Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 7, Editie 7

Beste lezer,

Onderstaand hebben wij voor u weer een nieuwe nieuwsbrief van de VPB, Editie 7 van 2015 alweer. Ook nu hebben we u veel te melden. U vindt in deze nieuwsbrief een verslag van de Algemene Leden Vergadering bij PRO Emmen, van het Broodje Bahco bij Drentea en vanzelfsprekend van het Banenfestijn welke vrijdag 17 april jl. gehouden is. Ook onze vaste rubrieken: 'Hoe haalt ù meer, voordeel, uit de VPB' en 'Wat doet de VPB voor ù?' komen aan bod. Verder schenken we aandacht aan een nieuw project van de VPB namelijk 'Duurzame Inzetbaarheid Personeel in het MKB'.

 

Banenfestijn Werkzoekende Jongeren

Op vrijdag 17 april jl. was het weer zover. In samenwerking met de Gemeente Emmen, het UWV en alle uitzendbureau's in de regio werd door de VPB bij FC Emmen aan het Stadionplein het Banenfestijn! gehouden om de jeugd tot en met 27 jaar zoveel mogelijk aan het werk te helpen.

Circa 2.200 jongeren waren hiervoor uitgenodigd. Ze konden bij allerlei bedrijven en uitzendorganisaties terecht om te zien of er een geschikte baan beschikbaar is of om een informatief gesprek met de klantadviseur van het betreffende uitzendbureau te voeren.

Ondanks de (te) lage opkomst door werkzoekenden kunnen we toch spreken van een geslaagde middag. De meeste jongeren hebben uitgebreid kunnen praten met de diverse bedrijven en zijn met een gewenste vacature weer de deur uitgegaan.

Eén van de vervolgtrajecten waar wij u nogmaals op willen attenderen, is het inzetten van Talentencheques, dit is dé manier om jeugdig talent aan een baan te helpen én waarbij u financieel wordt ondersteund. Klik hier voor overzicht.

De volgende bedrijven hebben zich op deze middag gepresenteerd: 

Studieboekencentrale/Studystore     

Defensie

Timing Emmen

FID Uitzendbureau

Reuvers Uitzendbureau

Broekmann Flex

Werkmax Emmen

Werk & Vakmanschap Emmen

Uitzendbureau Paraat

Olympia Uitzendbureau Emmen

Prima Personeel Emmen

Jij Uitzendbureau

Dokter Uitzendbedrijf

MF Uitzendbureau

Flexplan

Manpower Emmen

Adecco Emmen

 

Broodje Bahco bij Drentea goed bezocht!

Onlangs vond het Broodje Bahco van april plaats en wel op maandag 20 april jl. bij Drentea aan de James Cookstraat 20 in Emmen. Gastheer Erik Luisman gaf aan de aanwezigen een uitgebreide presentatie over het thema: '‘Samen verduurzamen richting een circulaire economie’. Ondertussen genoten de aanwezige leden van een heerlijke lunch. Nadien werd door hen gediscussieerd over dit onderwerp. 

 

Het volgende Broodje Bahco wordt gehouden op maandag 18 mei 2015 bij H & P Moulding aan de Vasco da Gamastraat 18 in Emmen. Indien u aan wilt schuiven kunt u zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl Het thema is nog niet bekend, maar wordt zo spoedig mogelijk ingevuld en zal dan te vinden zijn op onze website. Het volledige programma is te vinden op www.vpb-emmen.nl/activiteiten 

 

Algemene Leden Vergadering VPB

Dinsdag 21 april jl. waren we te gast bij PRO Emmen aan de Ullevi in Emmen. Deze keer werd daar onze Algemene Leden Vergadering gehouden. Bert Vastenburg, directeur van PRO Emmen, wist op een boeiende manier te vertellen waar ze zich bij deze school allemaal mee bezig houden. De leerlingen, van 12 tot en met 18/19 jaar, werken tijdens de jaren dat ze hier op school zitten in een mix van praktijk en theorie toe naar een baan. Ook nadat ze de school hebben verlaten worden ze, door bijvoorbeeld de avondschool te bezoeken, nog begeleid. Ook kunnen werkgevers die een (voormalige) leerling in dienst hebben, een beroep op de school doen indien er zich problemen voordoen. 

