In For Care

In For Care is een groot Interreg B-project waarin ideeën en ervaringen rond mantelzorg uit een aantal Europese landen naast elkaar worden gelegd. Leren van elkaar is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Organisaties uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Schotland, België en Nederland doen aan In For Care mee. Namens Nederland is de VPB één van de organisaties die meedoet met dit project. Onderstaand leggen wij uit op welke manier:

MKB Helpdesk en online platform

VPB Emmen behartigt de belangen van de (MKB-)ondernemers die gevestigd zijn op één van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen. De VPB Emmen wil graag een MKB-helpdesk oprichten voor haar leden. Deze helpdesk kan hen ondersteunen bij vraagstukken over werk en mantelzorg, en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wil de VPB Emmen werkende mantelzorgers bewust maken van hun positie en eigen kracht door aandacht te schenken aan het M-Power platform. Hierop kunnen mantelzorgers met een online zelfscan onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte ze hebben. VPB Emmen zet zich ervoor in om de genoemde activiteiten ook bij alle parkmanagementorganisaties in Drenthe uit te rollen.

Doel/vraagstelling
VPB wil graag een MKB helpdesk opzetten voor haar leden (ondernemers). Het doel is drieledig:

* MKB Helpdesk; het op een heldere manier communiceren en ondersteunen van MKB ondernemers, juist die ondernemers die geen eigen HR afdeling hebben, wegwijs maken in de ondersteuningsmogelijkheden voor werkgevers. Dit specifiek op het gebied van werk en mantelzorg en duurzame inzetbaarheid in de meest brede zin van het woord.

* M-Power tool; werknemers, met name werkende mantelzorgers, bewust maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheden, al dan niet gekoppeld aan keuze ziektekosten verzekeraars.

* Wet- en regelgeving; duidelijk krijgen welke invloed wet- en regelgeving heeft op MKB ondernemingen.

we krijgen hierbij hulp van studenten. Zij zullen zich vooral richten op het in kaart brengen van de wet- en regelgeving in de mantelzorg. Het doel is helder te krijgen welke invloed de huidige wet- en regelgeving heeft op ondernemerschap en het aannemen van medewerkers met mantelzorgtaken? Maar denk ook aan deelvragen op het gebied van het verzekeringsrecht zoals, welke rol hebben verzuimverzekeraars en ziektekostenverzekeraars hierin? In opdracht van de VPB zullen studenten door middel van een enquête en/of interviews informatie bij de ondernemers opvragen. 

 

Klik hier en lees alle informatie over het Project In For Care op blz. 93 t/m 96 in het magazine 'Gezond in Drenthe'