Lidmaatschap van de VPB

De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen, VPB, bestaat uit de bijdrage door de ondernemers. We kennen onze leden en zij vormen de richting waar we naar toe gaan.
Als VPB zijn we dé belangenbehartiger voor de ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen van de gemeente Emmen, daarnaast kunt u vele inkoopvoordelen behalen zoals;

  1. Afvalinzameling, op duurzame wijze tegen een scherp tarief
  2. Onderhoud van interne transportmiddelen
  3. Energie inkoop, zowel Gas als Elektra
  4. Telefonie,
  5. Zorgverzekeringen, voor zowel uzelf, als uw medewerkers.


Naast belangenbehartiging en collectieve inkoopcontracten biedt de VPB haar leden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit kan zijn tijdens onze maandelijkse lunchbijeenkomst Het Broodje Bahco, een HRM Netwerk, de Emmense Ondernemersbeurs of bij een bedrijfsbezoek.

Kortom wilt u na het zien van zoveel mogelijkheden zelf lid worden van de VPB, dat kan!  Wat zijn de kosten van een lidmaatschap? We kijken naar het aantal FTE werkzaam binnen uw onderneming in de gemeente Emmen. De contributies lopen van januari tot januari en genoemde bedragen zijn excl BTW;

Aantal FTE         Contributie
                            per jaar

0 - 5                    €  238,96

6 - 10                  €  357,41

11 - 25                €  476,89

26 - 100              €  714,82

> 101                  €  952,75

 

Bekijk het aanmeldformulier lidmaatschap VPB

Klik hier voor onze Statuten.

Klik hier voor de Beleidsnotitie VPB 2013/2018 Ondernemers aan zet

Bent u niet gevestigd op één van de bedrijventerreinen en u wilt toch lid worden? Kijk hier voor meer informatie. (beleidsnotitie toegankelijkheid)