelen mogelijk zijn voor uw bedrijfspand.  Het gehele onderzoek wordt gedaan door TMS Holland en de financiering wordt mogelijk gemaakt door de Drentse Energie Organisatie tezamen met de VPB Zij stimuleren Duurzame maatregelen die ondernemers in Drenthe nemen. Wij hebben voor nog 6 bedrijven zo'n scan beschikbaar. Heeft u hierin interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman G. Idema van de VPB via h.idema@vpb-emmen.nl Hij helpt u graag verder.

Pakket Dienstverlening

Zoals u van ons gewend bent krijgt u elk jaar een Pakket Dienstverlening van ons. De laatste 2 jaren is deze meegegeven aan de bezoekers van de Emmense Ondernemersbeurs. Deze vindt in 2015 op woensdag 25 maart plaats. Ook op deze avond zijn we weer van plan om een Pakket Dienstverlening mee te geven aan de bezoekers. Het Pakket Dienstverlening is een tas vol met gadgets en aanbiedingen van VPB leden voor ondernemend Emmen Oftewel het pakket is van ondernemers voor ondernemers! Met als doel om het onderlinge zakendoen te bevorderen. Wij hopen dat u ook weer mee wilt doen. U kunt voor meer informatie of om uw interesse kenbaar te maken mailen via office@vpb-emmen.nl  Het duurt nog even, maar om alles goed te kunnen coördineren zien wij graag nu al uw reactie tegemoet. Indien mogelijk horen wij ook graag op welke manier u deel gaat nemen. Alvast bedankt. 

Wat doet de VPB voor ΓΊ?

De VPB heeft namens FC Emmen, het bedrijfsleven en de scholen op Business Park Meerdijk laten weten aan de gemeente Emmen waarom het nieuwe zwembad op de 'Meerdijk' moet komen en niet op een andere plaats zoals bijvoorbeeld de plek waar de oude dierentuin zat. Lees over dit onderwerp hier het artikel in het Dagblad van het Noorden van woensdag 10 december 2014.

Lampe Vitaal 'dΓ© medische staf voor uw bedrijf'

Lampe Vitaal

 

VPB-lid Lampe Vitaal wil graag het volgende met u delen:

Een medische staf heeft als doelstelling een medewerker zo optimaal mogelijk te laten presteren binnen een organisatie (zowel op het fysieke als het mentale vlak). Bij uitval of dreigende uitval is de taak van de medische staf om de medewerker zo snel mogelijk maar ook zo verantwoord mogelijk weer terug te laten keren binnen die organisatie.

Topsportmodule

Waarom zit een werknemer na bv. 4 weken nog ziek thuis en speelt een topsporter weer zijn wedstrijd? Lampe Vitaal heeft een topsportmodule ontwikkeld voor bedrijven waardoor  medewerkers dezelfde behandeling krijgen als een topsporter in Nederland. Er wordt niet gewerkt met zorgverzekeraars in dit geval, waardoor men niet afhankelijk is van zorggerelateerde zorg. Er wordt zorg op maat geboden, snel gehandeld door korte lijnen met samenwerkende partners en als gevolg zal er een reductie van de verzuimkosten zijn.

Ook bestaat de mogelijkheid om de dienstverlening vanuit de topsportmodule te combineren met de arbodienstverlening van Lampe Vitaal. Dit betekent dat er direct contact is tussen casemanager, bedrijfsarts en medici, er direct inzicht is voor de klant en er een besparing van de verzuimkosten zal zijn.

Voor meer informatie over Lampe Vitaal kan er telefonisch contact op worden genomen via 0591-62 48 32 of via de mail: info@lampetherapie.nl 

Klik hier voor de flyer met meer informatie hierover!

Annet Koops neemt Transform in Emmen over!

