Nieuwsbrief VPB Emmen, Jaargang 7, Editie 16

Beste ondernemers,

In deze VPB Nieuwsbrief kunt u weer alles lezen over de activiteiten van de VPB onder meer een verslag van het Broodje Bahco dat 12 oktober gehouden is. Tevens een verslag van de bijeenkomst bij Veiligheidszorg Drenthe met als onderwerp; RI&E die op 19 oktober jl. plaatsvond. Verder zijn voorzitter Jelle Dokter en directeur Herman G. Idema op uitnodiging van het Wirtschaftsverband Emsland aanwezig geweest bij de uitreiking van de Emslӓndischer Unternehmenspreis, daarover vertellen we u meer. Verder hebben onze leden nog wat te melden en ook daarvan houden wij u graag op de hoogte.

 

 

 

 

Broodje Bahco bij Verzekerings Collectief

Maandagmiddag 12 oktober jl. vond het maandelijkse Broodje Bahco van de VPB plaats bij VPB-lid Verzekerings Collectief aan de Bukakkers 20 in Emmen. Een wederom zeer geslaagd broodje waarbij een zeer interessante presentatie over het thema 'Risicomanagement' werd gegeven door Gerrit Smit.  

 

Klik hier voor de presentatie "Risicomanagement'

 

 

 

Het volgende Broodje Bahco wordt gehouden bij FlinkIT aan de Marco Polostraat 20 (pand Kieft) in Emmen op maandag 9 november a.s. Als thema is gekozen; 'Veilig Back-Uppen'

Indien u aan wilt schuiven kunt u zich opgeven via office@vpb-emmen.nl  

 

 

 

Voor het Broodje Bahco van 8 december a.s. zoeken wij nog een locatie. Indien u het leuk vindt om uw bedrijf te presenteren door middel van een actueel thema aan uw collega VPB-leden, dan kunt u zich aanmelden bij Jeanette Otter tel. 0591 - 65 34 54 en/of office@vpb-emmen.nl 

Bijeenkomst RI&E bij Veiligheidszorg Drenthe

Afgelopen maandag, 19 oktober, heeft de VPB samen met Safety Analyse bij Veiligheidszorg Drenthe een bijeenkomst gehouden over RI&E. RI&E, Risico Inventarisatie en Evaluatie, voor iedere bedrijf een verplichting. Ook verzekeraars hanteren veel zaken die in de RI&E naar voren komen als polisvoorwaarden. Heb je je RI&E op orde? Dan voldoe je vaak ook aan de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars.

Waar let je op als je een RI&E in vult?

-        Risico’s binnen je eigen bedrijf, maar kijk ook bij bedrijven waar je een klus moet klaren

-        Fysieke belasting, hoe til je iets op, maar ook hoe is de houding achter het bureau

-        Fysieke factoren

 •   Klimaat
 •   Licht
 •   Geluid
 •   De ruimtes op zich
 •   Geluid
 •   Welzijn medewerkers

Basis van de RI&E is orde, netheid en overal eenduidige duidelijke pictogrammen. Het klinkt allemaal logisch, toch is het niet verkeerd om er zo nu en dan bij stil te staan. Zie je er tegenop om een dergelijke inventarisatie te doen en heb je het gevoel dat dit alleen maar tijd kost? Een deskundig persoon weet waar hij/zij moet kijken en zal in een kortere tijd een prima plan van aanpak voor je op kunnen stellen. De uitvoering van een dergelijk plan hou je altijd zelf in de hand.

Voldoe je niet aan zaken die in de RI&E naar voren komen en los je dit niet op? Dan kan het ministerie van Sociale Zaken en Werk (voormalige arbeidsinspectie) pittige boetes uitschrijven. Deze boetes zijn niet alleen voor de werkgever, maar in veel gevallen ook voor de werknemer!

Zie voor meer informatie ook de presentatie zoals deze 19 oktober is gegeven door Safety Analyse.

