Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 8, Editie 2

Beste lezers,

Ook deze keer in de VPB Nieuwsbrief aandacht voor onze leden. Diverse VPB-leden delen graag met u waar zij zich mee bezig houden. Onze vaste rubriek  'Hoe haalt ù meer, voordeel, uit de VPB?' komt aan bod en er is aandacht voor de verdubbeling van de N34 en voor de netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden door de VPB. Ook deze gaan weer van start. De uitnodiging voor het Ondernemersevenement Emmen op 9 maart bij de Sligro is klaar en vindt u in deze nieuwsbrief. Tevens stellen we een nieuw lid aan u voor.

 

8 februari Broodje Bahco bij Brands Bouwgroep

Het eerste Broodje Bahco in 2016 wordt gehouden bij Brands Bouwgroep aan de Nautilusstraat 7 in Emmen op maandag 8 februari a.s. Als thema is gekozen: “Onderling zakendoen in de regio” Waarom zou u uw producten en diensten ver weg halen, als het ook mogelijk is om dicht bij huis zaken te doen? Het Broodje Bahco begint zoals gebruikelijk om 12.00 uur en zal tot ongeveer 13.30 uur duren. Het volledige programma is te vinden op onze website www.vpb-emmen.nl/activiteiten U kunt zich opgeven via office@vpb-emmen.nl 


 

 

Het volgende Broodje Bahco vindt plaats bij Multicopy Emmen aan de Hoenderkamp 16 in Emmen op dinsdag 8 maart a.s. Het thema is dan 'Versterk uw herkenbare identiteit, zo wordt uw bedrijf nog herkenbaarder'. Ook bij dit Broodje bent u natuurlijk welkom om aan te schuiven. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij office@vpb-emmen.nl 

 

17 februari Uitnodiging Growing Workplace Workshop

Workshop "Invloed uitoefenen op gedrag van anderen / elkaar aanspreken"

Stel je voor:
Je zit lekker te werken (bij Growing Workplace) maar je kunt je niet concentreren doordat een collega (ondernemer) naast je luidruchtig zit te bellen, met een vriend, over de stapavond van het weekend ervoor.

Je bent in gesprek met iemand omdat je je verhaal kwijt wil maar de ander onderbreekt je steeds en begint over zijn eigen sores, waardoor jij je niet gehoord voelt.

Je hebt een deadline voor een project vandaag maar je collega’s maken zich niet zo druk over de deadline en bespreken uitvoerig hun privé situatie. Resultaat: De deadline komt onder druk te staan/wordt niet gehaald. Dat levert ook nog een boze klant op!

Je hebt een afspraak met een relatie die te laat komt waardoor jou agenda onder druk komt te staan. Dit is nu al de 2de keer dat dit gebeurd bij hem!

Zomaar wat situaties die in de praktijk voorkomen. Het irriteert je behoorlijk dus je wilt de ander daarop aanspreken. Maar hoe pak je dat aan zonder dat de ander zich aangevallen voelt?

Wil je dit leren Geef je dan op voor de workshop “Invloed uitoefenen op gedrag van anderen”
Tijdens de workshop leer je het gedrag of de gebeurtenis concreet te benoemen, wat het met je doet/welk effect dat op jou heeft en te benoemen hoe je het wel graag wilt zien.
De workshop duurt van 19.30 tot 21.30. Leden kunnen gratis deelnemen. Niet leden betalen EUR 10,--

De workshop wordt gegeven door Johan van Tiel, van Kwalipro.
 

Aanmelden kan via info@growingworkplace.nl 

 

23 februari Uitnodiging GreenDrinks @ Forbo-Novilon B.V.

Bijgaand de aankondiging voor de GreenDrinks op dinsdag 23 februari van 16:45-19:00 uur, georganiseerd door en bij Forbo Novilon, De Holwert 12, Coevorden.

Het is een 2e GreenDrinks bij dit mooie en duurzame bedrijf en die was “nodig”, omdat het aantal aanmeldingen voor de sessie in 2015 (tegelijk met de 3e-Kamer-Bijeenkomst) groter was dan het maximaal aantal beschikbare plaatsen.  Lees meer ... >

9 maart Ondernemersevenement Emmen 'Modern Noaberschap'

De Emmense Ondernemersbeurs heeft een nieuwe naam. Vanaf deze 9e editie noemen we het Ondernemersevenement Emmen. Zoals gebruikelijk hebben we een thema. Deze editie is dit 'Modern Noaberschap, het nieuwe netwerken'. De werkgroep is samen met de studenten van het AD International Hospitality Management (Stenden) druk bezig met de voorbereidingen. De studenten hebben net als vorig jaar lekkere gerechtjes voor u en we houden een interactief netwerkspel. Neemt u daarvoor voldoende visitekaartjes mee! Verder is het aan u zelf met wie u netwerkt. We hopen vanzelfsprekend op een mooi netwerkfeestje bij de Sligro en hopen u allen weer te mogen verwelkomen. De uitnodiging valt volgende week bij u in de bus, maar u kunt zich nu al opgeven via office@vpb-emmen.nl 

 

Klik hier voor de uitnodiging van dit Ondernemersevenement!