EMMEN - Transform Digitale Textieldruk in Emmen, sinds kort lid van de VPB, zie VPB Nieuwsbrief Editie 20, is per 1 oktober 2014 overgenomen door Annet Koops uit Emmen. Transform telt momenteel vijf werknemers. De werkgelegenheid blijft behouden. De nieuwe eigenaar verwacht in de nabije toekomst mogelijk uitbreiding van de werkgelegenheid. Lees meer ... >

 

Transform

Nieuwsbrief wijzigingen Arbeidsrecht 2015

VPB-lid Heuzeveldt Advocaten heeft alle wijzigingen in het arbeidsrecht die plaatsvinden in 2015 voor u op een rij gezet. Er gaat nogal wat veranderen. Alles snel in één overzicht nazien?   Klik hier om alle wijzigingen te lezen

20 december 2014; Rotary Santarun, ren je mee in Emmen?

Ja, ik loop mee voor het goede doel!

Ik loop zaterdag 20 december 2014 mee voor de Voedselbank om een kerstdiner voor 600 personen en kinderen mogelijk te maken. Voor het tweede jaar organiseren de drie Rotaryclubs uit Emmen deze Santa Run voor een goed doel. Verder zal een ander deel van de opbrengst worden bestemd voor de actie van het Glazen Huis, die in dezelfde week in het centrum van Emmen wordt georganiseerd. 

Wij rekenen op je deelname met de kerst gedachte in het achterhoofd, dat je door je deelname wilt bijdragen aan deze projecten. Klik hier voor meer informatie en deelname

 

 

 

Veiligheid - ondernemers let op!

De donkere dagen zijn weer begonnen! Hoe is het met de buitenverlichting rondom uw pand? Doet deze het nog? Werkt de sensor, dat zodra iemand het pand benaderd er een lamp gaat branden? Denkt u eraan om geen pallets, containers, banden en dergelijke tegen uw pand aan te zetten? Dit kan leiden tot brandgevaar! Pallets kunt u beter in een afgesloten ruimte bewaren, deze kunnen ook worden gebruikt om bij anderen een pand of terrein binnen te dringen.

Mocht u ongewenst bezoek hebben gehad of schade hebben die door derden is aangebracht, meld dit te allen tijde! Dit kan bij onze wijkagent van het bedrijventerrein de heer Kor Evertse via
 

kor.evertse@drenthe.politie.nl                               Foto politieagent

Fiona Kloeze zoekt een baan!


Naam: Fiona Kloeze
Geboortedatum: 10-11-1993
Woonplaats: Klazienaveen
Telefoon: 06-24 79 59 24
e-mail: fionakloeze@hotmail.com 

 

Hallo Ik ben Fiona Kloeze en ik heb dit jaar mij opleiding MBO 4 Chemisch-fysisch analist afgerond. Sinds de middelbare school is wiskunde één van mijn beste vakken. Daardoor heb ik veel berekeningen gedaan en dit vastgehouden in mijn opleiding tot laborant. Ik heb al werkervaring opgedaan bij verschillende bedrijven waardoor ik al veel verschillende berekeningen heb gedaan. Ook heb ik met allerhande apparaten gewerkt die in het lab worden gebruikt. Ook heb ik werkzaamheden uitgevoerd in het microbiologische en medische lab.

Zoekt werk als: Laborant/analist

Bovenstaande baan lijkt mij leuk omdat: Ik dan veel verschillende onderzoeken en berekeningen kan uitvoeren

Ik ben goed in: Wiskunde, logistiek en verder ben ik actief en leergierig

Wilt u meer weten over Fiona, dan mag u een e-mail sturen naar Herman Idema h.idema@vpb-emmen.nl en hij zal dan een afspraak met u maken om verdere details te bespreken Hij kan u ook een volledig cv toezenden.

Terra Next, FID en UWV bieden leer- werktraject MBO Groen

UWV, FID Uitzendbureau en TerraNext bieden gezamenlijk een leerwerk traject aan in het groen. Dit is een unieke kans op een baan en opleiding in de groene sector. TerraNext verzorgt de opleiding en FID zorgt voor een passende baan. De opleiding die wordt aangeboden is MBO niveau 2 “Tuin, Park en Landschap”. Lees meer ... >

Masteropleiding Polymer Engineering

Hoogwaardige kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze hightech samenleving. De hogescholen Windesheim en Stenden bieden daarom de masteropleiding Polymer Engineering aan. Een korte vakopleiding Lees meer ... >

Voorlichtingsbijeenkomst Tender 2015 van het nieuwe EFRO-program

Op maandag 15 december a.s. zal een voorlichtingsbijeenkomst Tender 2015 van het nieuwe EFRO-programma 2014-2020 plaatsvinden. Dit zijn subsidiemogelijkheden voor ondernemend Nederland!

