Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 7, Editie 13

Beste ondernemers,

Ook deze keer is de VPB Nieuwsbrief goed gevuld. Er staat onder meer een verslag in van de uitreiking van KVO-B certificaat betreffende het Industrieterrein Klazienaveen door wethouder Bauke Arends aan de voorzitter van de VPB Jelle Dokter en de diverse vertegenwoordigers van politie, brandweer en de gemeente. Ook vindt u een verslag van het Broodje Bahco dat dinsdag 8 september is gehouden bij FirmaFruit in Emmen. Verder maken we melding van diverse bijeenkomsten die door ons en anderen worden georganiseerd. Na het lezen van deze nieuwsbrief bent u volledig op de hoogte.

 

Uitreiking KVO-B certificaat Bedrijventerrein Klazienaveen

In aanwezigheid van een vijftiental gasten is op maandag 31 augustus jl. bij Autoschade Hans Goeree in Klazienaveen, het KVO-B certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) inzake het Bedrijventerrein Klazienaveen uitgereikt door Wethouder B. Arends.  De heer J. Dokter, voorzitter VPB Emmen, de heer G.J. Stuivenberg, VRD Brandweer Emmen, de heer G.J. Wilms, gemeente Emmen en mevrouw B. Knigge, politie Emmen, namen het certificaat in ontvangst. Het is de eerste certificering voor dit terrein. Door de werkgroep, waarin politie, brandweer, gemeente en ondernemers zitten, is een dag- en een nachtschouw gehouden. Verder heeft er een audit plaatsgevonden waarna het keurmerk verstrekt is. Tevens is het convenant ondertekend waarin de intentie tot samenwerking voor een veilig bedrijventerrein wordt uitgesproken. Het certificaat kan vele voordelen voor de ondernemers die op dit bedrijventerrein gevestigd zijn opleveren. VPB-leden kunnen na vertoning van genoemd certificaat korting krijgen bij hun verzekeringsmaatschappij wat op kan lopen tot 15%.

 

van li naar re;
J. Dokter, G.J. Stuivenberg, B. Knigge, B. Arends

 

Tijdens een korte rondleiding werd door eigenaar Hans Goeree verteld over het reilen en zeilen van zijn bedrijf Autoschade Hans Goeree.

 

 

 

Broodje Bahco bij FirmaFruit

Op dinsdag 8 september vond het Broodje Bahco plaats bij FirmaFruit aan de Maxwellstraat in Emmen. Een enthousiaste groep van ca. 25 ondernemers werd voorgelicht via een presentatie over de voedselproductie in de wereld. Ook een rondleiding door het bedrijf door de directieleden Brian Meier en Henk van der Woude, maakte deel uit van dit Broodje Bahco. Een zeer dynamisch bedrijf werd getoond en enthousiast werd verteld over de dagelijkse gang van zaken en waar Emmen terecht trots op kan zijn.

 

       

 

Ook het volgende Broodje Bahco staat alweer op de agenda en wordt gehouden op maandag 12 oktober a.s. bij Verzekerings Collectief aan de Bukakkers 20 in Emmen. Het thema zal dan zijn: 'Risicomanagement'  De eerste aanmeldingen zijn al binnen, dus als u ook geïnteresseerd bent om aan te schuiven bij dit Broodje, dan kunt u zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Vol = Vol!

 

 

Wat kan de VPB voor ù betekenen?

