Werk & Mantelzorg

Op dit moment is ca. 20% van de werkenden mantelzorger, en de verwachting is dat dit percentage de komende jaren gaat stijgen naar 25%. Mantelzorgers hebben in feite twee banen: een betaalde en een onbetaalde baan. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de werknemer maar ook voor de werkgever. Hoe kom en blijf je in gesprek met de werkende mantelzorger, en hoe zorg je ervoor dat je deze werknemer in een gezonde balans tussen werk en privé aan het werk houdt? Als belangenbehartiger voor de (MKB-)ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen wil de VPB  ondernemers graag ondersteunen bij vraagstukken over werk en mantelzorg. Daarnaast willen we werkende mantelzorgers bewust maken van hun positie en eigen kracht. 

Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap

De VPB heeft het initiatief van de gemeente Emmen overgenomen om mantelzorg op de kaart te zetten en te houden. Hiervoor werken we samen met Sedna Welzijnsorganisatie, Univé, Zilveren Kruis Achmea en De Jong en Veer. Meerdere bedrijven in Emmen hebben inmiddels het certificaat ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ behaald.

M-Power platform
Voor werkende mantelzorgers is binnen het internationale project ‘In For Care’ aandacht besteed aan het M-Power platform: een website waarop mantelzorgers met een online zelfscan kunnen onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte ze hebben. Zie www.mantelzorgpower.nl.

MKB Helpdesk
Voor ondernemers werkt de VPB Emmen binnen ‘In For Care’ aan een online MKB Helpdesk die vragen kan beantwoorden over werk en mantelzorg en over duurzame inzetbaarheid. Deze website zal in de loop van 2019 klaar zijn.


Contactpunt Mantelzorg Emmen
Binnen de gemeente Emmen is er voor ieder gebiedsdeel een Contactpunt Mantelzorg actief. Contactpunt Mantelzorg geeft elk kwartaal een blad uit voor mantelzorgers: Mantelzorg Actueel. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorgemmen.nl.


De Gouden Tip van een mantelzorger voor werkgevers
Wat is wijsheid wanneer je als werkgever een mantelzorger in dienst hebt? Marjo Brouns schrijft vanuit haar ervaringen als leidinggevende en als mantelzorger, en geeft de gouden tip in deze blog ‘Begrip wordt met begrip beloond’.
[ link naar https://marjobrouns.wordpress.com/2014/05/17/begrip-wordt-met-begrip-beloond/ ]