Locatie: Stenden Hogeschool, Van Schaikweg 94 in Emmen.

Achtergrond en belang van deze voorlichtingsbijeenkomst

Het nieuwe OP EFRO Noord-Nederland voor de periode 2014-2020 is onlangs ingediend bij de Europese Commissie voor definitieve goedkeuring. Verder stelt het Ministerie van EZ binnenkort een nationale Uitvoeringsregeling voor het OP EFRO vast.

De bedoeling is het loket (om de eerste tranche met geld uit het nieuwe OP EFRO Noord-Nederland) op 12 januari 2015 te openen middels een Tender (de Tender 2015). Daartoe heeft het DB van het SNN op 2 december de Beleidsregel voor de Tender 2015 goedgekeurd.

Op projecten die vanaf 12 januari worden ingediend zijn de nieuwe Europese verordeningen (en zogenoemde delegated acts) van toepassing en daarnaast zijn op nationaal niveau de Uitvoeringsregeling en op lokaal niveau de Beleidsregel van toepassing. Verder zijn er nog regels rondom staatssteun (de nieuwe AGVV) en aanbesteden. Om goede voorlichting richting potentiële aanvragers hierover te kunnen geven is het van belang om als contactpersonen goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe wetten en regels. Daarom ontvangen jullie deze uitnodiging. Deze gezamenlijke bijeenkomst (provincies en SNN) zorgt ervoor dat iedereen dezelfde (basis) informatie ontvangt. Dit zorgt voor eenduidige(re) informatieverstrekking richting aanvragers en daarnaast kunnen we ervaringen uit het verleden uitwisselen. 

Meer informatie en hoe aan te melden kunt u hier vinden

Nieuwe leden!

Als nieuw lid mogen wij begroeten: 

Het Veld Advies
Bislett 3
7825 SB  Emmen
Tel. 0591 - 67 05 50
E-mail info@hetveldadvies.nl
Website www.hetveldadvies.nl 

 

Het Velld Advies

 

Wij heten hen van harte welkom bij de VPB en hopen op een prettige samenwerking!

Even voorstellen; Edwin Schonewille nieuwe stagiair bij de VPB!

Geachte leden van de VPB,
Hierbij wil ik graag gebruik maken van de mogelijkheid om mij aan u voor te stellen. Mijn naam is Edwin Schonewille, ik ben 30 jaar en woon in Nieuwlande. Sinds 24 november loop ik stage bij de VPB. Waarschijnlijk heeft u mijn naam al voorbij zien komen in de email betreffende het Ledenboek 2015, het project waar ik op dit moment mee bezig ben voor de VPB. Lees meer ... >

Bereikbaarheid VPB tijdens de feestdagen

Zoals gebruikelijk zijn wij in de weken van Kerst en Oud en Nieuw bereikbaar. In de week van Kerst 22 december t/m 26 december kunt u in dringende gevallen mailen met Herman Idema, h.idema@vpb-emmen.nl 


In de week van Oud en Nieuw 29 december t/m 2 januari kunt u in dringende gevallen mailen met Liesbeth Horstmann, l.horstmann@vpb-emmen.nl 

Wij danken u  voor uw vertrouwen in 2014 en hopen op een prettige samenwerking in 2015!

 

Namens het bestuur en het team van de VPB wensen wij u allen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2015!

 

oud en nieuw

 

 

kalender
20
Jun
Open Coffee Emmen
20
Jun
Gas 2.0 samenwerken loont - op naar de volgende stap
21
Jun
Emmer Haringparty
24
Jun
Label C: wat moet (of kunt) u ermee?
info@vpb-emmen / 0591 653454