Heeft u als VPB-lid en als ondernemer in uw bedrijf nog opleidingsplaatsen? Zo ja, dan kunt u in aanmerking komen voor een Gift-Card. De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe en het UWV werken samen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. We willen jongeren helpen om een baan te vinden of terug naar school te gaan. Lees meer ... >

 
          

Proeflokaalemmen.nl

In de vorige VPB Nieuwsbrief, Jaargang 7, Editie 12 werd door VPB-lid Reinier Hiddink (McDonald's) 2 vrijkaarten voor een wijnproeverij weggegeven aan diegene die als eerste mailde wat de slagzin van het Proeflokaalemmen.nl is. Dit is natuurlijk:

 

‘Het Leven is goed…..MAAR JE MOET ER WEL WAT BIJ DRINKEN’

 

De eerste met het goede antwoord was Remmelt Jan Drent van VPB-lid DTS Veiligheidsopleidingen B.V. aan de Phileas Foggstraat 52 in Emmen. Hij werd door ons van harte gefeliciteerd met de vrijkaarten. De wijnproeverij heeft inmiddels plaatsgevonden op 3 september jl. Helaas was Remmelt Jan zelf verhinderd, maar hij wilde de kaarten niet onbenut laten, dus een collega van DTS heeft met heel veel plezier deelgenomen aan deze avond. Deze gaf als terugkoppeling de volgende steekwoorden; een super leuke avond, beetje hoofdpijn, reuze gezellig en een dikke aanrader. Heel positief dus. Wij zijn blij dat de prijs met zoveel enthousiasme is ontvangen en wensen Reinier Hiddink heel veel succes met zijn nieuwe initiatief.

Zie voor meer info www.proeflokaalemmen.nl 

 

             

15 september - KroeseWevers Miljoenenborrel!

Volgende week dinsdag is het zover! Prinsjesdag…, maar niet alleen dat….!

Ook weer de jaarlijkse, en dus inmiddels traditionele, KroeseWevers Miljoenenborrel bij Groothuis, van 16.00 tot 20.00 uur. Geen lange verhalen, gewoon gezellig een platform om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 

Aanmelden kan via

events.kroesewevers.nl/miljoenenborrel-emmen

Met vriendelijke groet,

KroeseWevers Belastingadviseurs B.V.

Mr. Marcel Kocks 

24 september - HRM Netwerkontbijtbijeenkomst

Beste leden,

Op verzoek van diverse leden hebben wij na een korte pauze op 25 juni jl. weer een HRM Netwerkontbijtbijeenkomst gehouden. Tijdens dit ontbijt werden diverse onderwerpen aangedragen waarover men graag meer wil weten. Eén van deze onderwerpen is;  de veranderende wet- en regelgeving; de veranderende arbeidsmarkt van vast naar flexibel contract. Dit is dan ook als onderwerp gekozen voor onze volgende HRM netwerkontbijtbijeenkomst.

 

Datum                                                              : 24 september 2015 

Aanvang                                                          : inloop vanaf 07.45 uur 

Locatie                                                            : W en O Drenthe B.V. Oosterbracht 2 in Emmen 

Aanmelden                                                     : office@vpb-emmen.nl

 

Het complete programma kunt u vinden op onze website www.vpb-emmen.nl/activiteiten     

Wij zien ernaar uit om hierover met u van gedachten te wisselen en hopen dat u zich in groten getale aan zult melden. Wat ons betreft bent u allen van harte welkom!

 

        

25 september-Opening Ondernemers Fabriek Drenthe, locatie Emmen

De eerste jaren als startende ondernemer zijn bepalend voor het succes van een onderneming. Een duw in de richting is dan heel waardevol! Ondernemers Fabriek Drenthe geeft starters deze kick-start met een uniek startersprogramma voor prestarters en startende ondernemers. Kent u een prestarter of startende ondernemer in uw eigen netwerk? Lees meer ... >

29 september - Wat doet de VPB voor ù?; Do you speak English?!

Cursus: DO YOU SPEAK ENGLISH?!

 

Geachte leden,

Graag willen wij u attent maken op de cursus zakelijk Engels die 29 september a.s. van start gaat i.s.m. Skyhook Projects en VPB.  Tijdens deze cursus is er alle tijd en aandacht voor uw concrete, praktische vragen over de Engelse taal en over zaken doen met Engelssprekenden. De cursus wordt gegeven door Lynn Coleman, van Skyhook Projects, VPB-lid en native speaker Engels (Brits). Lynn heeft zelf ervaren hoe groot de zakelijke cultuurverschillen tussen Nederlanders en Engelssprekenden/Britten kunnen zijn. Profiteer van haar ervaring en voorkom onnodige, kostbare blunders!