Tijdens de bijeenkomst waren er nog wat onduidelijkheden over het verschil tussen BHV en RI&E, deze zijn er wel degelijk Klik hier voor een duidelijk overzicht 

Klik hier voor de presentatie over RI&E

 

 

 

   

Ron Haandrikman - Safety Analyse  

Uitreiking Emslӓndischer Unternehmenspreis

Op zondag 11 oktober 2015 togen Jelle Dokter (voorzitter VPB) en Herman Idema (directeur VPB) in alle vroegte naar Haren (Ems) waar ze op uitnodiging van het Wirtschaftsverband Emsland aanwezig waren bij de uitreiking van de Emslӓndischer Unternehmenspreis. Er waren circa 300 bedrijven aanwezig die een zeer prominente rol vervullen in de regio daar waar het gaat om werkgelegenheid, onderwijs, innovatie, productie en export. Na een korte terugblik door Maria Borgmann, voorzitter Wirtschaftsverband Emsland, die aangaf dat in de jaren 90 een werkloosheidpercentage van bijna 20 % in het Emsland was tegen 3% anno 2015. Het bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben gezamenlijk de handen ineengeslagen om van de regio Emsland een krachtige innovatieve regio te maken en zijn daar meer dan in geslaagd.

 

 

Het Wirtschaftsverband Emsland is de belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in Emsland en vertegenwoordigen circa 300 bedrijven met in totaal 45.000 werknemers. Het doel van deze vereniging is om kennis te delen tussen bedrijven, bedrijven te laten samenwerken, het merk Emsland te versterken en tevens het onderwijs al vroeg te betrekken bij het bedrijfsleven (http://www.wv-emsland.de)

Deze regio biedt zeer veel kansen voor Nederlandse bedrijven die willen exporteren naar Duitsland. De VPB wil Emmer bedrijven daar in ondersteunen middels werkbezoeken aan Emsland en/of bedrijfsbezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman G. Idema, h.idema@vpb-emmen.nl en/of 06 20 34 66 56.

 

    

Duurzame Inzetbaarheid Personeel binnen het MKB

Op woensdag 14 oktober was de VPB aanwezig op de week van de ondernemer in Rotterdam om de stand van zaken van het project Duurzame Inzetbaarheid Personeel binnen het MKB te bespreken tezamen met 16 andere convenantpartners. Na een prima ochtendsessie met de top van ING Nederland en de stand-in van minister Asscher met het thema: bent u als MKB-er klaar voor de toekomst?  werden de 6 uitdagingen voor de BV Nederland gepresenteerd;

 • de internationalisering is onomkeerbaar
 • vergrijzing van zowel personeels- als klantenbestand
 • technologische ontwikkelingen verkorten de levenscycli van producten en diensten
 • flexibiliteit is de kritische succesfactor om te kunnen meegroeien met de steeds snellere en heftigere marktontwikkelingen
 • duurzaamheid wordt een voorwaarde voor ondernemen
 • wet- en regelgeving blijft een bepalende factor om rekening mee te houden

Het middagprogramma was ingeruimd voor de het project Duurzame Inzetbaarheid bij ondernemers.

Wat is nog maar weer Duurzame Inzetbaarheid? 

Gezondheid

 • gezond eten & bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie op het werk 

Betrokkenheid

 • zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.

 Werkplezier

 • autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress

Ontwikkeling

 • inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen. Denk aan promotie, maar ook demotie!

Fysieke belasting

 • fysieke over- en onderbelasting zorgt voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.

Wat levert Duurzame Inzetbaarheid op?

 • tevreden werknemers, meer productiviteit

Tevreden werknemers binnen uw organisatie zijn tenslotte de beste ambassadeurs. Voor meer vragen over Duurzame Inzetbaarheid van personeel kunt u contact opnemen met Liesbeth Horstmann, l.horstmann@vpb-emmen.nl

Voor een impressie van deze dag kunt u de volgende link openen;

Algemene Leden Vergadering VPB 12 november

Op donderdag 12 november a.s. wordt de tweede Algemene Leden Vergadering van de VPB gehouden. Deze keer zijn we te gast bij Drenthe College DC Tech aan de Van Schaikweg 98 in Emmen. Het programma is zo goed als rond en het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden. Er wordt een presentatie gegeven door de heer A. Bruins-Slot, voorzitter van het College van Bestuur. Hij zal u graag iets vertellen over Drenthe College DC Tech. Verder zal Herman Idema, directeur VPB,  u inlichten over de projecten van de VPB en over het sectorplan Vierkant voor Werk. Tot slot zal er nog een presentatie worden gegeven door de heer D. Bultje, directeur van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands. De toenemende vergrijzende bevolking in Nederland en Europa brengt grote economische en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die gezond ouder worden bevorderen – van voor de geboorte tot de laatste levensfase - zijn bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden via het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

U ziet we hebben weer een interessant programma voor u samengesteld. U kunt zich nu al aanmelden via office@vpb-emmen.nl We hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn bij deze ledenvergadering en zien uw aanmelding dan ook met belangstelling tegemoet.

