Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 8, Editie 1

Beste ondernemers,

Ook in 2016 verschijnt de nieuwsbrief van de VPB. Alweer voor het achtste jaar houden wij u op de hoogte van alle nieuws en activiteiten in deze regio. Ook in deze nieuwsbrief hebben wij aandacht voor diverse activiteiten. Op 8 februari bijvoorbeeld vindt het eerste Broodje Bahco van 2016 plaats. Meer hierover is te vinden onderstaand in de nieuwsbrief. In onze vaste rubriek 'Hoe haalt ù, meer, voordeel uit de VPB?' is weer interessante informatie voor u te vinden. Verder stellen wij graag onze nieuwe leden aan u voor en de column van de Schulddienstverlening van de gemeente Emmen is te vinden in deze nieuwsbrief. Kortom ook deze keer staat de nieuwsbrief vol informatie.

 

27 januari Uitnodiging Slotbijeenkomst Exportcarrousel Drenthe

We nodigen u van harte uit deel te nemen aan de slotbijeenkomst van de tweede exportcarrousel Drenthe. Tijdens deze middag zullen studenten van de Stenden Hogeschool de resultaten van hun onderzoeken in een aantal korte videopitches aan u presenteren. Klik hier voor de complete uitnodiging

8 februari Broodje Bahco bij Brands Bouwgroep

 

Het eerste Broodje Bahco in 2016 vindt plaats op maandag 8 februari a.s. en wordt gehouden bij Brands Bouwgroep, Nautilusstraat 7 in Emmen. Over het thema wordt nog nagedacht, maar de aanvang is als vanouds om 12.00 uur. Het complete programma kunt u vinden op onze website www.vpb-emmen.nl/activiteiten 

 

 

U kunt zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl 

9 maart Ondernemersevenement Emmen 'Modern Noaberschap'

De Emmense Ondernemersbeurs heeft een nieuwe naam. Vanaf deze 9e editie noemen we het Ondernemersevenement Emmen. Zoals gebruikelijk hebben we een thema. Deze editie is dit 'Modern Noaberschap, het nieuwe netwerken'. Zet u deze datum alvast in uw agenda? De werkgroep is samen met de studenten van het AD International Hospitality Management (Stenden) alweer druk bezig met de eerste voorbereidingen en we hopen op een mooi netwerkfeestje. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, Hoort u dit van ons.

 

                             

Hoe haalt รน, meer, voordeel uit de VPB?

In 2016 energie besparen met de VPB 

Binnen het landelijke SER Energieakkoord is een energiebesparingopgave in de gebouwde omgeving vastgelegd. Noordelijke partijen hebben zich aan het energieakkoord gecommitteerd en hier een noordelijke vertaling van gemaakt in de vorm van het Bespaarakkoord Noord. Zo is binnen het Bespaarakkoord Noord een beoogde aanpak voor besparing binnen het MKB verwoord. Het project Energiebesparing MKB is daar de concrete Drentse uitvoering van. De gezamenlijke parkmanagementorganisaties in Drenthe, waaronder uw eigen VPB,  VNO-NCW Noord, MKB Noord, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Drentse Energie Organisatie en Bouwend Nederland Noord nemen met dit project het initiatief om in 2015 de Drentse midden- en klein bedrijven daadwerkelijk te helpen met energiebesparing. De samenwerkende organisaties vinden het namelijk belangrijk dat bedrijven bewust omgaan met hun energiehuishouding. Bij ongeveer 80% van de Nederlandse bedrijven valt namelijk nog veel te winnen wat betreft energiebesparing en duurzame opwekking. Dit project gaat inzicht geven over hoe we bewuster kunnen omgaan met het energiegebruik binnen de bedrijfsvoering. Dit is goed voor het klimaat, voorkomt vervuiling en bespaart kostbare grondstoffen. Bovendien kunt u hiermee uw energiekosten significant verlagen. 

De VPB biedt 20 bedrijven de mogelijkheid om geheel kosteloos u te begeleiden naar een energie efficiënte bedrijfsvoering. Het doel van de VPB is het reduceren van het energiegebruik van de ondernemers. Het energiebesparingsadvies, de QuickScan, die de VPB hierbij aan de ondernemer uitbrengen is het middel om dit te bereiken.  