 

                   

                                                                     

Hoe haalt รน, meer, voordeel uit de VPB? (1)

Aanbieding van onze contractpartner City Outdoor Signs!!!

Beste ondernemer, 

Reeds 10 jaar verzorgen wij als bedrijf de bewegwijzering bij u op het bedrijventerrein in samenwerking met de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB)! Kiest u ook voor service naar uw bezoekers? Kijk dan snel naar onze aanbiedingen en profiteer! Lees meer ... >

 

Keurmerk Veilig ondernemen > bericht van de politie!

Strafbaar feit? Maak er een melding van of doe aangifte! 

Aangifte doen van een strafbaar feit bij de politie kan op de volgende manieren:

* Via het internet. Dit kan via de internet site van de politie: www.politie.nl.

* Op het politiebureau. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. Dit is omdat er op het bureau    iemand ingeroosterd is voor het opnemen van deze aangiftes.

* Ter plaatse na aanleiding van een melding van een incident.

Wanneer u aangifte doet van een strafbaar feit doet u feitelijk een verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging van de dader(s) over te gaan.

Iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit heeft het recht daar aangifte van te doen, of u daar zelf nu het slachtoffer van was of niet. Opsporingsbeambten zijn verplicht de aangifte van een strafbaar feit op te nemen.

 

Doet u liever een melding?Dit kan op de volgende manieren:

* 112 bij spoed / noodgevallen

* 0900-8844 bij minder urgente gevallen

* Door de bellen of te mailen met uw wijkagent

* Via de lijn Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

 

Bij het doen van een melding wordt de gegeven informatie vastgelegd in een rapportage. Aan de hand van deze melding kan bekeken worden welke stappen er genomen moeten worden. Het is dus voor de politie van belang dat informatie zoveel mogelijk gemeld / gedeeld wordt zodat zij een goed beeld kunnen krijgen van wat en waar iets gaande is. Op deze manier kan de capaciteit van de politie op een efficiënte wijze ingezet worden.

Hoe haalt รน, meer, voordeel uit de VPB? (2)

Beste Emmense ondernemers, 

Mijn naam is Danny van Houten, werkzaam bij PM Energie. Sinds een tijdje ben ik uw nieuwe contactpersoon voor alle energiezaken binnen uw VPB!

De VPB heeft ervoor gekozen om  de collectieve energie-inkoop te laten verzorgen door PM Energie, net als bijna 60 andere ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties. 

Zoals u wellicht weet kunt u veel besparen op uw energiekosten, door samen met uw collega-ondernemers van VPB Emmen collectief energie in te kopen. Voor de meeste ondernemers loopt de besparing al snel op tot zo’n 20 tot 30% op het leveringstarief.

Naast het verlagen van de energiekosten vind ik het heel belangrijk dat we ondernemers kunnen ontzorgen op energievlak. Dit houdt in dat u met alle vragen omtrent energie bij mij terecht kunt! 

Heeft u vragen over energie, of wilt u besparen op uw energiekosten? Neem dan contact met mij op via mail: d.vanhouten@pmenergie.nl of door te bellen naar 085 – 2100 578

 


   
Danny van Houten 

Exportcarrousel Drenthe: winnende plan voor VPB-lid Spiro

EMMEN – Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe sloot woensdag 27 januari jl. de tweede Drentse Exportcarrousel af in de Ondernemersfabriek Emmen. Negen bedrijven ontwikkelden samen met internationale studenten en docenten van de Stenden Hogeschool exportplannen, versterkten hun exportnetwerk in Drenthe en realiseerden nieuwe omzet bij ondernemers. De prijs voor het beste exportplan is voor de studenten, die gelinkt zijn aan het Emmer bedrijf Spiro.

Zij schreven een uitbreidings- en marketingcommunicatieplan toegespitst op Duitsland, voor het in 1964 opgerichte bedrijf in de metaalsector. Daarin krijgt Spiro adviezen over kansrijke afzetmarkten in het buitenland en tips om producten succesvol te vermarkten en eventuele barrières te vermijden.

Nieuwe afzetmarkten

Deelnemers aan een Exportcarrousel gaan een half jaar aan de slag met een exportplan om nieuwe afzetmarkten te betreden. Daarbij krijgen zij hulp van veertig studenten en enige docenten van de noordelijke hogescholen. Adviseurs van de Kamer van Koophandel en internationaal gezien succesvolle ondernemers stellen hun kennis en netwerken in dat opzicht beschikbaar.

