Keurmerk Veilig ondernemen uitgereikt voor Barger-Oosterveld & BP Meerdijk

24-05-2013
Op woensdag 22 mei jl. is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerrein Barger-Oosterveld en Business Park Meerdijk uitgereikt door burgemeester de heer Bijl aan de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen, de Politie, Brandweer en uitvoerende ambtenaren van de gemeente zelf.
 
Onder het toeziend oog werd er eerst een convenant getekend tussen de ondernemers, de politie en gemeente. Met dit convenant wordt de samenwerking bekrachtigd om met elkaar zorg te dragen voor een Duurzaam Veilig bedrijventerrein.
 
Door de samenwerking tussen brandweer, gemeente, politie en ondernemers wordt het ondernemersklimaat veiliger. Zo is er extra aandacht voor hotspots qua criminaliteit, wordt er gekeken naar de veiligheid van het openbaar gebied en voor de ondernemers die lid zijn van de VPB is er nog een extra voordeel aan het keurmerk, zij kunnen via hun brandverzekering een korting van 10% op hun premie ontvangen.
 
Waarom de VPB?
De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) is de belangenbehartiger voor ondernemers gevestigd op één van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen. Door de professionele organisatie die de VPB is zijn ze 5 dagen per week bereikbaar voor allerhande vragen. De samenwerking met de gemeente kritisch positief en de VPB heeft op meerdere niveaus regelmatig contact met de medewerkers van de gemeente. In de afgelopen jaren heeft de VPB aangetoond van belang te zijn voor de ondernemers, door in te spreken, namens de ondernemers, bij het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, voor de derde keer op rij glansrijk KVO-B gecertificeerd te zijn voor bedrijventerrein Bargermeer en de mijlpaal van dit jaar tot nu toe, de glansrijke certificering van KVO-B voor de bedrijventerreinen Barger Oosterveld en Business Park Meerdijk. Met dit laatst genoemde keurmerk laat de VPB ook haar meerwaarde zien voor de kleinere terreinen van de gemeente.


Van li naar re: Het ondertekenen van het convenant door mevr. C van Huizen (VPB), dhr. J. van der Niet (politie) en Burgemeester C. Bijl.     

  
      

Van li naar re: Burgemeester C. Bijl, dhr. J. van der Niet (politie), dhr. G.J. Wilms en dhr. A. Geertsema (gemeente Emmen), dhr. J. Rozeboom (brandweer en mevr. C. van Huizen (VPB)
  

Terug naar het nieuwsoverzicht