Werk & Mantelzorg

Mantelzorg Infopunt 

Tijdens een informatieve bijeenkomst bij VPB Emmen is op 18 september 2019 de nieuwe website www.mantelzorginfopunt.nl gelanceerd. Deze online helpdesk biedt werkgevers tips en praktische instrumenten voor het succesvol combineren van werk en mantelzorg. De bijeenkomst was onderdeel van een internationale Partnermeeting in het kader van In For Care.

Bijna één op de vier werknemers combineert hun baan met zorgtaken thuis. Aandacht voor deze mantelzorgers op de werkvloer levert een ondernemer niet alleen financiële voordelen op door het voorkomen van ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Mantelzorg Infopunt biedt in vier overzichtelijke stappen een handreiking om tot een mantelzorgvriendelijk beleid te komen. In een mantelzorgvriendelijke organisatie is de combinatie van werk en mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de mogelijke verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast, en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen.

Er zijn meerdere manieren waarop een organisatie met het thema werk en mantelzorg kan omgaan. De website biedt daarom aanknopingspunten waarmee iedere organisatie aan de slag kan om aandacht aan dit thema te geven op een manier die past bij haar mensen en haar cultuur. In een samenleving waar het aantal werkende mantelzorgers gestaag toeneemt is een actief beleid op het combineren van werk en zorgtaken immers een onmisbaar onderdeel geworden van aantrekkelijk werkgeverschap.  

Mantelzorg Infopunt is mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit het Interreg Noordzee Regioprogramma voor het project In For Care. De website is samengesteld door VPB Emmen in samenwerking met projectpartners en associated partners Provincie Drenthe, Gemeente Assen, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Aa en Hunze, Naoberloket Noordenveld en het Universitair Medisch Centrum Groningen. 


Lancering website

foto Hansman Foto en Beeldwerk

In for Care

In For Care was een groot Interreg B-project waarin ideeën en ervaringen rond mantelzorg (informal care) uit een aantal Europese landen naast elkaar zijn gelegd. Leren van elkaar is daarbij steeds een belangrijk uitgangspunt geweest. Organisaties uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Schotland, België en Nederland deden mee aan In For Care. Namens Nederland was de VPB Emmen één van de organisaties die meededen met dit project.
Bekijk wie de Nederlandse deelnemers waren aan In For Care en waarom.  Klik hier

logo In For Care


Cursus ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’

Mantelzorgers hebben in feite twee banen: een betaalde en een onbetaalde baan. Dit brengt risico’s van overbelasting met zich mee en kan leiden tot ziekteverzuim. Ziekteverzuim kost een werkgever ca. € 300,- per dag per medewerker. Wanneer er tijdig adequate maatregelen worden genomen voor de werkende mantelzorgers kan een werkgever op deze kosten besparen. Maar het levert meer op dan alleen kostenbesparing: het draagt tevens bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

In het stimuleringstraject ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’ staan zowel de kennis als de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen die een werkgever kan nemen centraal. Daarom zijn we in januari 2019 gestart met een cursus waarbij de deelnemers vraagstukken en oplossingen op het gebied van werkende mantelzorgers met elkaar bespreken en toepassen. De interventies zijn geëvalueerd om zo inzicht te krijgen in de te nemen maatregelen ter voorkoming van ziekteverzuim. 

Geïnteresseerd in deelname aan de cursus ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’?
Neem dan contact op met Arda van Dam, a.vandam@vpb-emmen.nl.

Lees meer over het belang van aandacht voor mantelzorg in het artikel op p. 4 t/m 6 van de nieuwste ‘Gezond in Drenthe’. Klik hier

M-Power platform

Als belangenbehartiger voor de (MKB-)ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen wil de VPB Emmen ondernemers graag ondersteunen bij vraagstukken over werk en mantelzorg. Daarnaast willen we werkende mantelzorgers bewust maken van hun positie en eigen kracht. 

Voor werkende mantelzorgers is binnen het project aandacht besteed aan het M-Power platform: een website waarop mantelzorgers met een online zelfscan kunnen onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte ze hebben (www.mantelzorgpower.nl). 

 

Contactpunt Mantelzorg Emmen

Binnen de gemeente Emmen is er voor ieder gebiedsdeel een Contactpunt Mantelzorg actief. Contactpunt Mantelzorg geeft elk kwartaal een blad uit voor mantelzorgers: Mantelzorg Actueel. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorgemmen.nl


De Gouden Tip van een mantelzorger voor werkgevers

Wat is wijsheid wanneer je als werkgever een mantelzorger in dienst hebt? Marjo Brouns schrijft vanuit haar ervaringen als leidinggevende en als mantelzorger, en geeft de gouden tip in deze blog: 'Begrip wordt met begrip beloond'.

NRC verzamelde verhalen van mensen die voor hun ouders of partner zorgen: "hun eigen leven zijn ze kwijt". Lees het artikel over mantelzorg in Nederland (NRC, 22 mei 2019). Klik hier