Nieuwsbrief VPB Emmen Jaargang 6, Editie 14

Beste ondernemers,

De meeste vakanties zijn voorbij en bijna alle scholen gaan deze week weer van start. Buiten lijkt het helaas of de zomer ook voorbij is. Wij als team van de VPB hebben u na een korte zomerstop van de nieuwsbrief genoeg te melden van en voor ondernemers. Er staan weer verschillende evenementen op onze activiteitenkalender ( www.vpb-emmen.nl/activiteiten ) We houden u zoals gebruikelijk hiervan graag op de hoogte.
 

Innovatie komt uit Emmen

Project Hebi Hebi

Project Hebi Hebi? Ja u leest het goed! In onze laatste nieuwsbrief voor de zomer hebben we hierover reeds een vooraankondiging geplaatst.  We zijn op zoek naar verschillende ondernemers, met verschillende disciplines die een spel willen gaan ontwikkelen. Hebi Hebi is een spel voor ouderen om hun motoriek en spierkracht op peil te houden. Het doel van deze serious games is om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. 
Het gehele product zal nog moeten worden ontwikkeld, hiervoor is men opzoek naar Emmer ondernemers die goed zijn in;
 
* megatronica
* kunststof verwerking
* creatief denken gekoppeld aan vormgeving
* ergonomie
 
Op 27 augustus van 16.45 uur - 20.30 uur (bijeenkomst is inclusief eten en drinken) wordt er in Groningen een bijeenkomst gehouden waarbij meer informatie wordt verstrekt over het verloop van dit project. Het project is ontstaan vanuit I-Age, een Europees project waarbij onderzoek wordt gedaan naar welke mogelijkheden er zijn om ouderen te ondersteunen met de moderne en innovatieve technieken.
 
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Stuur een mail naar l.horstmann@vpb-emmen.nl  en u ontvangt een uitnodiging.

Uitnodiging bijeenkomst Vapro opleidingstraject

Voor genodigden wordt, vanuit het convenant tussen de gemeente Emmen en de VPB waarin is afgesproken om 300 jongeren aan een baan te helpen, een informatiebijeenkomst door ons georganiseerd. De gemeente Emmen heeft goed geluisterd naar de bedrijven binnen de VPB; de procesindustrie heeft behoefte aan nieuwe goed opgeleide mensen!
 
Voor de komende twee jaar geven wij kandidaten een opleiding voor VAPRO A of VAPRO B. Deze opleiding zal worden gegeven in een zogenaamde BBL -constructie. Om de ondernemer zoveel mogelijk te ontzorgen, zal de werkgeversrol worden ingevuld door de gemeente Emmen. De opleiding wordt verzorgd door VAPRO.NL in een samenwerking met het Drenthe College in Emmen. Als u als ondernemer een jongere een werkplek aanbiedt, krijgt u als inlenend bedrijf tegen een sterk gereduceerd tarief die jongere, voor de hele opleidingsperiode, in uw bedrijf.
 
De VPB organiseert samen met de gemeente Emmen, VAPRO.NL voor genodigden een bijeenkomst waar een toelichting wordt gegeven op het projectplan.

Datum     : dinsdag 2 september 2014
Tijd        :  16.00 tot 18.00 uur
Locatie   : VPB, Nautilusstraat 3, 2e etage

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Liesbeth Horstmann l.horstmann@vpb-emmen.nl  

                                    

Uitnodiging Vakdag Parkmanagement

Tijdens dé Vakdag op 4 september a.s. verzorgen deelnemers (o.a. parkmanagementorganisaties, toeleveranciers en adviseurs) presentaties en presenteren zich aan u op de beursvloer. Daarnaast worden er diverse workshops gegeven door parkmanagers uit den lande.
 
1. Optimale beveiliging bedrijvenparken! Door Gerard Fit.
2. Gebruik bestaand vastgoed! Door Dimitry Hensgens.
3. Parkmanagement levert energie! Door Boyd E. Bartels.
4. Duurzame inzetbaarheid van zittend personeel; werk en mantelzorg! Door Herman G.Idema.
5. Geven we parkmanagement de (openbare) ruimte? Door Mark van Mast

Nadere informatie over programma, locatie en opgave kunt u hier vinden!

