VPB en Buurtsupport starten op Bargermeer 1 Bedrijventerreinteam

30-10-2014
De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en de Stichting Buurtsupport starten met een bedrijventerreinteam. Het Buurtsupport VPB-team is een werkervaringsproject waar mensen met een afstand tot werk ervaring kunnen opdoen rondom en binnen bedrijven in Emmen. Het team start met werken op bedrijventerrein Bargermeer 1.

VPB
De VPB werkt aan de ruimtelijke en economische verbetering van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen. Daarnaast bevordert de VPB het onderling zakendoen door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden.De VPB heeft geconstateerd dat het zwerfvuil op Bargermeer 1 veel irritatie en onvrede oproept bij ondernemers. De aanpak hiervan is de eerste prioriteit van het Buurtsupport VPB-team.

Buurtsupport
Stichting Buurtsupport werkt aan de leefbaarheid van de wijken en dorpen van Emmen. Dit werk is een middel om mensen met een afstand tot werk nieuwe kansen te bieden op werk of in ieder geval een zinvolle bijdrage aan de samenleving te geven. De samenwerking met de VPB biedt voor Buurtsupport nieuwe kansen. De dienstverlening wordt uitgebreid van wijken en dorpen naar bedrijventerreinen. Medewerkers van Buurtsupport werken daardoor dichterbij de bedrijven waar ze hopelijk later aan het werk kunnen. Het Buurtsupport VPB-team kan in algemene zin ingezet worden voor alle handmatige werkzaamheden waarvoor fysieke inzet nodig is, benodigde gereedschappen eenvoudig te bedienen zijn en geen opleiding noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opruimwerk, groenonderhoud, eenvoudig onderhoud aan panden, verhuizingen en koerierswerk.

Perspectief
Het Buurtsupport VPB-team start met zwerfvuil, maar wil ook graag snel doorschakelen naar andere activiteiten. Bedrijven zullen worden benaderd voor extra werkzaamheden in en rond hun bedrijfsvestigingen. VPB en Buurtsupport anticiperen hiermee op de nieuwe ontwikkelingen rond de Participatiewet. Hiermee ontstaan meer mogelijkheden om mensen met een afstand tot werk op een respectvolle manier binnen bedrijven aan het werk te helpen. De begeleidingstructuur van Buurtsupport wordt ingezet om de extra begeleiding over te nemen van ondernemers.

Start
Het Buurtsupport VPB-team start 1 november 2014 met werken. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan hesjes en de auto met de logo’s van beide partijen.
-------------------
Voor meer informatie over het over het Buurtsupport VPB-team kunt u contact opnemen met
Joop Einhaus, directeur Buurtsupport, M (06) 29 55 20 02, E j.einhaus@buurtsupport.nl
Herman G. Idema, directeur VPB, M (06) 20 34 66 56, E. h.idema@vpb-emmen.nl
 
                                        

Terug naar het nieuwsoverzicht