Klik hier voor de uitnodiging

            

Wat doet de VPB voor ù?

Bent u gevestigd op bedrijventerrein Bargermeer of BedrijvenPark A37 dan heeft u de afgelopen weken een enquête ontvangen. Met deze enquête willen we graag weten hoe u als gebruiker tegen de veiligheid op het bedrijventerrein aankijkt en hoe u deze ervaart.

Eén van de vragen is, op welk deel van het bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? Klik hier voor een plattegrond met alle delen van Bargermeer.

De uitkomsten van de enquête worden verwerkt tot een Plan van Aanpak met maatregelen. Deze maatregelen worden genomen door verschillende partijen die in de Werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) zitten. De werkgroep bestaat uit politie, brandweer, gemeente Emmen en ondernemers. De VPB is de organiserende partij en bewaakt de voortgang.

Er zijn reeds vele ingevulde enquêtes retour, maar we willen u toch vragen, indien u deze nog niet heeft ingevuld, dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 

Wilt u meer weten over de werkgroep KVO of wilt u een keer meelopen? Neem gerust contact op met Liesbeth Horstmann,l.horstmann@vpb-emmen.nl 

Veiligheid

Wat kan de VPB voor ù betekenen?

De VPB is er vooral voor u!

De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen is dé belangenbehartiger voor ondernemers zoals ú en inmiddels meer dan 300 aangesloten ondernemingen. Wij zijn trots op onze leden en de producten die zij maken en dragen dat actief uit. Wij werken vraaggestuurd, naar de wensen van de leden, en staan voor Duurzame Veilige Bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen. In bijgaande flyer leest u wat de VPB allemaal betekent voor haar leden.Is uw buurman/vrouw ondernemer nog geen lid? Wellicht kunt deze flyer onder de aandacht brengen. klik hier voor deze flyer

Uitnodiging bezoek beurs Medica und Compamed namens HANNN

Leden van de VPB die producten maken voor de medische wereld, kunnen met het HANNN (Healthy Aeging Network, http://www.hannn.eu/ ) naar dé beurs op het gebied van de medische wereld op 19 november a.s. Met bezoekers uit de gehele wereld zie ook: http://www.medica.de/

Aanmelden kan via http://www.hannn.eu/agenda/busrit-medica-19-november-2015-save-the-date vol = vol!

Er zijn geen kosten aan verbonden (HANNN betaalt de busreis, lunch, diner en toegang beurs).

Als iemand mee wil doen aan het matchmaking event, dan zijn er wel kosten( € 100 à € 200 ) aan verbonden.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 12 november a.s. zal het HANNN ook aanwezig zijn. 

 

Technics4U 5 en 6 november

Technics4U is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs groep 7 en 8, hun leerkrachten en ouders/verzorgers. Het project bestaat uit een techniekmanifestatie voor basisschoolleerlingen op donderdag 5 november en vrijdag 6 november 2015 bij Drenthe College, locatie van Schaikweg 98, te Emmen, met aansluitend op zaterdag 7 november bedrijfsbezoeken voor leerlingen en hun ouders. Doelstelling is hen te enthousiasmeren voor techniek. In de beeldvorming over techniek en het keuzeproces bij jongeren hebben ouders een grote rol.

Het initiatief voor Technics4U vindt zijn basis in het lokale samenwerkingsverband tussen scholen en technische bedrijven. De partners zijn van mening dat techniek al in de basisschool onder de aandacht gebracht moet worden. Zij willen zich daarvoor actief inzetten. Technics4U  is een activiteit die direct aansluit bij deze wensen.

