Nieuwsbrief VPB Emmen, Jaargang 7, Editie 17

Beste lezer,

Voor u heeft u de VPB Nieuwsbrief met daarin weer allerlei wetenswaardigheden en nieuws van onze leden. We schenken nogmaals aandacht aan onze Algemene Leden Vergadering die op donderdag 12 november a.s. gehouden wordt bij Drenthe College DC Tech. Ook het volgende Broodje Bahco is in aantocht. Deze wordt op maandag 9 november a.s. gehouden bij FlinkIT. Er zijn nog een paar stoelen vrij, u kunt nog aanschuiven. Verder is het donderdag, vrijdag en zaterdag na maanden voorbereiding eindelijk zover..... 5 en 6 november Technics4U en 7 november de Open Bedrijvendag. In één van onze vaste rubrieken wijzen wij u erop hoe u voordeel uit uw lidmaatschap van de VPB kunt halen en aangezien de donkere dagen weer zijn begonnen hebben we nog wat tips en trucs voor u om de veiligheid op het bedrijventerrein te waarborgen. 

 

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Op 4 november hebben 10 jeugdwerklozen onder leiding van de VPB en de gemeente Emmen een werkbezoek aan het VPB-lid McDonald's gebracht met als doel; waar letten werkgevers op als ze personeel aannemen. Er werd gestart met een elevator pitch door de kandidaten waar ze in 1 minuut moesten aangeven wie ze zijn, hun opleiding en wat ze zoeken. Vervolgens werd er een rondleiding verzorgd en is er uitgebreid verteld over de kansen die McDonald's biedt voor werkzoekenden, kortom een zeer nuttig bezoek waar ze hun voordeel mee kunnen doen. 

5 en 6 november-Technics4U

Technics4U is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs groep 7 en 8, hun leerkrachten en ouders/verzorgers met een prominente rol voor VPB-leden werkzaam in de techniek. Het project bestaat uit een techniekmanifestatie voor basisschoolleerlingen op donderdag 5 november en vrijdag 6 november 2015 bij Drenthe College, locatie van Schaikweg 98, te Emmen, met aansluitend op zaterdag 7 november bedrijfsbezoeken voor leerlingen en hun ouders. Doelstelling is hen te enthousiasmeren voor techniek. In de beeldvorming over techniek en het keuzeproces bij jongeren hebben ouders een grote rol.

Het initiatief voor Technics4U vindt zijn basis in het lokale samenwerkingsverband tussen scholen en technische bedrijven. De partners zijn van mening dat techniek al in de basisschool onder de aandacht gebracht moet worden. Zij willen zich daarvoor actief inzetten. Technics4U  is een activiteit die direct aansluit bij deze wensen.

Technics4U heeft een aantal unieke kenmerken:

-        het technisch bedrijfsleven doet mee;
-        leerlingen en ouders worden er bij betrokken;
-        er wordt een grote groep leerlingen bereikt (maximaal 400 per regio);
-        het project kan worden ingebed in bestaande techniekactiviteiten van het basisonderwijs;
-        actieve betrokkenheid van (V)MBO-leerlingen en docenten. 

Het draait om zien, doen en denken over techniek:

-        zien: een film over techniek;
-        doen: zelf een werkstuk maken;
-        denken: een quiz over techniek.

Zo'n 700 à 800 leerlingen zullen vandaag en morgen deelnemen aan Technics4U. Een verslag hierover zult u ongetwijfeld kunnen vinden in onze volgende nieuwsbrief.

7 november-Open Bedrijvendag Emmen

 

HET IS BIJNA ZOVER.  De verschillende ondernemers die deelnemen aan de Open Bedrijvendag zijn druk in de weer om hun bedrijf zo netjes mogelijk te kunnen presenteren. Diverse projecten worden afgerond zodat men deze kan laten zien aan de bezoekers. 

67 bedrijven doen mee en daar zijn we blij mee!!! We hopen dat deze dag net zo succesvol als voorgaande jaren zal zijn. Alle deelnemers kunt u vinden op onze website www.openbedrijvendagemmen.nl 

U bent als deelnemers en als ondernemer van harte uitgenodigd voor de officiële opening van de Open Bedrijvendag Emmen. Deze opening vindt plaats op:

Zaterdag 7 november 2015

Tijd : 9.30 uur

Waar : HB Systems, Handelsweg 9, Bedrijventerrein Barger-Oosterveld

De ludieke openingshandeling wordt verricht door de wethouder Economie van de gemeente Emmen, de heer Bouke Arends. 

Er is koffie, thee en wat lekkers voor iedereen. 