Na het uitbrengen van het adviesrapport ondersteunt de VPB de ondernemer gedurende één jaar met de implementatie van de maatregelen. De VPB heeft Klimaatroute als onafhankelijke partij naar voren geschoven, zij zullen namens de VPB de scans gaan uitvoeren. Klimaatroute is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers naar een energie efficiënte bedrijfsvoering. Hun zeer ruime ervaring met adviesprojecten binnen het MKB heeft hun geleerd dat deze dienst perfect aansluit bij de wensen van MKB-ondernemers. Zo hebben ze met een team van 15 mensen sinds 2011 ruim 6.000 ondernemingen in Nederland mogen adviseren en begeleiden. Hierbij fungeren zij als onafhankelijk adviseur en helpen ze de ondernemer onder meer met subsidies en offerte-aanvragen. 

De VPB verwacht binnen het project veel ondernemers te helpen om hun energiekosten te verlagen, mede omdat veel energie efficiëntie maatregelen een korte terugverdientijd hebben. Hierbij kan gedacht worden aan LED verlichting, regeltechniek en isolatiemaatregelen. Ervaring leert dat een ondernemer gemiddeld 30% op zijn energiekosten kan besparen door een investering die binnen 3 jaar terug te verdienen is!  

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Herman G. Idema, h.idema@vpb-emmen.nl of 06 20 34 66 56

Even voorstellen; VPB-lid Botter Verspaantechniek

Sinds december 2015 is Botter Verspaantechniek lid van de VPB. Door middel van bijgaande folder stellen zij zich graag aan u voor. Klik hier voor deze folder

 

Column Gemeente Emmen Schulddienstverlening

De aanmelding bij team Schulddienstverlening

 

Allereerst wil ik u hierbij (volgens mij mag het officieel niet meer, maar vooruit) een gelukkig nieuwjaar wensen en alle goeds voor 2016.

Deze keer zal ik u vertellen over de aanmelding bij team Schulddienstverlening. De aanmeldingen verlopen via het Budget Advies Centrum. Hier heb ik u in een eerdere column over verteld.

De aanmelding kan worden gedaan door de persoon, die (dreigende) financiële problemen heeft, zelf of in overleg met diegene, door iemand uit zijn of haar omgeving. In het laatste geval wordt daarna door het Budget Advies Centrum contact opgenomen met de persoon zelf. Lees meer..>

Zilveren Kruis Achmea - Met SamenOud goud in handen!

SamenOud is een veelbelovend initiatief voor thuiswonende ouderen in Zuidoost Drenthe. Zilveren Kruis is betrokken als zorgverzekeraar. Staatsecretaris Van Rijn kwam maandag op bezoek om het initiatief met eigen ogen te zien. 

Zorginkoper Rutger de Vries vertelt: ‘Kenmerkend voor SamenOud is dat de zorg en begeleiding voor ouderen zo dicht mogelijk bij hen georganiseerd wordt. Inhoudelijk staat Zilveren Kruis achter initiatieven waarin ketensamenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en welzijnsgroepen wordt gestimuleerd. In dit initiatief werken ze goed samen om 1400 ouderen te begeleiden. Dat doen zij in zogenaamde Ouderenzorg teams.’ 

SamenOud heeft duidelijk positieve effecten voor ouderen

Onderzoek na twaalf maanden toont aan dat SamenOud doelmatige zorg realiseert: meer kwaliteit van zorg voor dezelfde kosten. Ouderen ervaren meer welbevinden en hebben het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Ook het effect van SamenOud op het zorggebruik en de kosten werden onderzocht. De verwachting was dat SamenOud kosten zou besparen. Dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk is een jaar daarvoor te kort. In komende twee jaar zal Zilveren Kruis samen met de aanbieders in de regio dit initiatief nauwlettend volgen om meer zicht te krijgen op de kosteneffectiviteit. 

Het geld komt uit (te) veel verschillende potjes

Om een goed beeld te krijgen hoe SamenOud in de praktijk werkt, ging staatssecretaris Van Rijn in gesprek met diverse ouderen en zorgprofessionals. Het gevoel overheerst dat ze iets moois aan het doen zijn. ‘Toch is de financiering ervan niet zo makkelijk,’ weet zorginkoper Leonore de Bakker. ‘De huisarts en de wijkverpleegkundige worden betaald via de Zorgverzekeringswet, de ouderenadviseur via de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Specialist Ouderengeneeskunde via de Wet langdurige zorg.’ Voor Zilveren Kruis is het belangrijk dat de benodigde financiering voortkomt uit de reguliere bekostigingsstructuur. Betrokken financiers blijven in onze optiek gescheiden, maar werken als partners samen. 