Technics4U heeft een aantal unieke kenmerken:

-        het technisch bedrijfsleven doet mee;
-        leerlingen en ouders worden er bij betrokken;
-        er wordt een grote groep leerlingen bereikt (maximaal 400 per regio);
-        het project kan worden ingebed in bestaande techniekactiviteiten van het basisonderwijs;
-        actieve betrokkenheid van (V)MBO-leerlingen en docenten. 

Het draait om zien, doen en denken over techniek:

-        zien: een film over techniek;
-        doen: zelf een werkstuk maken;
-        denken: een quiz over techniek.

Wilt u als ondernemer ook meedoen aan Technics4U, laat het ons weten!

AANMELDEN : l.horstmann@vpb-emmen.nl 

Open Bedrijvendag Emmen 7 november 2015

ER KOMEN NOG STEEDS AANMELDINGEN BINNEN!!!

Nog steeds komen er aanmeldingen voor de Open Bedrijvendag van 7 november binnen!! De teller staat op 61 Bedrijven. 

Ook u kunt meedoen dus meld u aan via www.openbedrijvendagemmen.nl 
 

Alle informatie over de Open Bedrijvendag kunt u vinden op bovengenoemde website.

DOE MEE!!! Voorgaande jaren was de Open Bedrijvendag in Drenthe en in de gemeente Emmen een groot succes. Vele bezoekers kwamen bij de verschillende bedrijven kijken en waren enthousiast. Vorig jaar werd de opening verricht door onze Wethouder Economische Zaken de heer B. Arends in een helicopter. Ook dit jaar belooft de opening weer spectaculair te worden. 

 

Week van de Mantelzorg 9 tot en met 15 november 2015

Beste mantelzorger,

In deze tijd wordt mantelzorg steeds belangrijker. Steeds meer mensen die zorg nodig hebben, worden geholpen door mensen uit hun omgeving. Mantelzorg is vaak intensief. Velen zorgen langdurig en onbetaald voor een ziek familielid of vriend met daarnaast soms een betaalde baan. Mede dankzij de inzet van vele mantelzorgers kunnen we ervoor blijven zorgen dat mensen mee blijven doen in de samenleving. U levert als mantelzorger een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Wij waarderen enorm wat u doet en daarom ondersteunt de gemeente graag ‘de week van de mantelzorg’ in de week van 9 t/m 15 november 2015. Lees meer ... >

Speciaal voor de werkende mantelzorger

14 november 2015 sliptraining bij VPB-lid DIBO. Vanwege de grote belangstelling zijn er extra plaatsen ingekocht en kunt u zich nog aanmelden! zie ook www.vpb-emmen.nl/activiteiten 

HRM Netwerkontbijtbijeenkomst 26 november 2015

Donderdagochtend 26 november wordt er weer een HRM Netwerkontbijtbijeenkomst gehouden. De locatie is niet bekend, maar het thema wel. Dit is geworden; 'Financiële problemen bij de medewerkers'. Zet u deze datum alvast in uw agenda?! Zodra locatie en het gehele programma bekend zijn, wordt dit in onze activiteitenkalender (www.vpb-emmen.nl/activiteiten) en in een volgende nieuwsbrief vermeld. 

Aanmelden kan nu al via office@vpb-emmen.nl 

 

VPB-lid Transform heeft een aanbieding voor u!

VPB-lid Transform heeft een aanbieding speciaal voor VPB-leden.

Talentenkrant oktober 2015

Beste ondernemer,

U ziet de derde uitgave van de digitale Talentenkrant van de arbeidsmarktregio Drenthe.
Dit is een initiatief van de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe en het UWV, in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid. Lees meer ... >

Uitnodiging - aan de slag met LOB in de regio

Optimaal aan de slag met LOB en techniek? Platform Bèta Techniek en TechniekTalent.nu hebben hun krachten gebundeld en geven in drie regio’s twee bijeenkomsten die op elkaar aansluiten. U start met de werkconferentie ‘Aan de slag met LOB en technologie’ van Platform Bèta Techniek en volgt daarna de workshop LOB Loont van TechniekTalent.nu. Zo heeft u na twee bijeenkomsten een stevige basis en uw eigen weloverwogen LOB en techniek programma. Lees meer ... >

 

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454