Enige tijd geleden heben we u per mail een quiz gezonden. Diverse leden hebben hierop gereageerd en we hebben een winnaar! VPB-lid Willem Langemaat van Langemaat Ontwikkelaar & Techniek aan de W. Barentszstraat 7D in Emmen mogen wij feliciteren.

Wilt u meer informatie over de cursus? Kijk dan in de folder 

De cursus wordt zoveel mogelijk in het Engels gegeven, uitleg in het Nederlands kan uiteraard altijd. 

In dit filmpje krijgt u de tip hoe u een Brit een hand geeft!

 

 

 

6 oktober-Participatiewet en banenafspraak werkgeversbijeenkomst

  

VPB-lid, 

Graag nodigen wij u uit voor de werkgeversbijeenkomst op dinsdag 6 oktober (9.30-12.30 uur)over de Participatiewet, de banenafspraak en wat dit voor u als werkgever betekent.
Aansluitend de bijeenkomst organiseren wij een netwerklunch. Locatie is Het Kasteel, Melkweg 1 (9718 EP) te Groningen. 

Sinds 1 januari is de Participatiewet van kracht en moeten werkgevers zich inzetten om banen beschikbaar te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen, zoals Wajongers en Wsw’ers. In Groningen moeten er eind 2016 535 arbeidsplaatsen gerealiseerd zijn door private werkgevers en 400 arbeidsplaatsen bij publieke werkgevers. Landelijk gaat het om 6.000 banen. Als werkgevers deze aantallen niet realiseren, kan het kabinet een quotum instellen en eventueel boetes opleggen. 

Veel werkgevers zijn bereid om ruimte te maken voor mensen uit deze doelgroep, maar zoeken nog naar een passende manier om dit vorm te geven. Ook hebben zij praktische vragen over kosten, begeleiding en risico’s bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) heeft met haar programma Werkgevers gaan inclusief een aanpak ontwikkeld waarin zij groepen werkgevers concreet op weg helpen. Wij zien dat veel werkgevers bereid zijn om ruimte te maken voor mensen uit deze doelgroep, maar dat ze vaak nog zoekend zijn naar de manier waarop dit vorm te geven. Daarnaast spelen er praktische vraagstukken als hoe werkt het met kosten, begeleiding en risico’s bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met deze netwerkaanpak gaan bedrijven groepsgewijs onderzoeken waarom zij ruimte willen maken voor mensen met een beperking, waar in hun bedrijf geschikte werkplekken te vinden of te vormen zijn en hoeveel banen zij denken de komende jaren beschikbaar te kunnen maken voor de doelgroep. Tijdens drie workshops bekijken de deelnemers samen met ervaren

AWVN-adviseurs de mogelijkheden. U kunt kosteloos gebruikmaken van deze aanpak. 

Voor aanvullende informatie over de netwerkaanpak kunt u kijken op http://www.awvn.nl/themas/inclusief-ondernemen/informatie of www.werkgeversgaaninclusief.nl.

 

Informatieve startbijeenkomst

Op 6 oktober vindt de eerste van vier bijeenkomsten plaats, waarin we u ondersteunen bij het oplossen van deze vraagstukken. Tijdens deze kick-off informeren we u over de Participatiewet, de banenafspraak en over de stappen die u kunt zetten om hieraan te voldoen. Ook lichten we kort de komende sessies toe.

De data van de overige bijeenkomsten zijn: 27 oktober, 10 november en 24 november (steeds van 9.30 tot 12.30 uur met netwerklunch).