De regio wil samen met Van Rijn op zoek naar een oplossing. Leonore: ‘Hij kijkt met belangstelling naar het initiatief, maar benadrukte ook dat de regio zelf aan zet is. Als je zelf invloed wilt hebben, moet je niet afwachten wat de politiek of zorgverzekeraars besluiten. Als voorbeeld noemde Van Rijn onze pilot wijkverpleging. De zorgverleners waren daar vooraf enthousiast over, maar deinzen nu volgens hem onterecht terug voor de consequenties.’ 

Van elkaar leren om het beste te bieden aan de klant

Rutger: ‘We zien in Nederland steeds meer regionale initiatieven ontstaan die gericht zijn op ketensamenwerking. Het is voor ons allen een leerervaring. Ik zie voor Zilveren Kruis een duidelijke rol om partijen met elkaar in contact te brengen en succesvolle projecten te verbinden. Dit alles om het totale ‘zorgpad’ voor onze klanten zo goed en makkelijk mogelijk te maken.’ 

Voor meer informatie; Jan Blokzijl, jan.blokzijl@achmea.nl 

Nieuw woonconcept XOOON op de Meubelboulevard Emmen

XOOON staat voor uniek,  trendy, opvallend en verrassend betaalbare designmeubelen. Het is een totaalconcept voor de woonkamer. XOOON speelt in op de nieuwste lifestyle trends en vertaalt deze naar een eigenzinnige meubellijn.

Alle producten van XOOON worden in eigen huis ontworpen. Een jong en creatief ontwerpteam laat zich wereldwijd inspireren en vertaalt haar ideeën naar eigentijds en betaalbaar design. Zo weet je zeker dat je met XOOON een bijzonder en uniek meubel in huis haalt.

De XOOON collectie wordt gekenmerkt door het gebruik van pure houtsoorten, MDF gelakte materialen, RVS gecombineerd met duurzame stoffen en kwaliteitsleder. Het gebruik van nieuwste kleuren en vormen staan centraal. Hiermee richten wij ons in brede zin op de moderne, modebewuste klant die weet wat ze wil.

XOOON staat niet alleen voor betaalbaar design, maar garandeert ook een duurzame kwaliteit. Dat geldt voor zowel het ontwerp, de samenstelling als de levensduur van onze producten wij geheel in eigen hand. Daarnaast hecht XOOON grote waarde aan het milieu en doet er dan ook veel aan om de collecties zo verantwoordelijk mogelijk te produceren.

XOOON biedt naast een volledige exclusieve collectie meubelen (meubelprogramma’s, zitmeubelen, stoelen en fauteuils) ook een groot assortiment aan bijpassende verlichting en decoratie aan.

Inmiddels heeft XOOON al meer dan 100 winkels in heel Europa.

Nieuwsgierig ? Kom de XOOON collectie bekijken in onze showroom. Je bent van harte welkom voor een uitgebreide kennismaking!

See you XOOON ! 

Xooon Emmen                                               tel. 0591-55 48 53
Cornelis Houtmanstraat 45                           www.xooon-emmen.nl
7825 VH   EMMEN

 

     

                        De XOOON wooncollectie staat voorjong, betaalbaar design

Samenwerkenloont

Onderling zakendoen

Op onze bedrijventerreinen zitten schitterende bedrijven die wellicht veel voor u kunnen betekenen zonder dat u het weet. Doet u nu zaken met bedrijven in de Randstad of in het buitenland? Kijk eens in de regio of u hetzelfde product hier kunt krijgen. Meer willen weten over de mogelijkheden in de regio? U kunt contact opnemen met Herman G. Idema h.idema@vpb-emmen.nl of tel. 06- 20 34 66 56

WerkgeversServicepunt Drenthe

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2016

Op het gebied van wet- en regelgeving is het een en ander veranderd: 

Wet flexibel werken

De overheid wil het flexibel werken bevorderen. Met de nieuwe wet krijgen werknemers meer mogelijkheden om zelf de werkplek te kizen evenals de uren waarin wordt gewerkt. De wet geldt alleen voor werkgevers met meer dan 10 medewerkers Lees meer ... >

 

Nieuwe leden!

Als nieuwe leden mogen wij begroeten: 

Handelsbanken
Westerbracht 12
7821 CH  EMMEN

Tel. 0591 - 56 20 00
E-mailadres emmen@handelsbanken.nl
Website www.handelsbanken.nl 

 

 

I Beheer
Hoenderkamp 20
7812 VZ  EMMEN

Tel. 088- 01 10 550
E-mailadres jvdveer@i-beheer.nl 
Website www.i-beheer.nl 

 

 

 

Wij heten hen van harte welkom bij de VPB en hopen op een prettige samenwerking!

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454