Broodje Bahco bij Grando Keukens en Bad Emmen

Op maandag 8 september a.s. gaan we na de vakantie weer van start met de lunchbijeenkomst het "Broodje Bahco". We zijn dan te gast bij Grando Keukens en Bad aan de Cornelis Houtmanstraat 41 in Emmen. Er zal een actueel thema aan bod komen, nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk op onze website.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 12.00 uur. Er zijn nog stoelen vrij dus u bent van harte welkom om aan te schuiven. Bij interesse kunt u zich aanmelden via office@vpb-emmen.nl  Het complete programma is te vinden op www.vpb-emmen.nl/activiteiten 

         

Uitnodiging: Duurzaam Inzetbaarheid Personeel

Op donderdag 25 september a.s. organiseert de VPB in samenwerking met Univé Verzekeringen , Zilveren Kruis Achmea, Jong en Veer mantelzorg in bedrijf en Sedna | Tinten welzijnsgroep een inspirerende middag met als thema:  Duurzaam Inzetbaarheid Personeel. Hoe, wat én waarom?!  Locatie: Univé Verzekeringen, Weerdingerstraat 20, Emmen. Aanvang: 15.00 uur

Klik hier voor de uitnodiging 

U kunt zich opgeven via office@vpb-emmen.nl  

Open Bedrijvendag Emmen zaterdag 1 november 2014; Doe mee!!Op zaterdag 1 november a.s. vindt opnieuw de Open Bedrijven Dag plaats binnen alle gemeenten van de provincie Drenthe. Ook de Gemeente Emmen zal dit jaar wederom haar ondernemers vragen om hun deuren te openen op de verschillende bedrijventerreinen.
 
De gemeente heeft samen met de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB), Industriekring Schoonebeek (IKS), MKB Noord en de Ondernemerskring Emmen (OKE) hiervoor een werkgroep ingericht. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de opening van de dag, de werving van deelnemers, het promoten van de Open Dag onder een brede doelgroep aan bezoekers, de financiering en de afstemming met de provinciale coördinatie van Marketing Drenthe.
 
In 2013 mochten we ruim 80 ondernemers als deelnemers verwelkomen.
 
Aanmelden kan via de website www.openbedrijvendagemmen.nl
Als u graag wilt deelnemen aan de Open Bedrijven Dag Emmen kunt u zich aanmelden via de website www.openbedrijvendagemmen.nl   of www.obddrenthe.nl
 
Samen realiseren we graag opnieuw een succesvolle Open Bedrijven Dag Emmen!

27 bedrijven hebben zich reeds opgegeven voor deelname aan de Open Bedrijven Dag Emmen

Tevens willen we u melden dat op 11 september voor de deelnemers een netwerkborrel gepland staat op het Ondernemersplein Emmen Klik hier voor nadere informatie
 
 
Met vriendelijke groet,
Namens de organiserende partijen

                  


                             

Hoe haal ik meer, voordeel, uit de VPB?

Collectieve Energie

Via de collectieve inkoop van energie, georganiseerd door onze contractpartner PM Energie, kunnen leden van de VPB collectief gebruik maken van een zeer scherp tarief voor gas en elektriciteit. Om een geheel vrijblijvende besparingsberekening te ontvangen kunt u contact opnemen met Herman G. Idema h.idema@vpb-emmen.nl of PM Energie. Diverse leden gingen u al voor en besparen inmiddels 10 - 15% op hun gas- en elektriciteitsnota!
 
Informatie?
Tel: 085 - 2100 578
 

Masterclass Healthy Business

Voor ondernemers in Noord Nederland, die actief zijn op het gebied van healthy ageing start vanaf oktober 2014 het masterclasstraject 'Healthy Business'. Het gaat om twee masterclasses ínnovatief ondernemerschap'voor zowel start-ups als voor bedrijven die willen doorgroeien. Lees meer ... >

Onze Duitse buren zoeken scholieren

NORDHORN arbeidsbureau Agentur für Arbeit is in de grensstreek op zoek naar Nederlandse
leerlingen voor Duitse beroepsopleidingen. Er zijn honderden opleidingsplekken beschikbaar.
 
Duitse bedrijven in de grensstreek hebben de grootste moeite vacatures vervuld te krijgen, maar merken
ook steeds vaker dat er zich te weinig scholieren aanmelden voor een opleiding.  Lees meer ... >

Forse daling aantal jongeren met uitkering in Emmen e.o.

In de eerste 4 maanden van 2014 is het aantal jongeren met een WW-uitkering met 7.000 gedaald tot 31.000. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag hebben uitgebracht. Uit de cijfers blijkt ook dat MBO-gediplomeerden vaker een vervolgstudie kiezen in plaats van zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.
 
Het aantal uitkeringen aan jongeren daalde in alle regio’s. In de regio’s Drenthe en Friesland was de afname van het aantal lopende WW-uitkeringen met meer dan 30% relatief het grootst. In de regio Drenthe is het totaal aantal werkzoekende jongeren gedaald met 21%. De regio Emmen, Borger Odoorn laat een daling zien van 22%!!!. Echter , er zijn nog steeds ruim 900 jongeren die op zoek zijn naar een baan.
 
