Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 5, Editie 6

Beste ondernemers,

Eindelijk is het voorjaar begonnen waar we al zo lang op gewacht hebben. We krijgen weer meer `ondernemerszin` en er worden weer door diverse partijen leuke dingen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de Kunstroute door de Toyisten komende vrijdag, zaterdag en zondag. Zelf zijn we ook druk met allerlei activiteiten. We zijn met een aantal ondernemers naar Duitsland geweest. Er heeft weer een HRM Netwerk ontbijtsessie plaatsgevonden bij Houkes Ondernemersadvocaten welke zeer goed bezocht is en er staan nog weer allerlei nieuwe dingen op stapel. Over al deze activiteiten kunt u meer lezen in onze nieuwsbrief.

 

HRM Netwerk; Duurzame inzetbaarheid personeel en HR

Op dinsdagochtend 16 april jl. is het HRM Netwerk van de VPB gehouden, ditmaal waren we te gast bij Houkes Ondernemersadvocaten. Door de interactieve presentatie van Mirjam Weisscher werden de deelnemers zelf aan het werk gezet!
De eerste vraag die gesteld werd, "Waar denk je aan bij Duurzame inzetbaarheid van Personeel?" Hieruit kwamen meerdere antwoorden naar voren en deze werden op een mindmap geplakt.
 

De mindmap met aanvullingen.

Ook werden de deelnemers gevraagd naar tips die je kan geven aan elkaar. Deze werden aan het einde van de bijeenkomst uitgewisseld.
Ondertussen werd er in kleine groepjes verder gediscussieerd over Vitaliteit, Leven lang leren en Bedrijfscultuur. Dit alles heeft te maken met Duurzame Inzetbaarheid van personeel.

De tips die uiteindelijk naar voren kwamen en die iedereen mee kreeg waren o.a.:
* Communicatie; blijf met elkaar in gesprek
* Medezeggenschap, inspraak
* Doelgericht werken
* Ga het gesprek aan; PIP (Persoonlijk Investerings Plan)
* Eigen verantwoordelijkheid
* Gezamelijk lunchen, hierdoor heb je andere gesprekken
* Investeer in mensen

                       

Kortom na afloop kon iedereen weer geïnspireerd geraakt door de tips en aanbevelingen aan het werk!
De volgende bijeenkomst staat gepland op 11 juni a.s. met als thema "Verzuim en re-integratie" Indien u lid bent van de VPB kunt u zich opgeven voor deze ontbijtsessie via office@vpb-emmen.nl.

Zakendoen met Duitsland

Op 16 april jl. hebben we tezamen met diverse VPB-leden een bezoek aan Emsland gebracht in het kader van het tot stand brengen van een nieuw Duits-Nederlands ondernemersnetwerk. We werden ontvangen in de raadszaal van Haselünne en welkom geheten door de heren Schräer (burgemeester Haselünne) ) , Pleus (voorzitter Stedenkring), Veer (voorzitter Wirtschaftsverband Emsland), Kopmeyer (Landkreis Emsland), mevrouw Kruse (Landkreis Emsland) en de heer Dokter (VPB).  Na een zeer boeiend verhaal over de verdubbeling van de E233 moesten alle aanwezigen in 60 seconden (de zg elevator-pitch) aangeven wie ze waren en waarom samenwerken zo belangrijk is. Alle aanwezige ondernemers willen beter gebruik maken van elkaars krachten en zien het grote verschil in werkgelegenheid als aanleiding voor het netwerk. Onder leiding van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en het Wirtschaftverband Emsland (WVE) hebben we tezamen met VPB-ondernemers en samen met de Stedenkring  Zwolle-Emsland de kansen voor samenwerking onderzocht en deze avond bood voldoende aanknopingspunten. In de Stedenkring werken Duitse en Nederlandse gemeenten tussen Zwolle en het Duitse Cloppenburg samen om de economische samenwerking te versterken. Eén van de onderwerpen voor het netwerk is de snelweg van Zwolle naar Cloppenburg. Naar verwachting wordt vanaf 2016 begonnen met de aanleg van het laatste stuk snelweg tussen Meppen en Cloppenburg. Sinds de opening van de A37 groeit het verkeer jaarlijks met tien procent en ook voor de komende jaren zal deze kortste route tussen de Randstad en de Noord- Duitse metropolen in attractiviteit toenemen. Deze verdubbeling biedt dus ook zeer veel kansen voor Emmen en haar bedrijven. De tweede aanleiding betrof het grote verschil in werkgelegenheid. Terwijl in Zuidoost- Drenthe het werkloosheidspercentage meer dan 10 procent bedraagt, hebben ondernemers net over de grens een gebrek aan personeel. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend”. We zien voldoende kansen voor de Duitse en Nederlandse ondernemers. Daar willen we nu ‘handen en voeten aan geven’. 

                                    


Broodje Bahco 6 mei bij Wever Totaal Transport

Op maandag 6 mei a.s. vindt er weer een Broodje Bahco plaats. Deze keer zijn we te gast bij Wever Totaal Transport aan de Abel Tasmanstraat 9 in Emmen. 

                                                                                                        

Er zijn nog stoelen vrij, dus wilt u meer weten over dit bedrijf en lijkt het u leuk om om onder een gezellige lunch van gedachten te wisselen met uw collega-ondernemers over diverse onderwerpen, dan kunt u zich nu aanmelden via office@vpb-emmen.nl  Let op: we hanteren de regel dat er van elke branche maar één bedrijf mag deelnemen om de diversiteit te handhaven. Dus wie het eerst komt, die het eerst maalt en vol = vol!