Dus komt allen op deze dag, ook als u niet deelneemt, kijk gerust eens in de keuken van een ander! Wij wensen ondernemers en bezoekers veel succes en plezier toe op deze dag.

 

9 november-Broodje Bahco bij FlinkIT

Het volgende Broodje Bahco wordt gehouden bij FlinkIT aan de Marco Polostraat 20 (pand Kieft) in Emmen op maandag 9 november a.s. Als thema is gekozen; 'Veilig Back-Uppen'

Er zijn nog enkele stoelen vrij, dus als u nog wilt aanschuiven kunt u zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl  

Programma en tijden zijn te vinden op onze website in onze activiteitenkalender http//www.vpb-emmen.nl/activiteiten

 

  

 

 

                             

 

 

Voor het Broodje Bahco van 8 december a.s. zoeken wij nog een locatie. Indien u het leuk vindt om uw bedrijf te presenteren door middel van een actueel thema aan uw collega VPB-leden, dan kunt u zich aanmelden bij Jeanette Otter tel. 0591 - 65 34 54 en/of office@vpb-emmen.nl 

12 november-Algemene Leden Vergadering VPB

Op donderdag 12 november a.s. wordt de tweede Algemene Leden Vergadering van de VPB in 2015 gehouden. Deze keer zijn we te gast bij Drenthe College DC Tech aan de Van Schaikweg 98 in Emmen. Het programma is rond en het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden. Er wordt een presentatie gegeven door de heer A. Bruins-Slot, voorzitter van het College van Bestuur. Hij zal u graag iets vertellen over Drenthe College DC Tech. Verder zal Herman Idema, directeur VPB,  u inlichten over de projecten van de VPB en over het sectorplan Vierkant voor Werk. Tot slot zal er nog een presentatie worden gegeven door de heer D. Bultje, directeur van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands. De toenemende vergrijzende bevolking in Nederland en Europa brengt grote economische en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die gezond ouder worden bevorderen – van voor de geboorte tot de laatste levensfase - zijn bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden via het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

U ziet we hebben een interessant programma voor u samengesteld. De aanmeldingen komen binnen en ook u kunt zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl We hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn bij deze ledenvergadering en zien uw aanmelding dan ook met belangstelling tegemoet.

Klik hier voor de uitnodiging

            

19 november-Uitnodiging: Symposium Emmen Uitgelicht!

Techniek en innovatie, met in het bijzonder verlichting, daar draait het om op het symposium Emmen Uitgelicht! op donderdag 19 november 2015. Met een aantal uitzonderlijke projecten heeft het centrum van Emmen een complete metamorfose ondergaan. Emmen zet zich hiermee als ondernemende gemeente stevig op de kaart. Aan de hand van deze projecten nemen we u mee in het ontwerp, het realisatieproces, de toegepaste technieken en bijzondere innovaties. De gemeente Emmen nodigt iedereen die te maken heeft met de inrichting van de openbare ruimte uit om naar het symposium Emmen Uitgelicht! te komen. Deelname is kosteloos. Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, adviseren we om u zo snel mogelijk aan te melden.  Lees meer ... >

24 november-Automatisering en digitalisering van administratie

UITNODIGING

Automatisering en digitalisering

Is uw administratie klaar voor digitaal factureren? Hoe kunt u tijd en kosten besparen door verdere automatisering en digitalisering? En kunt u door automatisering en digitalisering de kwaliteit van de administratie en managementinformatie verder verhogen?

Om over deze ontwikkelingen meer duidelijkheid te verschaffen organiseren wij op dinsdag 24 november a.s. de bijeenkomst 'Automatisering en digitalisering van administratieve processen'.

Programma:
19.00 uur            Inloop
19.15 uur            Optimaliseren en digitaliseren van administratieve processen 
                           Scan & Herken
19.50 uur            E-factureren
20.00 uur            Aanlevering jaarstukken / publicatiestukken in XBRL / SBR format
20.10 uur            Managementinformatie
20.20 uur            Ontwikkelingen zoals Big Data, etc.
20.30 uur            Vragen / afsluiting

Locatie: 
DGC De Gelpenberg, Gebbeveenweg 1 in Aalden

Aanmelden:
U kunt zich hier online aanmelden. Of u kunt uw aanmelding sturen naar emmen@kroesewevers.nl.
Deelname is gratis. Er is ruimte voor maximaal 30 personen.Bij grote belangstelling zal een extra bijeenkomst worden georganiseerd.

Informatie:
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met
Fokke Neef of Alexander Meijer, telefoon 0591-657800.