Doorstuderen
SBB constateert verder dat MBO-gediplomeerden in vergelijking met een jaar eerder minder vaak de arbeidsmarkt kozen. Van de gediplomeerden koos bijna 27 % opnieuw voor een opleiding in het MBO, bijna 1% meer dan een jaar eerder. 14% van de gediplomeerden koos in het schooljaar 2013-1014 voor een vervolgopleiding aan  het HBO: eveneens ruim 1% meer dan een jaar eerder. Daarmee kwamen in Nederland 1.700 gediplomeerden minder beschikbaar op de arbeidsmarkt dan de 108.200 van vorig jaar.
 
Actieplan Zet in op Talent
In de regio Emmen, Borger Odoorn zijn er verschillende initiatieven vanuit het actieplan ingezet. Er zijn 3 pijlers waar op wordt ingezet.
1. Scholing
2. Werk
3. Leren en Werken.
 
Vooral het vinden van een leer-werkbaan is voor de jongeren lastig. Hiervoor zijn Talentencheques ingezet zodat werkgevers naast de fiscale mogelijkheden ook nog een extra bedrag krijgt voor alle jongeren die hij een leerwerkbaan aanbiedt. Daarnaast zijn er activiteiten georganiseerd zoals een Banenbeurs op 9 mei jl tezamen met Study Store en gezamenlijk bedrijfsleven en de VPB. Een Last Minute Event, voor jongeren die nog geen schoolkeuze hebben gemaakt. Ook zijn er afspraken met Defensie om extra jongeren aan te nemen in een leer-werkbaan. Tevens heeft de VPB een pro-actieve rol op zich genomen daar waar het gaat om het ophalen van vacatures bij haar leden.
 
Techniek
Na de zomer wordt er tezamen met de  VPB ingezet op een project in de techniek, werken en leren voor procesoperator . Ook zijn er plannen voor een voorlichtingscarrousel techniek, zodat jongeren kunnen ervaren door o.a. bedrijfsbezoek welke mogelijkheden er zijn voor een toekomst in de techniek.

Voordelig investeren en energie besparen; win-win

Bedrijven kunnen één of meerdere voorstellen indienen voor de Energielijst en Milieulijst van 2015. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) past deze lijsten jaarlijks aan. 
 
Op de Energielijst staan zo’n 165 innovatieve en energievriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Lees meer ... >

Kent u RUD Drenthe?

Op 2 januari 2014 is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)Drenthe van start gegaan. Alle Drentse gemeenten en de provincie bundelen hun uitvoerende milieu- en bodemtaken in deze nieuwe organisatie te bereiken via telefoonnummer 0800-9102. De organisatie staat onder leiding van directeur Johan Vogelaar. Hij was al sinds februari 2013 kwartiermaker voor de RUD. In totaal gaan ca. 140 medewerkers werken voor de RUD Drenthe. De missie van de RUD Drenthe luidt: 'De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe.'  Lees meer ... >

Buitenlandse werknemers, kansen voor Noord-Nederland?

Connect International en International Welcome Center North bieden hulpCONNECT INTERNATIONAL ondersteunt en begeleidt al ruim 18 jaar de internationale gemeenschap in de drie noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland. CONNECT INTERNATIONAL kan ingeschakeld worden door bedrijven, organisaties en particulieren voor hulp bij de verhuizing naar Nederland en biedt persoonlijke begeleiding en praktische informatie over het leven, werken en studeren in Noord-Nederland. Ook organiseert zij allerlei evenementen om de international gemeenschap met elkaar in contact te brengen en helpt hen te integreren in de Noord-Nederlandse gemeenschap en cultuur. Lees meer ... >

Aanleiding
De aanwezigheid van internationale kenniswerkers is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse kenniseconomie. Het aantal buitenlandse kennismigranten bij bedrijven en wetenschappelijke onderzoekers in dit landsdeel zit al jaren in de lift. In vergelijking met andere landsdelen faciliteert Noord-Nederland deze doelgroep echter nog niet voldoende. Zo zijn we het enige landsdeel zonder expat faciliteit. Lees meer ... >

Zelf iets te melden?

Heeft u nu ook iets te melden over uw bedrijf of wilt u bijvoorbeeld ook de door u georganiseerde activiteit graag vermeld zien op onze website en/of in de nieuwsbrief, geeft u dit dan door aan ons via office@vpb-emmen.nl.  Dan zorgen wij dat dit in orde komt.

                                                     

kalender
info@vpb-emmen / 0591 653454