Spiro B.V.

De afdeling van Spiro waar dit exportplan van toepassing is houdt zich bezig met het ontwerpen en bouwen van opslag- en doseersystemen voor stortgoederen. Zoals bijvoorbeeld; ontvangstbunkers voor huishoudafval, invoersystemen voor biomassaverwerking etc. Terwijl er over de hele wereld reeds installaties van Spiro staan, kreeg men in Duitsland niet echt voet aan de grond. Met het input van het exportplan is er een structurele marktbenadering te realiseren.

 

Samenwerking in de regio is goed voor de regionale economie

Voor een vraagstuk van een bedrijf uit het Westen van het land heeft een bedrijf uit Emmen, VPB-lid Henisol,de beste oplossing bedacht. Samen met een transportbedrijf uit de regio en een regionaal museum heeft het bedrijf dit project uitgevoerd en daarmee weer laten zien dat samenwerking in de regio goed is voor de regionale economie. Lees hier hoe dit werd gerealiseerd

VPB-lid Lampe Therapie

Bouwvakker in de watten gelegd als topsporter

Bouwvakkers die als topsporters worden behandeld. Fysiotherapiepraktijk Lampe Therapie brengt dat in praktijk. De werknemers van Koenen Bouw Emmen zijn in de ban.

 

Lees hier het artikel in het Dagblad van het Noorden

Succesvolle inloopbijeenkomst verdubbeling N34

De provincie Drenthe heeft op 25 januari in Dalen en 27 januari in Erm een inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld om een breed publiek te informeren over de plannen om de N34 te verdubbelen op het traject van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute). Het tussenliggende deel bij Erm is eerder al verdubbeld. De inloopbijeenkomsten werden goed bezocht door vele belangstellenden.

Gedeputeerde Henk Brink: “De provincie wil deze delen van de N34 verdubbelen, omdat het de doorstroming verbetert, bijdraagt aan het versterken van de regionale economie en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid bevordert. Voordat er een definitief ontwerp ligt, gaan wij graag met de omgeving in gesprek om te horen wat u van de eerste schetsplannen vindt.” Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Grondeigenaren, overlegpartners (plaatselijke belangen) en de direct omwonenden zijn reeds betrokken bij de plannen.

Tijdens de inloopbijeenkomsten konden belangstellenden kennisnemen van de eerste schetsen van beide tracés, het uitgevoerde verkeersonderzoek, de eerste geluidsberekeningen en het tijdspad. Medewerkers van de provincie en de gemeenten waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Uitgangspunt is dat de huidige N34 blijft liggen en dat er, afhankelijk van de situatie, wordt verbreed aan de oostelijke of westelijke zijde. Zoals het nu lijkt is de gehele verbreding in 2019 klaar.

Meer informatie over de trajecten de verdubbeld gaan worden is op de website van de Provincie Drenthe terug te vinden; www.provincie.drenthe.nl/N34

Schetsen van de verdubbeling

 

Waarschuwing telefoonterreur!!

Via een lid van de VPB hoorden wij dat ondernemers lastig gevallen worden via de telefoon. Het getoonde telefoonnummer ziet eruit als een lokaal nummer, maar als men terugbelt bestaat het niet. Indien men wel op tijd opneemt spreken ze je aan in gebroken Engels. Ook bellen ze heel vaak op een dag. Het doel van de gesprekken is nog niet duidelijk geworden. 

Indien u ook bij diegene behoort die lastig wordt gevallen, kunt u hiervan een melding doen via de website van de politie. Bij deze melding moet u het telefoonnummer vermelden. 

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

 

PRO Emmen streeft naar de Gouden Schaal gezonde schoolkantine

VPB-lid PRO Emmen streeft naar de Gouden Schaal gezonde schoolkantine 2016! 

Wij hebben de nieuwe schaal voor de Gezonde schoolkantine 2016 ontvangen. Hij hangt al in de kantine. Eind februari komt de schoolkantinebrigade weer langs om te controleren of alles aan de hoogste eisen voldoet. Wij streven er bij de catering naar om de gouden schaal te bemachtigen dit jaar. Verder zijn we gevraagd eventueel voorlichting te geven aan de scholen die nog niet zo ver zijn.  
Lees meer ... >

Nieuwe leden!

Als nieuwe lid mogen wij begroeten:

 

Advocatenkantoor Veenstra
Ermerweg 88D
7812 BG  EMMEN

Tel. 0591 - 82 02 81
E-mail info@advocatenkantoorveenstra.nl
Website www.advocatenkantoorveenstra.nl 

 

Wij heten hen van harte welkom en hopen op een prettige samenwerking!

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454