Graag tot 24 november!
KroeseWevers

 

1 december-HRM Netwerk bij Area Reiniging

In onze vorige nieuwsbrief maakten we reeds melding van onze HRM netwerkbijeenkomst. De ontbijtbijeenkomst vindt deze keer plaats bij Area Reiniging aan de Columbusstraat 32 in Emmen. Let op! één ding is gewijzigd; de datum! Het HRM Netwerk wordt nu gehouden op

dinsdag 1 december 2015. 

We hopen natuurlijk dat u aanwezig zult zijn. Het thema is deze keer: Financiële problemen bij de medewerkers. Iets dat je tegenwoordig vaker tegenkomt dan je als werkgever lief is. Besproken zal worden hoe men hiermee om kan gaan.

Programma en tijden zijn te vinden op onze website in onze activiteitenkalender www.vpb-emmen.nl/activiteiten

AANMELDEN: office@vpb-emmen.nl 

       

 

Hoe haalt รน, meer, voordeel uit de VPB?

 

Profiteer van de voordelen op uw zorgverzekering via het VPB.

 

VPB heeft met Zilveren Kruis afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Daarmee profiteert u, uw werknemers en de gezinsleden van korting op uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen. 

Bereken uw premie en sluit af

U bepaalt welke verzekering het beste bij u past en daarmee ook hoeveel premie u betaalt. Op www.zk.nl berekent u eenvoudig uw premie. U vindt daar ook alle informatie over de vergoedingen.

Heeft u nog geen collectieve zorgverzekering via het VPB? Op www.vpb-emmen.nl/zorgverzekering vindt u alle informatie. U kunt ook contact opnemen met uw accountmanager Jan Blokzijl, jan.blokzijl@zilverenkruis.nl  en 06-53415058.

 

Veiligheid - Ondernemers let op!

Maak het vandalisten niet al te gemakkelijk!

Vanuit de gemeente Emmen, de politie en particuliere beveiligers, zijn we geattendeerd op het volgende. Er zijn nog steeds ondernemers die goederen buiten laten liggen of auto’s buiten de poort laten staan, waardoor iedereen erbij kan.

Om tijdens de winterperiode te voorkomen dat er vandalisme met deze goederen wordt gepleegd of dat men zelfs goederen in brand gaat steken, verzoeken wij u om alle losliggende goederen veilig binnen op te ruimen en auto’s binnen de hekken te zetten. Dit geeft minder aanleiding om rottigheid uit te halen.

 

  

Voorbeeld

Daarnaast willen we u attenderen op uw buitenverlichting, doet deze het nog? Hoe meer uw pand in de (led) verlichting staat hoe minder kans dat criminelen uw pand komen bezoeken. Licht schrikt af!

Mocht u onverhoopt ongewenst bezoek hebben gehad, geef dit te allen tijde door aan de politie! Mail: kor.evertse@politie.nl hij is de wijkagent en helpt u graag op weg!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Werkzaamheden rotonde Nijbracht vanaf 11 november 2015

De gemeente is voornemens om de rotonde Nijbracht opnieuw te gaan asfalteren. Tegelijkertijd wordt de weg vanaf de rotonde naar het Emmtec-terrein iets aangepast. 

Om alles zo goed mogelijk en zo veilig bereikbaar te houden gaan we een noodweg aanleggen voor het Emmtec-terein vanaf de Glenervanstraat. Ook gaan we een noodweg aanleggen naar de Nijbracht. Vanaf de Nijbracht kan men niet naar de Glenervanstraat, dan moet men via de Rondweg en de Phileas Foggstraat.

Hieronder de planning:

- 11, 12 en 13 november voorbereidende werkzaamheden (aanleggen noodwegen etc.) Hier heeft het verkeer geen tot weinig hinder;

- 16 t/m 25 november stremmen rotonde i.v.m. werkzaamheden;

- 26 t/m 27 november opruimwerkzaamheden en afwerking werkzaamheden. Hier heeft het verkeer ook geen tot weinig hinder.

Bovenstaande is een planning. Uiteraard is men afhankelijk van het weer.

Bijgaand een kaartje ter verduidelijking van de noodwegen en stremming rotonde.

Klik hier voor het kaartje

Vertraging herstructurering Bedrijventerrein De Tweeling

De gemeente Emmen heeft middels bijgesloten brief eind oktober aan de ondernemers laten weten dat de werkzaamheden op Bedrijventerrein De Tweeling vertraagd zijn. Lees hier deze brief

VPB-lid Aareon neemt de Square DMS Groep B.V. in Nederland over.

Met deze overname vergroot Aareon haar positie als marktleider in Europa. Square DMS Groep B.V. is een vooraanstaande leverancier van ECM-oplossingen in de Nederlandse vastgoedmarkt. Lees meer ... >

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454