AANGIFTE : ten alle tijden!!

Vanuit de Keurmerk Veilig Ondernemen Werkgroep
Afgelopen week is de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) werkgroep bijeen geweest. Tijdens dit overleg worden de maatregelen besproken die in het Plan van Aanpak zijn vast gelegd, dit alles doen we om een Duurzaam Veiliger Bedrijventerrein te krijgen!!

Een oproep aan u is om TEN ALLE TIJDEN aangifte te doen!! De Politie werkt vraag gestuurd, dus hoe meer aangiftes, hoe meer er in kaart wordt gebracht, hoe meer politie actief kan zijn op de bedrijventerreinen.
Aangifte doen kan digitaal of buiten werktijden om in uw eigen woonplaats op afspraak.
Digitaal aangifte doen? Zie www.politie.nl/aangifte

Samen zorgen voor een Duurzaam Veilig Bedrijventerrein!!
Stagiaires Zakelijke Dienstverlening

Het stagebureau Zakelijke Dienstverlening zoekt stageplaatsen voor hun 1ejaars studenten van de opleiding Zakelijke Dienstverlening in Emmen

Het zijn studenten van de opleiding op niveau 4 van Secretarieel, Commercieel, Bank & Verzekeren, Administratief en Sociaal  Juridisch.

Het betreft de stage in het  1e jaar van de  opleiding waarbij ze verschillende  ondersteunende werkzaamheden kunnen  doen. Voorbeelden daarvan zijn:

- Licht administratief werk
- Receptiewerk
- Archiveren/postverwerking
- Gegevens verwerken/controleren
- Voorraadbeheer

Het kan dus zowel FrontOffice als BackOffice zijn.

De periode is 22 april t/m 28 juni 2013, dinsdag t/m vrijdag.

Omdat het een 1ejaars stage betreft is erkenning van de stageplek, zoals noodzakelijk bij de 2e en 3ejaars, niet nodig.
Aan de stage zijn geen kosten verbonden.

Uiteraard zijn we  graag bereid om u zowel persoonlijk als telefonisch nadere informatie te verstrekken.

Namens het stagebureau Zakelijke Dienstverlening,


Met vriendelijke groet,

Z. Kroeze    088-1883711   06-51102349   z.kroeze@drenthecollege.nl
H. Prinsen   088-1883758   06-20604363   h.prinsen@drenthecollege.nl
E. Eefting    088-1883745   06-51173293   e.eefting@drenthecollege.nl
 

RENN4 school "De Atlas" op Business Park Meerdijk

Medio januari 2014 hoopt RENN4 school "De Atlas" haar nieuwe onderkomen te kunnen betrekken direct naast de Praktijkschool aan de Ullevi 26. In bijgaande brief stellen zij zich graag aan u voor.

Kennismakingsbrief_De_Atlas.pdf

“GreenDrinks”, georganiseerd door Countus en Dacom

Educohof organiseert in principe iedere 2e donderdag van de maand een “GreenDrinks” voor bedrijven, collega’s, gemeentelijke  en provinciale bestuurders, scholen en voor particulieren, waarvan bekend is dat ze met het thema duurzaamheid verbonden zijn.  In principe, want voor mei gaat dat niet op.  De 2e donderdag is Hemelvaartsdag en dus is de volgende GreenDrinks een week eerder.

Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor die volgende GreenDrinks, op 2 mei bij Countus Accountants in Emmen. 
Het is een combi-GreenDrinks van Countus, samen met Dacom.
Wij bevelen deze sessie van harte bij u aan.

We zijn ons er van bewust, dat deze GreenDrinks in de meivakantie/kroningsfeestweek valt, maar we zijn er van overtuigd dat het programma een heel interessante en duurzame sessie zal opleveren.  Kortheidshalve verwijs ik naar de bijlage.

Wij hopen u op 2 mei bij Countus te mogen begroeten!

Uitnodiging GreenDrinks 2 mei 2013


Geert Huitema, projectleider GreenDrinks
Podium voor duurzame leefomgeving
www.educohof.nl

EPS Nieuws april 2013

De lente breekt weer aan, wat zorgt voor nieuwe energie, ook al laat het lenteweer nog even op zich wachten. Het jaar 2013 is in Europees opzicht een rustig overgangsjaar naar de nieuwe periode 2014-2020, maar het ESP ontwikkelt zich verder met nieuwe initiatieven. Het Europaservicepunt en het ESF Bureau Drenthe hebben in coôperatie met de afdeling Werk van de gemeente Emmen een aanbesteding gegund gekregen van de Europese Commissie voor het opzetten van een Europe Direct Information Centre (EDIC).  Lees meer ... >

TechNews! 30 van Stenden is uit!

TechNews! nummer 30 van Stenden hogeschool met daarin het laatste nieuws van en over Stenden.

TechNews!_nummer_30.pdf


Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl Dan zorgen wij dat dit in orde komt.


kalender
21
Jun
Emmer Haringparty
24
Jun
Label C: wat moet (of kunt) u ermee?
25
Jun
Tweedaagse training - Praktisch leiding geven op de werkvloer
25
Jun
Broodje Bahco
info@vpb-emmen / 0591 653454