Bert Vastenburg(directeur PRO Emmen) en Jelle Dokter (voorzitter VPB)

Jelle Dokter, voorzitter VPB, opende nadien de formele vergadering waarbij de notulen van de vorige keer goedgekeurd werden. Roy Posthuma, penningmeester VPB, lichtte hierna de financiële stukken toe. De kascontrole was uitgevoerd door de heren Willem Hartman en Jan Brands. Ook dit jaar waren de financiële stukken weer prima in orde.

Jan Brands lid kascommissie neemt het woord

Herman G. Idema, directeur VPB, vertelde over de diverse projecten van de VPB. Onder meer de projecten Zwerfvuil, zakendoen met Duitsland, het Actieplan Jeugdwerkloosheid en energiebesparing werden uitgebreid door hem toegelicht. 

Na afloop van de vergadering was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. De leden die wilden konden nog door Bert Moorman van PRO Emmen rondgeleid worden. Hiervan is door diverse leden gebruik gemaakt. Na ontvangst van het Pakket Dienstverlening en een kaart van het project 2GetThere in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid (meer hierover later in de nieuwsbrief), gingen de leden weer huiswaarts. Ook Bert Vastenburg had voor iedereen nog een cadeautje en wel een Klusbon voor 1 uur hulp. Dit is een bon ter waarde van € 7,50 waarvoor u een woonhulp in kunt huren om een klusje voor u te doen. U moet daarbij denken aan ramen lappen, stofzuigen, de zolder opruimen of iets dergelijks in en om het huis. Dit project is in samenwerking met Buurtsupport, AndersOm thuisbegeleiding en de gemeente Emmen opgestart. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.woonhulp-emmen.nl 

 

Rondleiding door Bert Moorman (PRO Emmen, rechts voor)

Actieplan Jeugdwerkloosheid - 2GetThere

Op onze ALV van 21 april jl. hebben wij aan onze leden kaarten uitgedeeld betreffende het project 2GetThere. Binnen het actieplan Jeugdwerkloosheid worden door middel van het inzetten van jongerencoaches jongeren gecoacht naar werk, school of een combinatie van deze twee. Deze jongerencoaches zetten zichzelf in als instrument. Zij gebruiken hun eigen ervaring en kracht om andere jongeren te inspireren en in beweging te brengen.

De jongerencoaches van 2GetThere komen graag in contact met bedrijven die vacatures hebben of jongeren een kans willen geven door middel van een stage- of een werkervaringsplaats.

Meer informatie is te vinden op de website http://www.2gettherecoaching.nl/zo-drenthe.html

Klik hier voor de kaart

Hoe haalt ù meer, voordeel, uit de VPB

Zakendoen met het buitenland

Doelstelling van de Starters International Business voucher (SIB)

Doel van de SIB regeling

Het doel van de regeling is het vergroten van het aantal ondernemingen dat internationaal onderneemt. Het streven is om door middel van de sib voucher bedrijven te ondersteunen via een individueel bewustwording- en activeringstraject. Per onderneming is daarvoor € 2.400,- beschikbaar. Lees meer ... >

Project Duurzame Inzetbaarheid Personeel in het MKB

De VPB gaat zich bezighouden met het project 'Duurzame Inzetbaarheid Personeel in het MKB'. We hebben daarvoor het convenant getekend op woensdag 15 april jl. in het Beatrixtheater in Utrecht tijdens de Week van de Ondernemer. 

Aanleiding : in september 2014 is door minister Asscher van SZW en MKB-Nederland voorzitter Van Straalen de intentie tot dit project ondertekend. MKB-Nederland is in de daaropvolgende periode een traject gestart tot de selectie van convenantpartners. De VPB is hiervan dus één. 

Wat houdt dit project in?

Mkb-ondernemers hebben elke dag te maken met keuzes en veranderingen die van invloed zijn op hun onderneming. Ze zijn bezig om hun bedrijf te laten groeien, om wendbaar te zijn en te kunnen inspelen op de markt. Met medewerkers die flexibel zijn, omdat in de snel veranderende economie steeds weer andere kennis en vaardigheden worden gevraagd. Ondernemers zoeken naar manieren om de productiviteit te verhogen en het ziekteverzuim terug te dringen.

Investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers is van het grootste belang. Niet alleen voor de continuïteit van de onderneming, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst. Want ondernemingen kunnen alleen groeien als mensen groeien. En dat is een gezamenlijk belang. Door te investeren in de eigen ontwikkeling en gezondheid, vergroten medewerkers voor zichzelf het werkplezier en de werkzekerheid. Ze zijn daarmee duurzaam inzetbaar.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met MKB-Nederland en de VPB de uitdaging aan om Duurzame Inzetbaarheid (DI) verder vorm te geven en te versterken in het bedrijfsleven. 