Aan het eind van deze serie heeft u een duidelijk beeld van de banen die u beschikbaar kunt maken op een manier die bijdraagt aan uw ondernemingsdoelstellingen. 

Aanmelden? Meer weten?
Stuur een mail naar 7500banen@awvn.nl. Uiteraard is een introducé van harte welkom.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Henk van de Pol van AWVN via pol@awvn.nl of 06 – 53749026 of Edmond Letteboer letteboer@awvn.nl 06-22241993. 

Met vriendelijke groet,

H. van de Pol
AWVN
Coördinator werkgeversbijeenkomst Groningen

19 oktober - Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf?

Op maandag 19 oktober hebben we een bijeenkomst over het onderwerp: kansen pakken met RI&E (Risico - Inventarisatie & -Evaluatie); hoe veilig is uw bedrijf? Locatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!

Programma

15.30 uur     Ontvangst met koffie / thee

16.00 uur     Welkomstwoord VPB

16.15 uur     Interactieve presentatie Ron Haandrikman, Safety Analyse

17.15 uur     Keurmerk Veilig Ondernemen en de VPB door Dhr. Herman Idema directeur VPB Emmen 

17.45 uur     Afsluiting met gelegenheid tot netwerken met uw collega-ondernemer

AANMELDEN; office@vpb-emmen.nl   

Klik hier om de brochure aan de slag met RI&E te openen 

Klik hier voor nadere informatie op de website

6 november - Technics 4 You

Dit jaar is er ook voor gekozen om de basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de mogelijkheden van Techniek én Innovatie... Op vrijdag 6 november zal er daarvoor Technics 4 You worden gehouden bij het Drenthe College. Tijdens Technics 4 You laten ondernemers zien welke mooie producten ze maken én gaan leerlingen aan de slag met een werkstukje. De leerlingen worden geholpen door leerlingen van het Drenthe College, Hondsrug College én Esdal College. Na afloop krijgen ze allemaal een gereedschapskist met vouchers mee, die ze tijdens de Open Bedrijven Dag bij de deelnemende bedrijven kunnen inleveren. Kortom een feest voor de basisschoolleerlingen, leerlingen van het voortgezet onderwijs, MBO én de ondernemers.

Wilt u als ondernemer ook meedoen aan Technics 4 You, laat het ons weten!

AANMELDEN : l.horstmann@vpb-emmen.nl 

7 november - Open Bedrijvendag Emmen - Doe mee!

Dit jaar vindt de Open Bedrijvendag Emmen plaats op zaterdag 7 november met als thema; Techniek & Innovatie.

U kunt zich nu aanmelden via www.openbedrijvendagemmen.nl 

Reeds 17 deelnemers gingen u voor!

 

11 en 12 november - Let's meet at the Holland Café

Slush will take place in November 11-12, 2015.  This biggest startup event in Northern Europe and Eurasia offers many opportunities for well-prepared startups to get good contacts and even substantial funding; for investors to meet new talents and for everyone an interesting opportunity to see what the latest trends are and where the new innovations will take place. In addition to that, Slush offers an opportunity to present the Dutch startup ecosystem and services to a wide audience of startups, investors and other companies. Lees meer ... >

12 november - Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering VPB

Dit jaar vindt de Algemene Leden Vergadering plaats op 12 november a.s.. We zijn te gast bij het Drenthe College Techniek.  Aan het programma wordt nog gewerkt en ook de uitnodiging wordt nog bij u bezorgd, maar zet u alvast de datum in uw agenda?! We hopen er natuurlijk op dat veel leden aanwezig zijn, u kunt zich dan ook nu al aanmelden via office@vpb-emmen.nl 

 

                

 

Nieuwe leden!

Als nieuw lid mogen we begroeten:

 

NBC Beveiliging
De Baander 8
7811 HJ  Emmen

Tel. 06 - 47 33 44 56
E-mail bauke@nbc-beveiliging.nl

 

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454