Herman G. Idema en Liesbeth Horstmann zullen binnenkort contact met de leden opnemen hierover. Mocht u nu al vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u mailen met h.idema@vpb-emmen.nl of l.horstmann@vpb-emmen.nl Ook kunt u natuurlijk altijd bellen met ons kantoor tel. 0591 - 65 34 54

 

Ondertekening door Herman G. Idema

 

 

Wat doet de VPB voor ù!

Doe mee aan M-power!

Als erkend mantelzorg vriendelijk bedrijventerrein streven wij er steeds naar om een” Gezond, Mantelzorgvriendelijk Duurzaam Bedrijventerrein” te zijn en te blijven.

Daarom bieden wij leden de mogelijkheid gebruik te maken van het initiatief M-power. 

M-power

Het M-power programma is een initiatief van de landelijke Stichting Werk en Mantelzorg. Het project onderzoekt in hoeverre concrete ondersteuning voor individuele werkende mantelzorger een meerwaarde voor de werkgever kan bieden in de combinatie werk en mantelzorg. De VPB is benieuwd naar de mening en mogelijke wensen van de leden rondom de werk mantelzorgcombinatie. 

Doe mee:

  1.       Geef je mening over:   Mantelzorg, wel of niet mijn taak? Klik door naar bijlage gesprek
  2.       Zet in: Mantelzorg-ondersteuningstool voor jouw werknemers. Klik hier naar bijlage M module

 

Klik hier voor volledige informatie naar de M-power folder!

Metaaltechnicus biedt zich aan; Reind Vonk zoekt een baan!

Mijn naam is Reind Vonk, ik ben sinds mijn 16e bij diverse werkgevers werkzaam geweest als:

* Machinebankwerker

* Lasser

* Monteur

* Constructiebankwerker

* Operator in de olie industrie

Ik heb ruime ervaring en ben dan ook een zeer bekwaam vakman. Mijn kennis deel ik graag met anderen. Het geeft mij energie als ik mijn vakmanschap kan overbrengen. Op de werkvloer gaat veiligheid voor alles: ik ben erg alert op het naleven van regels.

Een goede sfeer op de werkvloer vind ik belangrijk en heb dan ook oprechte interesse voor de collega’s. Samen werken aan een product van uitstekende kwaliteit, dat kostenbewust tot stand is gekomen, maakt dat ik trots ben op mijn vak en het bedrijf waar ik werk.

Wanneer dingen anders lopen dan gepland, maak ik graag gebruik van mijn creativiteit om de opdracht tot een goed einde te brengen. Dat zie ik als een uitdaging.

Elke dag met plezier naar mijn werk gaan en moe maar voldaan weer thuiskomen: dat is waar ik voor ga!

In al deze jaren heb ik een schat aan ervaring opgedaan, maar tot mijn spijt is in januari 2015 het Constructiebedrijf Hof en Frieling failliet gegaan. Nu ben ik als 60+er werkloos, maar ik wil nog graag een paar jaren mijn vakmanschap gebruiken om tot een goed pensioen te komen.

Als u denkt van mijn diensten gebruik te kunnen maken neem dan contact met mij op tel. 06-24 82 87 93

Nieuwe stagiaire VPB

Even voorstellen!                                                                                                        

 Ik ben Margreet van der Veen-Turkstra, 50 jaar en ik woon in Emmen. Sinds begin maart loop ik stage bij de VPB. 

Na jarenlang bij de Rabobank Emmen-Coevorden te hebben gewerkt, verviel, vanwege een reorganisatie, mijn functie als verkoop- en servicemedewerkster. Inmiddels werk ik als medewerkster cursistenadministratie bij TSH vakopleidingen. 

Aangezien mijn contract in juni afloopt, hoop ik een andere parttime baan voor ca. 20 tot 26 uur te vinden.

Dus zoekt u, of kent u iemand binnen uw netwerk die op zoek is naar een klantvriendelijke, verantwoordelijke, bekwame medewerkster met goede communicatieve en administratieve vaardigheden, dan ben ik graag bereid om mij in een persoonlijk gesprek aan u of uw kennis nader voor te stellen.

Ik ga graag bij u aan de slag! 

Met vriendelijke groet, 

Margreet van der Veen-Turkstra

Tel.: 06-33 86 32 81
E-mail: margreetvdveen@kpnmail.nl 

 

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454